Cookiebeleid

Dit Cookiebeleid maakt integraal deel uit van de Juridische kennisgeving en het Privacybeleid van de website www.mecalux.be (hierna "website" genoemd). Door op «Alle cookies accepteren» te klikken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van cookies. U kunt de cookie instellingen zelf aanpassen, door te klikken op «Cookies instellingen» of weiger ze door te klikken op «Alles weigeren».. Wanneer u bepaalde soorten cookies niet accepteert, kan het zijn dat u niet meer optimaal kunt surfen op de website, daar sommige functionaliteiten dan worden uitgeschakeld.

MECALUX BELGIUM, S.A. (hierna "MECALUX"), informeert u dat er gebruik wordt gemaakt van cookies of andere soortgelijke bestanden (hierna "cookies" genoemd), om het surfen op de website te vergemakkelijken. Om deze reden, en om de gebruiker te voorzien van alle informatie die nodig is voor een goede navigatie op de website, verstrekken we gebruikers de volgende informatie: wat cookies zijn, welke soorten cookies er op de website worden gebruikt en hoe ze kunnen worden geconfigureerd of geweigerd.

In het geval dat via de cookies persoonlijke gegevens verzameld worden, wijzen wij u erop dat MECALUX de leverancier van de cookies is en aldus verantwoordelijk is voor het beheer van de persoonlijke gegevens die zijn verkregen via deze cookies en die van derden. MECALUX beslist over het doel, de inhoud en de verwerking van de verzamelde informatie en treedt op als de beheerder van de persoonlijke gegevens die kunnen worden vergaard door het gebruik van cookies.

 

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn bestanden met kleine hoeveelheden informatie die naar de computer of het mobiele apparaat van een gebruiker worden gedownload wanneer deze een website bezoekt. Ze hebben als voornaamste doel de gebruiker te herkennen bij elk bezoek aan de website. Daarnaast helpen ze de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren.

Cookies zijn essentieel voor het functioneren van internet. Ze beschadigen de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker niet. Indien geactiveerd in de browserinstellingen, kunnen cookies helpen bij het identificeren en oplossen van mogelijke functioneringsfouten van de website.

Deze website maakt gebruik van cookies en/of vergelijkbare technologieën om informatie te verzamelen en op te slaan terwijl u surft. Over het algemeen kunnen deze technologieën voor zeer verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld om de gebruiker te herkennen, informatie te verkrijgen over zijn surfgedrag of voor het personaliseren van de webpagina. Hieronder worden de specifieke manieren beschreven waarop MECALUX deze technologie gebruikt.

 

2. Soorten cookies die op de website worden gebruikt en met welk doel

Zodra u de website bezoekt, kunt u beslissen welke cookies u wel of niet op uw computer of mobiele apparaten wilt accepteren, behalve met betrekking tot cookies die strikt noodzakelijk zijn om te surfen en die ingeschakeld blijven.

MECALUX gebruikt zijn eigen cookies en cookies van derden voor de doeleinden die zijn gespecificeerd bij de cookie-instellingen (Beheren van privacyvoorkeuren). Als MECALUX in de toekomst andere cookies gebruikt om aanvullende en verbeterde diensten te leveren, dan wordt de gebruiker hiervan op de hoogte gesteld.

Cookies van MECALUX

De interne cookies van MECALUX worden naar de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker gestuurd vanaf een computersysteem of domein dat wordt beheerd door MECALUX en van waaruit de door de gebruiker gevraagde dienst wordt geleverd.

Cookies van derden

Cookies van derden worden naar de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker gestuurd vanaf een computersysteem of domein dat niet wordt beheerd door MECALUX, maar door een ander rechtspersoon, die de gegevens verwerkt die via de cookies zijn verkregen.

 

3. Aanvaarding, afwijzing en intrekking van toestemming of verwijdering van cookies Toestemming geven

Toestemming geven

MECALUX bevestigt dat u door op «Alle cookies accepteren» te klikken, uitdrukkelijk akkoord gaat met het gebruik van elke cookie. U kunt uw voorkeuren voor cookietoestemming beheren door op «Voorkeuren bevestigen» te klikken.

Het is niet nodig cookies te accepteren om toegang te krijgen tot de website. Als u ze echter weigert, kan het surfen worden belemmerd, waardoor sommige functionaliteiten van de website niet te gebruiken zijn.

Cookies weigeren

U kunt cookies weigeren door op «Alles cookies weigeren» te klikken, met uitzondering van de cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het surfen op de website en die actief zullen blijven.

Intrekking van toestemming

Alle soorten cookies, met uitzondering van de cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het surfen en die actief blijven, kunt u desactiveren al naargelang uw voorkeuren, door te klikken op de button  onderaan de pagina of op de volgende link:

 

Browserinstellingen en het weigeren van cookies

U kunt cookies in- of uitschakelen, en uw browsegeschiedenis (inclusief cookies) uit uw browser verwijderen. Raadpleeg voor meer informatie de opties en instructies van uw browser. Houd er rekening mee dat als u cookies van derden accepteert, u deze moet verwijderen via het «optiemenu» in uw browser.

De volgende informatie wordt verstrekt in overeenstemming met het huidig wettelijk kader, zodat u de privacy en veiligheid van uw internetbrowser(s) met betrekking tot cookies kunt configureren. Daartoe bieden we ter ondersteuning, informatie en links naar officiële websites betreffende de belangrijkste browsers, zodat u ervoor kunt kiezen om het gebruik van cookies te accepteren of te weigeren.

U kunt cookies blokkeren via de browserinstellingen, of u kunt uw browser op zodanige wijze configureren, dat u gewaarschuwd wordt wanneer een server een cookie wil opslaan:

 

4. Overdracht van gegevens naar derde landen

MECALUX kan services van dienstverleners buiten de Europese Economische Ruimte (EER) contracteren, in zogenaamde «derde landen». Deze providers implementeren de nodige garanties en waarborgen uw privacy. Deze garanties bestaan uit aanpassingen aan eisen van de Europese Commissie en/of aan regels die gelden voor de leveranciers.

 

5. Profielen die een automatische besluitvorming met juridische implicaties voor de gebruikers met zich meebrengen of die een aanzienlijke invloed op hen hebben

Cookies die geautomatiseerde besluitvorming met juridische implicaties met zich meebrengen of een aanzienlijke invloed hebben op de gebruikers worden niet gebruikt.

 

6. Opslagperiode

Persoonsgegevens die door het gebruik van cookies zijn verkregen, worden bewaard voor de periode zoals gespecificeerd in de cookie-instellingen en, zodra deze periode is verstreken, voor de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn, afhankelijk van de doeleinden.

 

7. Uw rechten

Om uw toestemming met betrekking tot het gebruik van cookies in te trekken en/of uw rechten op toegang, rectificatie, annulering en dataportabiliteit, beperking van en/of bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via: MECALUX BELGIUM, S.A, Gulledelle 94 Bus 4 1200, Brussel, België, , met een kopie van uw identiteitsbewijs. U kunt ook een e-mail sturen naar data.protection@mecalux.com, met vermelding van «Data protection» in de onderwerpregel.

Wanneer u van mening bent dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Raadpleeg het privacybeleid voor informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen.

 

Laatst bijgewerkt: juli 2021