Geavanceerde software

01/06/2007

Verandering, aanpassing, flexibiliteit, snelheid. Dit zijn begrippen die een bedrijf van de 21ste eeuw definiëren. Daarom werd de nieuwe Mecalux Software voor Magazijnmanagement (WMS, Warehouse Management Software) ontwikkeld, om een programmering te hebben die nog intuïtiever, visueler en praktischer is, waarbij de reeds verworven hoge efficiëntie en kwaliteit behouden blijven.

Nu kan deze nieuwe software nog sneller in de magazijnen ingevoerd worden, zodat de klant ook vlugger van het nieuwe systeem kan genieten. De software vergemakkelijkt ook de capaciteit om aanpassingen te realiseren in inrichtingen die reeds in werking zijn, zowel voor de configuratie als voor de snelheid bij het omschakelen, waardoor de invloed op de productiviteit miniem is. Dit alles met de grootste zekerheid dat de gerealiseerde wijzigingen correct functioneren. Zo kan de gerenoveerde WMS van Mecalux een werkelijke partner worden in het beheer van de installatie.

Zo heeft TAU Cerámica het ook verstaan, en zodoende is het de eerste klant geworden die deze nieuwe software geïnstalleerd heeft in de fabriek van Castellón. Een geavanceerde automatische installatie, met drie hefplatformen en een kopdeel met 4 picking posten (aangepast aan de bijzonderheid van de keramiekstukken die gemanipuleerd worden). De hoofdlijnen van dit systeem worden door een automatisch palletwikkel- en etiketteringssysteem vervolledigd en communiceren met het SAP-systeem.

Hier een niet te verwaarlozen overweging: het kunnen rekenen op moderne softwareoplossingen betekent concurrentievermogen en kostenbesparing. Met deze belangrijke premisse steeds voor ogen, is ons Software Ontwikkelingscentrum (sinds 2000 actief, gelegen in het Technologisch Park van Gijon) een van de pijlers van deze technologische stellage. In dit centrum worden de standaardontwikkelingen van de producten en R+D gerealiseerd, zowel van de WMS als van de controlesoftware. Bovendien biedt het onze klanten een telemaintenance service, d.w.z. dat we 24 u per dag, 365 dagen per jaar ondersteuning bieden bij eventuele problemen.