Privacybeleid

Persoonsgegevens van fysieke personen

De bescherming van uw persoonsgegevens is één van de punten van speciale aandacht van Groep Mecalux (hierna genoemd MECALUX), teneinde op ieder moment uw privacy te beschermen en te waarborgen, en ter strikte nakoming van wat er is opgenomen in de Organieke Wet 15/1999 van 13 December, omtrent Bescherming van Persoonlijke gegevens (LOPD) en overige wetgeving ter zake. Dientengevolge informeert MECALUX u dat al uw persoonsgegevens die via internet kunnen worden ontvangen, alsmede de persoonsgegevens die verschaft kunnen worden via email, reguliere post, fax, telefoon of ieder ander medium, behandeld zullen worden met strikte vertrouwelijkheid, in overeenstemming met het veiligheids- en privacybeleid van het bedrijf, alsmede volgens de LOPD, en opgenomen worden in een bestand dat de verantwoordelijkheid is van het bedrijf. Het doel van het verzamelen van de bovengenoemde gegevens is het beheer van uw relatie met MECALUX, alsmede het u informeren over aanbiedingen, promoties, producten en diensten die het bedrijf op de markt brengt, het houden van enquêtes, het verkrijgen van statistieken, het doen van marktanalyse en het in kaart brengen van uw voorkeuren tijdens de navigatie op internet, met als doel onze diensten te verpersoonlijken en te verbeteren.

Indien wij binnen de termijn van één maand, gerekend vanaf het moment dat u dit privacybeleid accepteert, geen negatieve reactie van u hebben ontvangen, begrijpen wij dat u uw toestemming verleent voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Evenzo, met het oog op wat er is voorzien in artikel 11 van de LOPD en gevolg gevend aan de aard van de producten en diensten die MEXALUX op de markt brengt, geeft u het bedrijf nadrukkelijk de bevoegdheid om uw persoonlijke gegevens aan ieder bedrijf van zijn groep te communiceren, met als doel commerciële en financiële informatie en beheer, verwant aan de producten en diensten van MECALUX.

MECALUX informeert u eveneens dat u, te allen tijde en zoals het is voorzien in de LOPD, uw recht mag doen gelden op toegang tot, rectificatie van, annulering van en het bezwaar tegen uw persoonsgegevens, evenals het recht op het intrekken, zonder terugwerkende kracht, van de verleende toestemming voor het communiceren van uw gegevens aan ieder bedrijf van de groep, door een brief te sturen aan MECALUX, S.A., calle Silici 1, 08940 Cornellà - Barcelona – España, of, gemakshalve, door een email te sturen naar data.protection@mecalux.com, onder vermelding van “Bescherming van gegevens”.

Bovendien begrijpt het bedrijf dat alle persoonsgegevens die u ons heeft kunnen verschaffen in uw relatie met MECALUX waar, compleet en juist zijn. Dientengevolge blijft het uw verantwoordelijkheid iedere verandering in deze gegevens aan het bedrijf door te geven.