Ontwerpen van de toegangen en de toegangszone

Het ontwerpen van de toegangen en de toegangszone tot het magazijn moet in elk project betreffende de installatie van een opslagstructuur met goederenbeheer worden meegenomen. Door uw ontwerp wordt de kans op ongelukken in dit gebied als gevolg van interferenties tussen vrachtwagens en magazijnmedewerkers verminderd.

Een van de meest veelzijdige toegangsontwerpen, is dat in de vorm van een "Y", omdat het aanzienlijke voordelen biedt. Bij dit type toegangsweg kunnen de voertuigen snel de openbare weg verlaten en het magazijn binnen gaan, zonder het verkeer te blokkeren. Tevens kunnen de transporten die het magazijn verlaten gemakkelijker invoegen in het verkeer op de openbare weg. De toegangsweg tot de installatie moet bij voorkeur bestaan uit twee rijstroken en de lengte moet twee keer zo groot zijn als de langste vrachtwagen.

 

Aanleg van het wegdek

Aangezien er tegenwoordig rekening moet worden gehouden met vrachtwagens met een totaal gewicht van tussen de 20 en 70 ton, moet de toegangszone zodanig worden aangelegd dat ze bestand is tegen dit gewicht. In gebieden waar het veel ijzelt, is het aan te bevelen een goed gecompacteerde funderingslaag aan te brengen, bedekt met een laag grindagglomeraat van 25 cm dikte en dat wordt afgewerkt met een laag gewapend beton van tevens 25 cm dikte.

Deze laag heeft een minimale levensduur van 20 jaar en vereist minimale onderhoudswerkzaamheden. Onder minder strenge klimatologische omstandigheden kan men volstaan met een gecompacteerde onderlaag, bedekt met een laag grindagglomeraat van 25 cm dikte, dat wordt afgewerkt met een laag asfalt van 15 cm dikte.

 

Verkeersmanagement

Wanneer de toegangszone eenmaal is ontworpen en aangelegd, is het onontbeerlijk dit middel zo doelmatig mogelijk te gebruiken. Dit kan worden bewerkstelligd door het inkomend en uitgaand verkeer naar en van de installaties te reguleren. De beste manier hiervoor is het instellen van een verplichte rijrichting, tegen de wijzers van de klok in, omdat dit een betere zichtbaarheid, hogere veiligheid en optimale efficiëntie biedt.

Door dit verkeersmanagement kunnen de chauffeurs tegelijkertijd manoeuvreren en achteruitrijden met zicht op de laadperrons én de oplegger, waarbij de chauffeur alleen in de linker achteruitkijkspiegel hoeft te kijken.

 

Toegangsdeuren

De verplaatsing van voertuigen en personen in een magazijn kan worden beheerst door een gecontroleerd gebruik van de deuren. Uit veiligheidsoogpunt ten aanzien van personen en objecten is het aan te bevelen gescheiden deuren te installeren voor voetgangers en voor voertuigen.

Wanneer er toegangswegen met eenrichtingsverkeer van 4 m breed worden gebruikt, dan dient de breedte van de deur 5 m te bedragen. Wanneer de toegangsweg 8 m breed is en twee rijstroken bevat in twee richtingen dan moet de deur 9 m breed zijn.

Andere artikelen in deze rubriek

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: