Magazijnkeuring

Magazijnkeuring

De veiligheid van het magazijn te verbeteren. Risico’s te verminderen. Technische aanbevelingen.

Presentatie

Keuringen, aanbevelingen en onderhoud van magazijnstellingen

Om de veiligheid in uw magazijn te verzekeren is het noodzakelijk periodieke inspecties uit te voeren om de staat van de stellingen te bepalen. Het gebruik van heftrucks en andere machines voor goederenafhandeling kan structurele beschadigingen en ongelukken veroorzaken in het magazijn.

Al meer dan 30 jaar biedt Mecalux zijn klanten een « Keuring Magazijnstellingen » aan om de veiligheid en de efficiëntie van het magazijn te optimaliseren. Als fabrikant zijnde is Mecalux uitstekend gekwalificeerd magazijnen te controleren en keuringscertificaten uit te geven.

Norm NBN EN 15635

De norm: verantwoordelijkheden van de gebruiker

Volgens de Europese norm NBN EN 15635 met betrekking tot «Stalen opslagsystemen – Gebruik en onderhoud van opslagapparatuur» valt de uitvoering van de jaarlijkse keuring onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker van het magazijn. Deze keuring moet uitgevoerd worden door een gekwalificeerd persoon.

De Europese norm is erop gericht de risico’s te verkleinen en de veiligheid van het magazijn te vergroten door beschadigingen aan de stellingen te voorkomen.

Frequente vragen

Heeft deze nieuwe norm betrekking op ons?
Ja, als gebruiker van de stellingen bent u verantwoordelijk voor de periodieke inspecties en voor de goede staat ervan.
Hoe vaak moeten we deze inspecties uitvoeren?
Dat hangt van de installatie af, maar in ieder geval minstens één keer per jaar.
Wie kan de inspectie uitvoeren?
Een gekwalificeerd persoon, het liefst de fabrikant daar die uw stellingen uitstekend kent en in staat is u, indien nodig, snelle onderhoudsoplossingen aan te bieden.
Welke stellingen moeten geïnspecteerd worden?
Alle stellingen waarbij gewerkt wordt met heftrucks of andere apparatuur voor goederenafhandeling.
Voert Mecalux deze keuring uit?
Ja, al meer dan 30 jaar.
Waarom kiezen voor Mecalux?
Met meer dan 55 jaar ervaring heeft Mecalux de kennis en de mankracht beschikbaar om een betrouwbare en kwaliteitsvolle keuring uit te voeren.
Zal de keuring onze dagelijkse activiteiten verstoren?
Nee, de technici van Mecalux zullen uw magazijn inspecteren zonder daarbij uw dagelijkse activiteiten te verstoren.

De belangrijkste punten van de norm NBN EN 15635, waarvan het objectief is de veiligheid van het magazijn te garanderen, zijn de volgende:

Audit uitgevoerd door een expert. De keuring magazijnstellingen moet uiterlijk om de 12 maanden uitgevoerd worden door een keurmeester. Vervolgens zal een uitgebreid rapport geleverd worden; waarin eventuele opmerkingen en actievoorstellen uiteen gezet worden.

Vervanging van beschadigde elementen. Het is verboden beschadigde elementen te repareren behalve als de leverancier van de stellingen dit goedkeurt.

Belastingborden. Deze moeten geplaatst worden op goed zichtbare plekken. De belastingborden moeten ook gecontroleerd worden om na te gaan of de informatie ook echt overeenkomt met de installatie.

De gebruiker is verplicht een veiligheidsmanager (PRSES: Person Responsible for Storage and Equipment Safety) aan te stellen.

Opstellen van een Risico Preventieplan (RI&E: Risico Inventarisatie & Evaluatie) voor periodieke controles.

Magazijnkeuring

Protocol keuring magazijnstellingen

Tijdens de keuringen uitgevoerd door Mecalux zal de algemene staat van de stellingen gecontroleerd worden en zullen delen die eventueel beschadigd zijn geïdentificeerd worden aan de hand van controle stickers.

 • De algehele staat van de stellingen.

 • Of de pallets in goede staat verkeren en geschikt zijn.

 • Of de opslagkanalen overeenkomen met die weergegeven op de technische tekening.

 • Of de heftrucks en de laadeenheden geschikt zijn voor de stellingen.

 • Of de belastingborden aanwezig en goed zichtbaar zijn.

 • Of de magazijnmedewerkers hun handelingen correct uitvoeren.

 • Hoe de orde en netheid in de gangpaden is.

 • Of er staanderbeschermers aanwezig zijn en of er behoefte is aan meer.

 • Of de vloer scheuren, verzakkingen of onvolmaaktheden vertoont.

 • Of de spelingen en vervormingen de uiterste limieten niet overschrijden.

 • Identificeren van elementen die in slechte staat zijn aan de hand van controle stickers.

 • Direct melden van mogelijke risico’s en het eventueel leeghalen van bepaalde modules of opslagkanalen.

GROEN niveau - Verlangt alleen oplettendheid

• Capaciteit is niet verminderd.
• De elementen zijn in goede staat en kunnen gebruikt worden.
• Controle en evaluatie gedurende toekomstige keuringen magazijnstellingen.

ORANJE niveau - Interventie op zeer korte termijn noodzakelijk

Vervangen van beschadigde elementen.

ROOD niveau - Directe interventie

Direct leeghalen en isoleren stellingen. Buiten gebruik stellen van de stellingen.

Wat houdt de keuring van Mecalux in?

Mecalux zal u helpen om van uw magazijn een veilige werkplek te maken opdat uw medewerkers geen enkel onnodig risico lopen. Profiteer van de ervaring van Mecalux, met meer dan 55 jaar ervaring in magazijnstellingen.

Nadat de keuring is uitgevoerd door onze gespecialiseerde technici, zult u de resultaten ontvangen:

 • Keuringsbewijs met de handtekening en de stempel van Mecalux.
 • Een gedetailleerd rapport met de resultaten van de keuring en vermelding van de te ondernemen acties.
 • Identificatie van de risico’s aan de hand van controle etiketten op de beschadigde onderdelen van de stelling.
 • De managers ontvangen de veiligheidshandleiding.
 • Bijhouden van de uitgevoerde inspecties in een register.
 • Technische aanbevelingen en oplossingen met betrekking tot de geconstateerde problemen en de veiligheid in het magazijn.
 • Aanbevelingen met betrekking tot het gebruik van de stellingen.
 • Onderzoek naar de incidenten / ongelukken.
 • Telefonische ondersteuning.

Downloads

Keuringen magazijnstellingen

Catalogus

Download

Vraag een deskundige