Mecalux boekt een omzettoename van 19% tijdens het eerste semester

26/07/2007

Mecalux sluit het eerste semester af met een omzettoename van 19%, van EUR 252,1 mln. in het eerste semester van afgelopen jaar naar EUR 301 mln. dit jaar. Mecalux heeft de groeiverwachtingen overschreden dankzij de goede evolutie van de markten met nieuwe implantatie, de groei van de afdeling voor automatisering, en de toenemende nood aan magazijnmanagement op alle markten.

Te beklemtonen is de aanzienlijke toename van het orderboek van de afdeling geautomatiseerde magazijnen, toegenomen met 59% en nu gesitueerd in EUR 56 mln. in het eerste semester 2007. Het bedrijf gelooft en investeert in de automatisering als toekomst voor opslag.

Positieve evolutie
De Ebitda is toegenomen met 26%, van EUR 37,7 mln. in 2006 naar EUR 47,6 mln. in het eerste semester 2007, en de winst voor belasting stijgt met 67%, van EUR 19,1 mln. naar EUR 32 mln. in het eerste semester 2007. Anderzijds realiseerde de firma een nettowinst van EUR 24,2 mln. in de eerste helft van het jaar, d.w.z. 100.000 euros minder dan in dezelfde periode van 2006. Dit komt doordat de Groep in 2006 fiscale kredieten en aftrek activeerde in de filialen in Polen en de VS, voor een totaal bedrag van EUR 19 mln., wat een positief bedrag veronderstelde van EUR 5,2 mln.

Groei op alle markten

EUROPA.
Op de Zuid-Europese markten (Spanje, Frankrijk, Italië en Portugal) behield de verhoging van het omzetcijfer een hoog ritme, 15%. In Centraal en Oost-Europa vond een zeer grote groei van 67% plaats.

NAFTA-Zone
De omzettoename bedroeg 19%. In de Verenigde Staten behaalde Mecalux een snel toenemend marktaandeel. In lokale munteenheid bedroeg de toename 23%. In Mexico bedroeg de groei 26%.

MERCOSUR.
De algemene groei bedroeg 41%, een zeer hoge toename die in Argentinië 55%, en in Chili 7% bedroeg. Te beklemtonen is de uitstekend evolutie van het filiaal in Brazilië, dat haar facturatie verdrievoudigd heeft dankzij de realisatie van belangrijke projecten in die zone.

% omzet op totaal geconsolideerde omzet
Zuid-Europa*: 71%
Andere Europese markten: 6%
NAFTA: 15%
MERCOSUR: 8%

% groei in vergelijking met dezelfde periode 2006
Zuid-Europa*: + 15%
Andere Europese markten: + 67%
NAFTA: + 19%
MERCOSUR: + 41%

Evolutie van de schulden
De Groep verbetert steeds zijn balansverhouding met een Netto schuldenratio van eigen kapitaal van 0,78 maal. Bij het vergelijken van semesters ligt de netto schuld hoger dan die van 2006 voor dezelfde periode, van EUR 152,9 mln. naar EUR 162,9 mln. voor het eerste semester van 2007. Dit verbetert kennelijk in vergelijking met de situatie bij afsluiting van het boekjaar, met een schuld van EUR 173 mln. Deze positieve evolutie is te wijten aan het positieve genereren van cash flow.