Mecalux verhoogt zijn omzet met 12% en de winst met 18%

29/10/2008

Mecalux zet zijn groeiritme voort met een verhoging van de verkoopcijfers met 12% en met een winststijging van 18%. Het bedrijf heeft in dit derde trimester 496 miljoen euro aan verkopen bereikt en 40 miljoen euro winst. In dezelfde periode van het jaar ervoor waren de verkopen 444 miljoen euro en de winst 33 miljoen euro. Mecalux schrijft de sterke groei toe aan de positieve ontwikkeling op alle markten. De ontwikkeling van de Oost-Europese markten springen eruit, met een groei in de Poolse vestiging van 73% en het uitmuntende gedrag van enkele landen zoals Brazilië, waar Esmena, bedrijf in de Groep Mecalux, een groei kende van 83%. Daarnaast neemt Mecalux aan dat de inzet op de divisie geautomatiseerde magazijnen een verdere groei impliceert op alle markten, door de sterke huidige vraag van veel bedrijven naar automatisering.

Verbetering van de winst- en schuldratio’s
De EBITDA kende ook een groei van 5% tot 71 miljoen euro ten opzichte van 68 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Ook de winst voor belastingen is gestegen met 13% tot 49 miljoen euro. De stijging van de nettowinst is hoger, 18% waarmee 40 miljoen euro wordt bereikt, terwijl de Groep Mecalux in haar Poolse vestiging fiscale aftrekkingen heeft toegepast en geactiveerd, die te maken hebben met gerealiseerde investeringen in Polen.

De nettoschuld van de Groep is afgenomen met 89% en bedraagt nu 19 miljoen ten opzichte van 175 miljoen in dezelfde periode het jaar ervoor. Het netto vermogen is ook gestegen en is van 218 naar 423 miljoen euro gegaan, een stijging van 94%. De nettoschuldratio over het vermogen is naar 0,05 gegaan, terwijl de nettoschuldratio over de EBITDA naar 0,27 is gegaan. Hier is het belangrijk te herinneren dat er op 18 juli jl. een kapitaaluitbreiding heeft plaatsgevonden met recht op preferente inschrijvingen die ervoor zorgde dat Caja Madrid 20% van de aandelen van de Groep in bezit kreeg. Het totaal door Caja Madrid uitbetaalde bedrag bedroeg 168 miljoen euro.

Verkoop per geografische zones
De verkopen van Mecalux zijn op alle markten gestegen, met de grootste groei in het Mercosur-gebied, van 60%, en in Oost-Europa, van 64%. In Zuid-Europa zijn de verkoopcijfers gestegen met 2% en in het Nafta-gebied met 10%.

Situatie in Europa
In Spanje, Frankrijk, Italië en Portugal is de omzet gegroeid met 2%. De markten met het beste gedrag waren Portugal en Frankrijk. Toch vraagt de situatie voorzichtigheid omdat in deze gebieden de bestellingen zijn afgenomen met 7%, waarschijnlijk door de huidige economische situatie.

De markten in Centraal en Oost-Europa blijven zich heel positief ontwikkelen. De omzet daar is toegenomen met 64%. De verkopen van de Poolse vestiging zijn gestegen met 73%.

Situatie in het Nafta-gebied
De groei in dit gebied was 10% en deze verkopen vertegenwoordigen 14% van de totale verkopen van de Groep. In Mexico is de verkoop gestegen met 50% in de lokale munteenheid, en dat kan de gehele groei in het gebied verklaren. De vestiging van Mecalux in de Verenigde Staten kende een teruggang van 9%.

Mercosur-gebied
De verkopen in Zuid-Amerika zijn toegenomen met 60%. In Argentinië, waar de groep zijn leiderschap behoudt, zijn de verkopen gestegen met 52% in de lokale munteenheid. In Brazilië zijn de verkopen in dit derde trimester gestegen met 83%. In Chili zijn de verkopen gestegen met 7% in de lokale munteenheid.

Volgende bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering
De bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering is voorzien voor 4 of 5 november a.s., respectievelijk in eerste of tweede oproep. In deze vergadering wordt de benoeming voorgesteld van twee leden van de raad van bestuur, Mariano Pérez Claver en Ángel Córdoba Díaz, op voorstel van Caja Madrid. Tevens wordt de verdeling van uitzonderlijk dividend voorgesteld, voor 0,16 euro bruto per aandeel ten laste van de beschikbare reserves. Dit komt op een totaal van 5.377.240 euro (het totaal aantal aandelen van het kapitaal van de onderneming is 33.607.750). Tevens wordt een verhoging van het gestort kapitaal voorgesteld, in de verhouding 1 nieuw aandeel voor iedere 10. De uitbreiding die Caja Madrid met 20% toegang gaf werd gecommuniceerd aan de CNMV op 3 juni jl. en onderschreven op 14 juli jl. De toetreding van Caja Madrid betekent een belangrijke steun voor het sterke groei- en uitbreidingsproces dat Mecalux tot uitvoering brengt op de internationale markten.