Houten pallets

Houten pallets kennen een wijdverbreid gebruik en worden voornamelijk in vijf modellen geproduceerd, die hieronder worden beschreven. Hoewel de meest gebruikte maat die van de Europallet of EUR-pallet is (1200 x 800 mm), zijn er ook andere gangbare afmetingen zoals pallets van 1200 x 1000 mm en van 1200 x 1200 mm. Afhankelijk van het soort lading, worden pallets van 800 x 600 mm ook vaak gebruikt in de transport- en distributiebranche voor consumptiegoederen. Deze pallets worden «halve pallets» genoemd, omdat hun afmetingen de helft van een Europallet bedragen.

 

Pallettype 1: het meest gebruikt

Dit is het meest gebruikte en het enige model dat geschikt is voor exploitatie in alle opslagsystemen zolang als de onderplanken haaks op de liggers van de stellingen, de steunrails of de rollenbanen rusten:

 

 

Houten pallettype 1

Houten pallettype 1

 

Lengte (B) Breedte (A)
1200 800
1000
1200

Nominale afmetingen in mm

 

Eigenschappen

 • Elk type heftruck of andere apparatuur voor goederenafhandeling kan de pallets zonder problemen hanteren. 
 • De pallets zijn ideaal voor het gebruik in automatische magazijnen.
 • Men dient er alleen op te letten dat ze van de juiste kwaliteit zijn.

 

 • Er is een Europese norm: EUR-pallet of Europallet genoemd.
 • Niet alle pallets van 800 x 1200 mm zijn EUR-pallets. Men kan Europallets herkennen aan een cirkel met daarbinnen de letters «EUR».
 • Pallets van 1000 x 1200 mm en van 1200 x 1200 mm, die geproduceerd zijn volgens de criteria en kwaliteit van de Europallet, noemt men «type Europallet».

 

Goederenafhandeling

 

 • Ze moeten atijd gehanteerd worden vanaf de kant die toegankelijk is (zie de eerste illustratie hierboven):
  • Kant A: opslag in palletstellingen, doorrolstellingen en pushback stellingen met rollenbanen.
  • Kant B: opslag in inrij- of doorrijstellingen en pushback stellingen met Pallet Shuttle-systeem.
 • In conventionele palletstellingen zijn liggers voor pallets noodzakelijk.

 

Palettype 2: zeer populair in andere landen

 

Pallettype 2

Houten pallettype 2

 

 

Lengte (B) Breedte (A)

1200

800
1000
1200

Nominale afmetingen in mm

Eigenschappen

 • Hun gebruik is vrij gegeneraliseerd in bepaalde landen, voornamelijk de afmeting van 1000 x 1200 mm.
 • Ze kunnen worden gebruikt bij palletstellingen, inrij- of doorrolstellingen en pushback stellingen met Pallet Shuttle-systeem.
 • Ze kunnen problemen veroorzaken bij doorrolstellingen en pushback stellingen met rollenbanen.
 • Ze zijn niet erg geschikt voor het gebruik in combinatie met magazijnkranen of bidirectionele smallegangentrucks, behalve wanneer ze vanaf de onderkant worden opgetild.
 • Ze zijn niet geschikt voor goederenafhandeling door stapelaars.
 • Ze zijn niet erg geschikt voor gebruik met automatische rollenbanen; het is aan te raden in plaats hiervan automatische kettingbanen te gebruiken.

 

Pallettype 3 en 4: voor andere opslagmethodes

 

Pallettype 3

Houten pallettype 3

 

Type 3
Lengte (B) Breedte (A)
1200 1000
1200

Nominale afmetingen in mm

 

Pallettype 4

Houten pallettype 4

 

Type 4
Lengte (B) Breedte (A)
1200 1000
1200

Nominale afmetingen in mm

Eigenschappen

 • Zowel pallettype 3 als 4 kunnen worden opgeslagen in inrij- of doorrijstellingen, palletstellingen en pushback stellingen met Pallet Shuttle-systeem.
 • Ze zijn niet bruikbaar in doorrolstellingen of pushback stellingen met rollenbanen.
 • Wanneer ze in conventionele palletstellingen worden opgeslagen, moet men goed op de vrije ruimten letten, omdat er twee situaties bestaan waarin ze volstrekt af te raden zijn omdat ze een gevaar kunnen vormen voor de veiligheid van de magazijnmedewerkers en de onbeschadigde toestand van de installatie of de lading.

 

Goederenafhandeling

 

De pallet steunt nauwelijks op de liggers van de stelling, waardoor deze zou kunnen vallen

De pallet steunt nauwelijks op de liggers van de stelling, waardoor deze zou kunnen vallen

De liggers raken de onderplanken van de pallet, waardoor de heftruck deze zou kunnen raken en vervormen bij het uitslaan van de pallet

De liggers raken de onderplanken van de pallet, waardoor de heftruck deze zou kunnen raken en vervormen bij het uitslaan van de pallet

Pallettype 5A en 5B: «halve pallets»

 

pallettype 5A

Houten pallettype 5A

 

Type 5A
Lengte (B) Breedte (A)
800 600

Nominale afmetingen in mm

 

Houten pallettype 5B

 

 

Type 5B
Lengte (B) Breedte (A)
600 800

Nominale afmetingen in mm

 

Eigenschappen

 • Deze pallets worden ook «halve pallets» genoemd, omdat hun afmetingen 1200 x 800 mm (een halve Europallet) bedragen.
 • Dit zijn pallets die veel in de transport- en distributiebranche voor consumptiegoederen worden gebruikt, omdat hiermee hoeveelheden kunnen worden geleverd die beter zijn afgestemd op de verkoop.
 • Dankzij hun afmetingen kunnen ze perfect afgehandeld worden bij verkooppunten (zoals bijvoorbeeld supermarkten).
 • Voor opslag in conventionele palletstellingen moeten er palletdragers of legborden op de liggers worden geplaatst.
 • Alleen pallettype 5A kan in doorrolstellingen worden opgeslagen, hoewel hiervoor een aantal restricties gelden.

 

Goederenafhandeling

 • Voor het overige gebruik moeten ze per tweetal op normale Europallets van 1200 x 800 mm worden geplaatst (wanneer ze op deze manier worden gebruikt, dan wordt de onderste pallet «slave-pallet» genoemd).
 • Elk type heftruck kan ze zonder restricties hanteren, hoewel men goed moet letten op de afmetingen van de vorken.
 • Wanneer ze niet in combinatie met zogenaamde «slave-pallets» worden gebruikt, zijn voor dit type pallets speciale automatische transportbanen nodig: met meer rollen dan de conventionele banen of met vier kettingen.

 

Andere pallets

De vijf hiervoor genoemde houten pallets worden het meest gebruikt, maar zijn niet de enige typen. Er bestaan verschillende normen waarmee men heeft geprobeerd een internationaal geldende standaard voor de palletconstructie te bepalen met betrekking tot de afmetingen, vormgeving, houtsoorten en klinknagels.

De Europallet is het resultaat van deze standaardisering. Naast deze standaard Europallets kan men echter andere pallets tegenkomen, zoals hieronder weergegeven. Hoewel ze min of meer gelijke afmetingen hebben als de Europallets, zijn ze niet geproduceerd volgens dezelfde criteria, waardoor de weerstand wellicht niet voldoet.

Op de markt zijn een groot aantal pallets verkrijgbaar die niet tot de typen 1, 2 of 3 behoren (zowel wat betreft afmetingen als wat betreft structuur). Ze veroorzaken allemaal problemen bij de opslag in magazijnstellingen of bij de goederenafhandeling door bepaalde soorten afhandelingsmaterieel, waardoor ze op een speciale manier moeten worden gehanteerd en er aanvullende elementen in de stellingen moeten worden geplaatst.

Men moet vooral voorzichtig zijn met de zogeheten eenmalige of wegwerppallets omdat ze, hoewel ze gestandaardiseerde maten hebben, vanwege de gebruikte houtsoort en de dikte daarvan niet geschikt zijn voor directe opslag in magazijnstellingen

Hier worden enkele pallets getoond die problemen kunnen veroorzaken:

 
Geperst hout

Geperst hout

Twee ingangen, dubbelzijdig, omkeerbaar

Twee ingangen, dubbelzijdig, omkeerbaar

 
Vier ingangen, dubbelzijdig, omkeerbaar

Vier ingangen, dubbelzijdig, omkeerbaar

Vier ingangen, dubbelzijdig, niet omkeerbaar (eenmalig gebruik)

Vier ingangen, dubbelzijdig, niet omkeerbaar (eenmalig gebruik)

 

Twee ingangen, dubbelzijdig, niet omkeerbaar

Twee ingangen, dubbelzijdig, niet omkeerbaar

Vier ingangen, dubbelzijdig, niet omkeerbaar

Vier ingangen, dubbelzijdig, niet omkeerbaar

 
Twee ingangen, enkelzijdig, niet omkeerbaar

Twee ingangen, enkelzijdig, niet omkeerbaar

Vier ingangen, dubbelzijdig, omkeerbaar

Vier ingangen, dubbelzijdig, omkeerbaar

 

Other topics in this category