Privacybeleid

Het doel van dit privacybeleid is om u te informeren over hoe wij de persoonlijke gegevens die we via deze website ontvangen, of op andere manieren verzamelen zoals via telefoon, via e-mail of per post, behandelen en beschermen.

Reikwijdte van het privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op persoonlijke gegevens verstrekt door onze klanten, leveranciers en personen die om informatie vragen en over het algemeen gegevens die door derden worden verstrekt in gevallen waarin ze nodig zijn voor de ontwikkeling van onze activiteiten en wanneer er legitimatie is voor de behandeling van uw gegevens door MECALUX.

Verantwoordelijke

MECALUX BELGIUM SA
BE471924103
Gulledelle 94 Boîte 4 1200 BRUXELLES BELGIQUE
Tel. (32) 2 346 90 71
Email: data.protection@mecalux.com

Informatie die we verzamelen

Wij verzamelen uw persoonlijke identificatiegegevens zoals uw naam, adres, telefoon, e-mail of uw gebruikersnaam in de gedeelten van deze website die deze nodig hebben, wanneer u informatie opvraagt, onze producten koopt, registreert als gebruiker en, in het algemeen, wanneer dit nodig is voor het onderhouden van handelsbetrekkingen met MECALUX. In het geval dat aankopen via internet worden gedaan, worden de bankgegevens die kunnen worden verstrekt rechtstreeks naar de bank overgebracht via de respectieve betalingsgateway, zodat MECALUX uw gegevens met betrekking tot de debet kaart niet zal openen of opslaan.

Informatie die we automatisch verzamelen zoals IP-adressen die MECALUX ontvangt van alle internetgebruikers, omdat deze IP-adressen automatisch door uw browser worden verzonden wanneer u toegang tot de webpagina vraagt, kunnen worden opgeslagen door Mecalux voor interne doeleinden en zorgen voor kwaliteit van de webpagina, onderhoud uw beveiliging, meet het aantal bezoeken en ken de meest bezochte gedeelten van het web. Deze informatie identificeert de gebruikers van het web niet. We kunnen deze informatie verzamelen via cookies, zoals uitgelegd in het gedeelte Cookiebeleid.

Doel van de verwerking van uw gegevens

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden behandeld met de volgende doeleinden:

  • Het voldoen aan uw verzoeken om informatie en bezoeken;
  • Uw zakelijke relatie beheren;
  • Contact met u opnemen via e-mail;
  • U commerciële berichten per post en e-mail sturen om u op de hoogte te houden van onze producten, diensten, aanbiedingen en promoties, als u daarmee akkoord bent gegaan;
  • Het uitvoeren van enquêtes over onze producten en diensten om uw ervaring met MECALUX te kennen en om u een betere service en aandacht te bieden;
  • Het verstrekken online ondersteuning om te voldoen aan uw verzoeken om technische assistentie of informatie; en

Als u kandidaat bent voor een baan, kunnen uw gegevens worden behandeld met de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van selectieprocedures voor personeel;
  • Het brengt u op de hoogte van vacatures bij een baan die in onze organisatie voorkomt;
  • Het verzoeken om werkreferenties bij de personen of bedrijven waarin zij hun diensten hebben verleend;
  • En in uw geval, om uw aanwerving als werknemer uit te voeren.

Tijd voor het bewaren van uw gegevens

In het geval dat u informatie over onze producten en diensten opvraagt, worden uw gegevens bewaard gedurende de tijd die nodig is om u over hen te informeren.

In het geval dat u online technische assistentie of informatie aanvraagt, worden uw gegevens bewaard om aan uw verzoek te voldoen, zakelijke relaties te beheren en te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Als u handelsbetrekkingen onderhoudt met MECALUX, zullen de gegevens die voor dit doel worden verstrekt, worden bewaard zolang de commerciële relatie wordt gehandhaafd of gedurende de jaren die nodig zijn om te voldoen aan de huidige boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt om u enquêtes over onze producten en diensten te sturen om uw ervaring met MECALUX te kennen en om u een betere dienst en service te bieden en zullen gedurende de noodzakelijke periode worden onderhouden om uw tevredenheid met MECALUX te meten.

In het geval dat u instemt met het ontvangen van advertenties via post en e-mail, worden uw gegevens bewaard totdat u ons uw wens kenbaar maakt om u uit te schrijven voor dit doel of totdat u gebruik maakt van uw recht om persoonlijke gegevens te verwijderen.

Als u kandidaat bent voor een functie, worden de gegevens die voor dit doel worden verstrekt bewaard totdat de opdracht is toegekend of totdat u uw recht op opzegging uitoefent. Als u uw recht op annulering binnen één (1) jaar niet uitoefent, worden uw gegevens geannuleerd zodra die periode is verstreken. In het geval dat u wordt aangenomen voor de functie, worden uw gegevens bijgehouden tijdens de geldigheid van de arbeidsrelatie en gedurende de verplichte wettelijke termijn.

Legitimatie voor de verwerking van uw gegevens

MECALUX is bevoegd om uw gegevens te verwerken voor de verwerking van uw bestellingen, de levering van de overeengekomen diensten en het verzenden van de gevraagde informatie voor de uitvoering van het respectieve contract voor de aankoop of levering van diensten of voor de toepassing van vooraf vereiste maatregelen.

MECALUX is gerechtigd om commerciële mededelingen over onze producten, diensten, aanbiedingen en promoties te verzenden, voor het geval u uw toestemming hebt gegeven.

Op dezelfde manier heeft MECALUX een legitiem belang bij het uitvoeren van enquêtes met als doel de klantenservice te verbeteren.

MECALUX heeft het recht om uw gegevens voor de selectieprocessen te behandelen op grond van de toestemming die u hebt verleend.

In ieder geval hebt u het recht om de verleende toestemming, zonder terugwerkende kracht, te allen tijde in te trekken.

Ontvangers aan wie uw gegevens kunnen worden gecommuniceerd

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan onze moedermaatschappij, MECALUX, SA, aan andere bedrijven van de MECALUX Group en aan onze commerciële partners in de Europese Unie en, op een resterende manier aan andere landen, indien strikt noodzakelijk en alleen om aan uw verzoeken te voldoen. U kunt de gegevens van de groepsmaatschappijen raadplegen op onze website.

Bescherming van uw gegevens

Voor het gebruik van bepaalde diensten of diensten aangeboden via onze websites kan het nodig zijn om een account en de configuratie van een wachtwoord aan te maken. In een dergelijk geval is het uw verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van de wachtwoorden te handhaven. We gaan ervan uit dat iedereen die toegang heeft tot uw account met uw wachtwoord hiertoe is geautoriseerd en we zijn niet verantwoordelijk voor ongeautoriseerde toegang of de schade die kan worden veroorzaakt. In het geval dat u zich bewust wordt van een onwettig gebruik van het account en uw wachtwoord, of van enig ander probleem met betrekking tot de beveiliging van het account, moet u het wachtwoord wijzigen en ons onmiddellijk informeren.

Ook informeren wij u dat MECALUX de nodige technische en organisatorische maatregelen heeft geïmplementeerd om de privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen.

Uw rechten op de bescherming van persoonlijke gegevens en hoe u ze kunt uitoefenen

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, om onjuiste gegevens te corrigeren of om verwijdering te vragen wanneer ze niet meer nodig zijn, om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens en om de portabiliteit van deze gegevens aan te vragen. In bepaalde omstandigheden kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens vragen.

Als u vragen hebt over een van de aspecten van ons privacybeleid of de hier vermelde rechten wilt uitoefenen, kunt u een brief sturen naar MECALUX BELGIUM, S.A, Gulledelle 94 Boîte 4 1200, Bruxelles, Belgique, een kopie van uw identiteitsbewijs of een e-mail sturen naar data.protection@mecalux.com met de vermelding "Gegevensbescherming".

Als u vragen of vragen hebt over dit privacybeleid en de uitoefening van uw rechten op gegevensbescherming, stellen we het op prijs als u ons op de hoogte stelt van het account data.protection@mecalux.com.

Geldigheid en wijziging van het privacybeleid

Het privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening voor de bescherming van Persoonsgegevens en is van kracht vanaf de datum van publicatie. MECALUX kan het privacybeleid wijzigen; elke nieuwe versie zal op deze website worden gepubliceerd.

 

Datum van laatste update: mei 2018.