Mecalux bouwt voor Cepsa een automatisch magazijn van 37 meter hoog, direct verbonden aan de productielijnen

Mecalux bouwt voor Cepsa een automatisch magazijn van 37 meter hoog, direct verbonden aan de productielijnen

Dankzij Easy WMS van Mecalux beheert Cepsa alle processen en afhandelingen die in het magazijn plaatsvinden

Logo Cepsa

Het energiebedrijf Cepsa heeft de bouw van een automatisch turnkey magazijn van 37 m hoog voor zijn smeeroliefabriek in de agglomeratie van San Roque (Provincie Cadix), toevertrouwd aan Mecalux. Deze installatie wordt voorzien van het Easy WMS (Warehouse Management Systeem) van Mecalux, dat alle activiteiten in het magazijn beheert.

 • Technische kenmerken

Wat is Cepsa voor een bedrijf?

Cepsa is voor 100% een IPIC (International Petroleum Investment Company) in de energiesector, met meer dan 10.000 werknemers die werkzaam zijn op alle niveaus van de petrochemische keten: productie en exploitatie van aardolie, raffinage, distributie en verkoop van bijproducten afkomstig van olie, gas en elektriciteit.

Het bedrijf heeft zich voornamelijk ontwikkeld in de petrochemie dankzij de raffinage van aardolie. Zijn activiteiten richten zich op de productie en verkoop van grondstoffen met een hoge toegevoegde waarde, die voornamelijk gebruikt worden voor het maken van nieuwe kunststoffen en biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen.

Dankzij de internationalisatie van zijn activiteiten, is Cepsa een van de leiders in de sector geworden en verkoopt het bedrijf zijn producten over de hele wereld. Met name in Spanje is Cepsa zeer actief.

Behoeften van Cepsa

Het bedrijf had te maken met hoge logistieke kosten omdat, in tegenstelling tot het grondstoffenmagazijn, het entrepot voor de eindproducten zich ver van de fabriek bevond.

Geconfronteerd met deze situatie, heeft Cepsa Mecalux benaderd om een nieuw automatisch magazijn te bouwen met een grotere capaciteit, dat het oude entrepot en de bestaande onderhoudsateliers zou kunnen vervangen.

Bovendien was het noodzakelijk pickingzones te installeren om het klaarzetten van de bestellingen te versnellen.

De automatisering moest starten aan het eind van elke productielijn zodat de magazijnmedewerkers zich enkel met handmatige taken bezig zouden houden.

De verschillende modellen en afmetingen van de pallets moesten in aanmerking genomen worden: de Europallets van 800 x 1200 mm, 1000 x 1200 mm, 1150 x 1200 mm en 1200 x 1200 mm, moesten direct in de stellingen opgeslagen kunnen worden.

Daarnaast werd er tegelijkertijd rekening gehouden met de aankomst en de opslag van pallets geleverd door toeleveranciers, met andere afmetingen dan hierboven vermeldt.

Aangezien een deel van deze pallets goederen bevat die noodzakelijk zijn voor het productieproces, was het belangrijk dat ze in de ontvangst- en verpakkingszone geleverd zouden kunnen worden.

Cepsa wenste ook dat alle fasen aangaande de ontwikkeling en de bouw van het magazijn door één onderneming gedaan zou worden, inclusief het ontwerpen van de benodigde software voor het beheer van alle interne processen. Er moest een turnkey project gerealiseerd worden zonder dat de productie stilgelegd zou worden.

Kenmerken van een turnkey magazijn

Het bestek of lastenboek betreffende het nieuwe magazijn van Cepsa bevatte de volgende elementen:

 • Ontwikkeling en uitwerking van het project, dat alle facetten omvat van het entrepot en waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende Europese normen.
 • Afbraak van de huidige installaties en het terrein gereedmaken voor de bouw van het nieuwe magazijn.
 • Het storten van de betonvloer en het opzetten van de wanden, waarbij de weerstand en het oppervlak van dit type magazijn in aanmerking genomen worden.
 • Levering en montage van de stellingen en structuren die nodig zijn voor de constructie van het hoogbouwmagazijn.
 • Levering, montage en ingebruikname van de apparatuur voor goederenafhandeling: heftrucks (opslagrobots), rollenbanen, beheersposten, materiaal om de orderpicking gemakkelijker te maken en andere extra elementen die nodig zijn.
 • Productie en montage van de panelen van het magazijn, zowel voor de voorgevel als voor het dak.
 • Constructie van een bijgebouw dat dient als ontvangst- en verpakkingszone. Hier worden de goederen van toeleveranciers ontvangen.
 • Constructie van een annexe dat dient als expeditiezone, waar de orderpicking plaats vindt en de verzending van de goederen.
 • Levering en montage van het brandbeveiligingssysteem, waarbij rekening gehouden wordt met de bestaande regelgeving. Cepsa had al een waterreservoir en de juiste pompen.
 • Installatie van tussendeuren in het magazijn en de annexen, die automatisch functioneren in geval van brand.
 • Elektrische installatie.
 • Easy WMS: dit systeem moet geconnecteerd zijn met een ERP (Enterprise Resource Planning) of een ander systeem van Cepsa om opdrachten en informatie uit te wisselen.

Een zelfdragend hoogbouwmagazijn als oplossing

Vanaf het begin van het project, heeft Mecalux nauw samengewerkt met de afdelingen ontwikkeling en logistiek van Cepsa, om de meest doeltreffende oplossing te kiezen die het best tegemoet zou komen aan de behoeften van het bedrijf.

Na een diepgaande analyse van alle verstrekte specificaties, heeft Mecalux voorgesteld een automatisch hoogbouwmagazijn van 37 m hoog te bouwen, met een opslagcapaciteit van meer dan 28.000 pallets op een oppervlakte van slechts 4150 m².

Gegeven de beperkte oppervlakte, heeft Mecalux voorgesteld om de ontvangst- en verpakkingszone aan de ene kant van het magazijn te plaatsen (aan het eind van de productielijnen), en de verzendzone aan de andere kant. Het scheiden van de ontvangst- en verzendzone van het magazijn is niet erg gebruikelijk, maar bleek in het geval van Cepsa de beste oplossing.

Bij een hoogbouwmagazijn vormen de stellingen de structuur van het gebouw, en zijn de gaaswanden direct aan deze elementen verbonden. De stellingen moeten hun eigen gewicht kunnen dragen plus de belasting van de opgeslagen pallets, de impact van botsingen met de apparatuur voor goederenafhandeling (opslagrobots), de kracht van de wind, het gewicht van eventuele sneeuw en de intensiteit van aardbevingen op basis van het aangeleverde coëfficiënt.

De leidingen van het brandbeveiligingssysteem, geïnstalleerd en bevestigd aan de stellingen, zijn beschermd tegen incidentele schokken en verzekeren een juiste besproeiing van de pallets.

Easy WMS van Mecalux is geïnstalleerd om alle processen in het logistieke centrum te registreren, te beheren en de goede werking ervan te verzekeren.

Het interieur van het magazijn

Het magazijn is van twee kanten toegankelijk en bestaat uit zeven gangpaden met aan beide zijden dubbeldiepe legbordstellingen. In elk gangpad rijdt een magazijnkraan met een dubbele mast van 34 meter hoog en dubbeldiepe telescopische vorken.

In de lengte zijn 19 inrijstroken geïnstalleerd met 18 laadniveaus die elk, afhankelijk van het model en de afmetingen, twee of drie pallets kunnen bevatten.

Op het 3e tot en met het 18e niveau zijn extra tussenplatformen toegevoegd om de opslagcapaciteit in de hoogte te optimaliseren.

Productiezone

Hier komen de eindproducten binnen (vanaf de productielijnen), alsmede de complementaire goederen die nodig zijn voor de productie en naar de fabriek zullen worden vervoerd.

Als de goederen uit de productielijn komen en zodra ze op pallets geplaatst zijn, zet het systeem dat geïnstalleerd is door Mecalux, de pallets in het magazijn en stuurt ze vervolgens naar de orderpicking- en verzendzone.

Zoals u op de foto hiernaast kunt zien, is er een gedeelte buiten de productiezone gereserveerd voor de opslag van IBC’s (Intermediate Bulk Containers: speciaal voor de opslag en het transport van vloeistoffen) aan de achterkant van het magazijn. Deze zone is verbonden met het magazijn via een tweede shuttle en een transportband.

Verzendzone

Enkele transportbanden lopen direct naar de laadperrons (vijf kettingtransporteurs en drie rollenbanen) en zorgen ervoor dat de pallets op de juiste plek terecht komen.

De goederen die door toeleveranciers aangeleverd zijn, komen hier vanuit het magazijn de verzendzone binnen. Er zijn transportbanden en aanverwante elementen geïnstalleerd, zodat pallets met verkeerde afmetingen en/of van slechte kwaliteit verplaatst kunnen worden.

Hier bevindt zich ook de orderpickingzone, met het benodigde materiaal voor goederenafhandeling en ruimte om twee extra orderpickingszones te installeren indien nodig.

Mecalux heeft ook een shuttle tussen de verschillende transportbanden voorzien.

Orderpickingzone

De orderpickingzone bevindt zich tussen de transportbanden en de laadperrons.

Er zijn twee orderpickingszones die elk bestaan uit:

 • U-vormige circuits, deze zijn verbonden aan de transportbanden, en hebben een opslagcapaciteit voor drie pallets (waarvan twee in de wacht staan).
 • Werkplatform, vanwaar de middelste pallet van alle kanten te bereiken is. Hier gebeurt de orderpicking, daar het product gemakkelijk toegankelijk is.
 • Drie beschikbare palletplaatsen, waar drie bestellingen gelijktijdig klaargezet kunnen worden. Deze bevinden zich tegenover het werkplatform.
 • Een antropomorfische robot, die zich over drie axen verplaatst waardoor handmatige handelingen vermeden worden. Met name van belang wanneer het zware pallets betreft.
 • Een computer en twee printers.

Er is extra ruimte gereserveerd zodat de orderpickingzone verdubbeld kan worden.

De pallets met de bestellingen die klaargezet zijn worden door de shuttle naar het laadperron gebracht waar de door de toeleveranciers geleverde pallets zich bevinden. Deze pallets worden automatisch omsnoerd voordat ze of in de wachtrij terecht komen in het magazijn, of direct naar het toegewezen verzendkanaal verzonden worden. Ze worden in beide gevallen via de transportbanden verplaatst.

Easy WMS: het brein van de installatie

Easy WMS beheert alle processen in het magazijn: inslag, voorraadbeheer, wijze van opslag, (tijdelijke) opslag, uitslag, verzending van de pallets naar de pickingszones, orderpicking, retourzendingen, enzovoort.

Aan de andere kant beheert Galileo, het besturingssysteem van Mecalux, de handelingen van de verschillende apparaten en machines. Het bewaakt eveneens de staat van alle onderdelen waaruit het transportband-circuit bestaat. Ook de heftrucks worden gecontroleerd alsmede alle structuren die met de heftrucks in aanraking komen.

Het is interessant op te merken dat de IT-systemen van het nieuwe magazijn en het bestaande IT-systeem van Cepsa geheel geïntegreerd zijn. Deze laatste omvat ERP (Enterprise Resource Planning) en MES (Manufacturing Execution System) applicaties, die het geheel van de inkoop van de grondstoffen, de productie, de inventaris en de verkoop beheren. Dankzij deze specifieke interfaces, krijgt Easy WMS automatisch informatie binnen omtrent de goederen die zijn geproduceerd, de benodigde grondstoffen en de uitstaande bestellingen van toeleveranciers en eindklanten.

Deze grondige integratie van de IT-systemen beperkt vergissingen en vergemakkelijkt de automatisering van de handelingen.

Tot slot kan via de barcodes op het moment van verzending nagekeken worden of de producten overeenkomen met de bestelling van de klant.

Voordelen voor Cepsa

 • Grote opslagcapaciteit in een beperkte ruimte: In het hoogbouwmagazijn magazijn is ruimte voor 28.630 pallets op een oppervlakte van 4150 m².
 • Kostenbesparing: Grotere efficiëntie en minder personeels- en logistieke kosten door de automatisering van het hoogbouwmagazijn en de directe verbinding met de productielijnen.
 • Totale controle: Dankzij Easy WMS van Mecalux beheert Cepsa alle processen en afhandelingen die in het magazijn plaatsvinden.
Magazijn van Cepsa
Opslagcapaciteit: 28.630 pallets
Maximaal gewicht per pallet: 1.000 kg
Hoogte van het magazijn: 37 m
Aantal magazijnkranen: 7
Type magazijnkraan: dubbele mast
Type vork: dubbeldiep
Aantal shuttles: 3
Constructie: zelfdragend hoogbouwmagazijn

Vraag een deskundige