Mecalux vergroot zijn omzet met 82% en zijn winst met 56%

19/03/2007

De Mecalux Groep blijft vooruitgang boeken en zet zijn groei voort, dankzij de expansie op nieuwe markten, en de speciale aandacht voor de automatiseringstechniek en robotica van de magazijnen. De omzet is op alle markten gestegen en betekende een toename van 82%, van EUR 292,5 mln. in 2005 naar EUR 531,1 mln. in 2006. Te beklemtonen is dat Mecalux de Esmena Groep geconsolideerd heeft, wat een bijdrage betekend heeft van EUR 154,2 mln. aan de geconsolideerde omzet. De omzettoename van de Mecalux Groep bedroeg zonder Esmena 29%, iets meer dan de 21% die Esmana alleen behaalde. Anderzijds is de nettowinst 56% gestegen, van EUR 30,9 mln. naar EUR 48,2 mln.

Betere rentabiliteit van het bedrijf
De EBITDA, maatstaf voor de winst van een bedrijf vóór aftrek van belastingen en afschrijvingen, bedroeg EUR 70 mln., d.w.z. een toename van 66% in vergelijking met de resultaten van het afgelopen jaar 2006: EUR 42,1mln. De rentabiliteit van Mecalux is verbeterd door het schaalvoordeel te benutten, die de eigen groei en expansie van het bedrijf heeft toegelaten. Ook de capaciteit van de productiecentra werd beter benut. De EBIT, bedrijfswinst, bedroeg EUR 50,1 mln., d.w.z. een toename van 61%.

Toename van de aanwezigheid op internationale markten
De omzet van Mecalux blijft stijgen op alle markten waar de onderneming aanwezig is, en de groep bouwt zijn aanwezigheid verder uit op meest recente ingevoerde markten. In Zuid-Europa bedroeg deze toename 22%, op andere Europese markten 61%, in de Nafta-zone 41% en in Zuid-Amerika 35%.

EUROPA
In Europa is de omzet significant toegenomen, in het algemeen 22% in Zuid-Europa, en 61% op de andere Europese markten. Dit laatste cijfer is vooral te danken aan de impuls van een forse omzettoename op de Poolse markt. Ook te benadrukken is de uitstekende evolutie in de verkoop van geautomatiseerde magazijnen na de aankoop van het filiaal van de Groep ThyssenKrupp. De verkoop van geautomatiseerde magazijnen, die in Spanje reeds geconsolideerd was, is dankzij aanvragen voor zones van Centraal en Zuid-Amerika, alsook door verschillende projecten in Frankrijk, en door de handelsactiviteit van Oost-Europa, sterk toegenomen. In die zin zal het nieuwe productiecentrum in Polen, dat zich exclusief wijdt aan de fabricatie van componenten en uitrustingen voor de automatisering van magazijnen, een nieuwe impuls betekenen voor de verkoop en voor een betere service op de nieuwe markten.

NAFTA-zone
Op de Noord-Amerikaanse markten steeg de omzet van EUR 60,9 mln. in 2005 naar EUR 86,0 mln. in 2006. In de Verenigde Staten bedroeg deze toename 51% en in Mexico 28%, steeds in de lokale munteenheid.

LATIJNS-AMERIKA
In Argentinië is de Groep Mecalux marktleider en heeft zijn omzet met 40% verhoogd, terwijl in Chili het verkoopcijfer met 76% gestegen is.

Verdeling van de omzet per zone: toename van de geografische diversificatie
In 2006 was de omzet op de volgende wijze verdeeld: 61% in Zuid-Europa, 14% op andere Europese markten, 17% in de Nafta-zone en 8% in Zuid-Amerika. Dit betekent een grotere geografische diversificatie van de activiteiten van de Groep.

De Mecalux Groep investeert EUR 36,5 mln. in verschillende projecten:
Nieuw productiecentrum voor robotica en automatisering van magazijnen in Gliwice, Polen. In 2006 heeft de Groep in de commerciële sector van de geautomatiseerde magazijnen de kritische massa overschreden, die de bouw van een nieuw productiecentrum met 20.000 m2 rechtvaardigt. Deze voegt zich toe aan de reeds bestaande 35.000 m2 gewijd aan stellingen. Er zijn talrijke factoren die een rol hebben gespeeld in de keuze om het productiecentrum in Polen te installeren, o.a. de mogelijkheid fiscale steun te krijgen van de lokale regering, de beste productiekosten, de geografische nabijheid van de landen in volle ontwikkeling in Centraal- en Oost-Europa, enz. Zo zal Mecalux een betere service kunnen bieden aan de landen van deze geografische zone. Dit productiecentrum is sinds het eerste semester 2007 operationeel.

Uitbreiding van de Esmana fabriek in Gijon. De sterke toename van de omzet van de Groep, en de goede perspectieven voor de toekomst maken een grotere productiecapaciteit op de Zuid-Europese markten noodzakelijk. Aan de reeds bestaande 32.000 m2 worden 15.000 m2 bijgevoegd. Bovendien is de bedoeling van de Groep de productieve integratie van Esmena te verhogen, om de marges te verbeteren en het niveau van Mecalux te bereiken. Een deel van deze investering, die voor de volgende 3 jaar gepland is, zal door de lokale regering van Asturië worden gesubsidieerd.

? De fabriek van Mecalux in Chicago werd met 10.000 m2 uitgebreid, die de reeds bestaande 25.000m2 aanvullen, om de grotere productiebehoefte, op grond van de toename van de verkoop op deze markt, te dekken.

Toename van het eigen vermogen
Het eigen vermogen van het bedrijf is toegenomen van EUR 168,7 mln. in 2005 naar EUR 202,2 mln. in 2006. De nettoschuld van de groep is licht toegenomen tot EUR 175,9 mln., door de forse toename van de omzet en diens impact op het omloopkapitaal, alsook door de hierboven vermelde investeringen. Desondanks is het percentage van de nettoschuld op eigen vermogen gedaald van 0,89% naar 0,87%.

Aanwerving van een koopoptie op het Amerikaanse bedrijf UFC Interlake Holding Co.
Mecalux is het jaar begonnen met een sterke inzet op internationalisering op de Amerikaanse markt, door op afgelopen 11 januari de aanwerving mee te delen van een koopoptie op het Amerikaanse bedrijf UFC Interlake Holding, Co. Tot deze holdingmaatschappij behoren de bedrijven United Fixtures Company, Inc en Interlake Material Handling, Inc, een van de belangrijkste leveranciers van magazijnsystemen in de Verenigde Staten.

De acquisitie van een koopoptie door Mecalux maakt deel uit van de strategie om zijn aanwezigheid op de Amerikaanse markt te versterken, en zijn positie als globale leverancier van geautomatiseerde magazijnen te consolideren op wereldvlak. Mocht de koopoptie in 2008 wordt uitgeoefend, zou de Groep Mecalux een geschatte omzet van 1.000 miljoen euro realiseren, met een EBITDA van meer dan 140 miljoen. Mecalux zou dan op wereldniveau de tweede leverancier worden van magazijnsystemen, met een zeer voordelige positie voor de technologische ontwikkeling van geautomatiseerde magazijnen, en voor hun vestiging op alle markten. Mecalux heeft 7,5 miljoen Dollar betaald voor de aanwerving van de koopoptie.