Mecalux keert EUR 12 mln. in dividenden en nieuwe aandelen aan zijn aandeelhouders uit

25/06/2007

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Mecalux heeft de uitkering van een dividend van 0,49 euro per aandeel goedgekeurd, wat een totaal bedrag betekent van EUR 12 mln., en overeenkomt met 25% van het netto resultaat van de Groep in 2006. Tegelijkertijd werd een verhoging van het grondkapitaal bekrachtigd, zodat voor elke 10 aandelen in omloop een nieuw aandeel gratis aan de aandeelhouders wordt verstrekt. Dit wil zeggen een bedrag van EUR 2.444.200 in vorm van 2.444.200 gewone aandelen.

Anderzijds heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Mecalux de resultaten van 2006 goedgekeurd, met een algemene omzettoename van 82%, van EUR 292,5 mln. in 2005 naar EUR 531,1 mln. in 2006. 2006 was het jaar van de bekrachtiging van de Esmena Groep, met een geconsolideerd omzetcijfer EUR 154,2 mln. De nettowinst in 2006 is met 56% gestegen, van EUR 30,9 mln. naar EUR 48,2 mln.

Mecalux zet zijn expansiepolitiek voort
De groei van Mecalux baseert zich op de strategische acquisitie van nieuwe bedrijven, op de uitbreiding van de afdeling voor geautomatiseerde magazijnen, en op de uitbreiding op alle markten waar Mecalux actief is. 2006 was het jaar van de integratie van Esmena, de belangrijkste concurrent in Spanje, en van TKINSA (de afdeling geautomatiseerde magazijnen van ThyssenKrupp, financieel geïntegreerd in 2005), twee strategische aanwervingen voor het bedrijf. De groei van Mecalux, zonder de bijdrage van de Groep Esmena erbij te rekenen, bedroeg 29%. Op alle markten waar Mecalux actief is, kon het bedrijf zijn positie uitbouwen. De omzet is met 22% gestegen in Zuid-Europa, 61% op andere Europese markten, 41% in de NAFTA-zone, en 35% in Zuid-Amerika. Voor de toekomstige ontwikkeling van de onderneming blijft de bijzondere aandacht uitgaan naar de automatisering.

Investeringen in 2006 in de productiecentra:
Samen bedroeg de investering voor de uitbreiding van de nieuwe productiecentra EUR 36,8 mln. De stijgende productiebehoeften van Mecalux, en de goede prestaties van de afdeling Robotica maakten deze investering noodzakelijk.

  • Nieuw productiecentrum voor robotica en automatisering van magazijnen in Gliwice, Polen. In 2006 heeft de Groep in de commerciële sector van de geautomatiseerde magazijnen de kritische massa overschreden, die de bouw van een nieuw productiecentrum met 20.000 m2 rechtvaardigt. Deze voegt zich toe aan de reeds bestaande 35.000 m2 gewijd aan stellingen. Er zijn talrijke factoren die een rol hebben gespeeld in de keuze om het productiecentrum in Polen te installeren, o.a. de mogelijkheid fiscale steun te krijgen van de lokale regering, de beste productiekosten, de geografische nabijheid van de landen in volle ontwikkeling in Centraal- en Oost-Europa, enz. Zo zal Mecalux een betere service kunnen bieden aan de landen van deze geografische zone. Dit productiecentrum is sinds het eerste semester 2007 operationeel.

  • Uitbreiding van de Esmana fabriek in Gijon. De sterke toename van de omzet van de Groep, en de goede perspectieven voor de toekomst maken een grotere productiecapaciteit op de Zuid-Europese markten noodzakelijk. Aan de reeds bestaande 32.000 m2 worden 15.000 m2 bijgevoegd. Bovendien is de bedoeling van de Groep de productieve integratie van Esmena te verhogen, om de marges te verbeteren en het niveau van Mecalux te bereiken. Een deel van deze investering, die voor de volgende 3 jaar gepland is, zal door de lokale regering van Asturië worden gesubsidieerd.

  • De fabriek van Mecalux in Chicago werd met 10.000 m2 uitgebreid, die de reeds bestaande 25.000m2 aanvullen, om de grotere productiebehoefte, op grond van de toename van de verkoop op deze markt, te dekken.

    Aanwerving van een koopoptie op het Amerikaanse bedrijf UFC Interlake Holding Co.
    Onafhankelijk van de resultaten voor 2006, heeft Mecalux begin 2007 de aanwerving meegedeeld van een koopoptie op het Amerikaanse bedrijf UFC Interlake Holding Co., een van de belangrijkste leveranciers van magazijnsystemen in de Verenigde Staten. De koopoptie heeft EUR 7,5 mln. dollar gekost, en zal in de tweede helft van 2008 uitgeoefend kunnen worden. Met deze mogelijke aankoop zou Mecalux zijn positie in de Verenigde Staten op de markt van de geautomatiseerde magazijnen versterken, en zijn leiderschap in Latijns-Amerika consolideren.