Grotere laadeenheden: door het groeperen van artikelen

Er zijn producten die geen «fysieke limieten» hebben voor hun afhandeling (bijvoorbeeld bulkgoederen) en die daarom in veel verschillende laadeenheden van allerlei afmetingen kunnen worden gegroepeerd. Een van de grote voordelen van dit soort producten is dat hun afhandeling voordelig is.

Aangezien het tot een minimum beperken van het aantal noodzakelijke handelingen, één van de hoofddoelen is bij het goederenbeheer, is het raadzaam en wenselijk de zo grootst mogelijke laadeenheid te creëren.

Daar deze goederen vaak in grote hoeveelheden, op grote schaal of in grote batches worden geproduceerd en aangevoerd, kan het zijn dat voor de distributie en opslag in het magazijn, een inrichting vereist is met andere, grotere afmetingen. De afhandeling van grote laadeenheden zal ongetwijfeld in de meeste gevallen de opslag vergemakkelijken. Het is echter ook heel gebruikelijk dat goederen die een magazijn in een bepaalde laadeenheid binnenkomen, de installatie weer verlaten in veel kleinere eenheden.

Beide criteria kunnen gecombineerd worden door kleine laadeenheden te creëren, die individueel hanteerbaar zijn, maar ook kunnen worden gegroepeerd, om de kosten te verlagen.

Daarom moeten alle afzonderlijke artikelen wanneer ze gegroepeerd worden, als één laadeenheid worden beschouwd. Hierbij wordt als eerste, de weerstand en stabiliteit van de laadeenheden diepgaand geanalyseerd.

 

Voorbeeld van een pallet

Voorbeeld van een pallet

Voorbeeld van een magazijnbak

Voorbeeld van een magazijnbak

 

 

Pallets en magazijnbakken: algemene kwesties

Een van de fundamentele elementen bij het bespreken van deze ondersteunende middelen is dat hier kleinere artikelen of laadeenheden worden gegroepeerd.

Middelen die bestaan uit een platform waarop de goederen worden geplaatst, noemt men pallets en men spreekt over magazijnbakken wanneer de lading hierin wordt gezet. Beide zijn hulpmiddelen om de goederen gegroepeerd te verplaatsen en op te slaan.

Het is essentieel om speciale aandacht aan deze ondersteunende middelen te besteden omdat hun vorm, afmeting, weerstand of het materiaal waarvan ze zijn gemaakt niet altijd geschikt is voor de verschillende opslagsystemen of omdat er aanvullende gereedschappen of accessoires vereist zijn om ze in de magazijnstellingen te kunnen plaatsen. Hun eigenschappen hebben bovendien ook invloed op de manier waarop ze afgehandeld worden en de apparatuur die hiervoor gebruikt wordt.

Hoewel we in dit artikel de meest gangbare modellen (pallets en magazijnbakken) behandelen, is het belangrijk erop te wijzen dat er speciale ondersteunende middelen bestaan die aan verschillende behoeften tegemoet komen. Vandaar dat men bij het plannen van een installatie van tevoren op de hoogte moet zijn van alle bijzonderheden: zoals de vorm, de afmetingen en de kwaliteit van de pallets en magazijnbakken alsmede de afmetingen van de lading en de manier van stapelen. Dit zijn factoren die een directe invloed hebben op de voorgestelde oplossing bij het ontwerpen van een magazijn.

Een correcte evaluatie van de gegevens met betrekking tot de ondersteunende middelen (in dit geval een pallet of magazijnbak) is essentieel voor het verkrijgen van de ideale, soepel werkende logistieke oplossing die op ieder niveau beantwoordt aan de specifieke klantbehoeften.

Other topics in this category