Automatisch beheerde groeperingssystemen

Groeperingssystemen kunnen ook worden geautomatiseerd, waarbij de afhandeling plaatsvindt door middel van magazijnkranen en/of aanvoerwagens. Alleen het Pallet Shuttle-systeem en doorrolstellingen (door de zwaartekracht) zijn geschikt om atomatisch te functioneren.

Automatische groeperingssystemen bieden alle voordelen van geautomatiseerde systemen en leveren een grotere opslagcapaciteit.

 

 

Magazijn met koel- en vriesruimtes voor de verpakking en distributie van vis, schaal- en schelpdieren

Magazijn met koel- en vriesruimtes voor de verpakking en distributie van vis, schaal- en schelpdieren

 

Automatische opslagoplossingen met Pallet Shuttle

Bij de automatische opslagoplossingen met Pallet Shuttle plaatst de magazijnkraan of de aanvoerwagen de shuttle in het opslagkanaal. De Pallet Shuttle wordt in de opslagkanalen geplaatst en brengt iedere pallet die ingeslagen wordt automatisch naar de eerst beschikbare vrije opslaglocatie.

  • Wanneer als basis voor de goederenafhandeling een magazijnkraan wordt gebruikt, bedient deze alle opslagniveaus van het gehele gangpad waarin die actief is.
  • Wanneer als basis voor de goederenafhandeling aanvoerwagens worden gebruikt, dan is elk opslagniveau voorzien van één aanvoerwagen, waarbij deze laatste de stellingen zowel links als rechts van het gangpad bedient.
  • Aan de uiteinden van de opslagkanalen worden liften geïnstalleerd om de goederen naar boven of naar beneden te brengen en op de aanvoerwagens te plaatsen of daarvan af te halen.

 

Simulatie van de gecombineerde beweging van een Pallet Shuttle en een aanvoerwagen

 

Simulatie van de gecombineerde beweging van een Pallet Shuttle en een aanvoerwagen

 

Door de combinatie van een Pallet Shuttle en aanvoerwagens, wordt het aantal cycli aanzienlijk verhoogd, omdat er op elk niveau een aanvoerwagen langs de opslagkanalen rijdt, die de Pallet Shuttle met pallet bij een van de kanalen afzet. Vervolgens verplaatst de Pallet Shuttle zich in het opslagkanaal en brengt de pallet naar de opgegeven opslaglocatie.

De hoogte wordt begrensd door de plaatselijk geldende voorschriften, en kan meer dan 40 m zijn als dit is toegestaan en het project dit vereist.

 

Magazijn voor een producent van vaatwerk en artikelen voor eenmalig gebruik

Magazijn voor een producent van vaatwerk en artikelen voor eenmalig gebruik

 

Automatische oplossingen in doorrolstellingen

In het geval van automatische doorrolstellingen wordt er een magazijnkraan aan de inslagkant (voor de bevoorrading van de magazijnstelling) en één aan de uitslagkant (voor het uitnemen) geplaatst. Een tussenoplossing is de inslag automatisch te laten verlopen en de uitslag door middel van klassieke apparatuur voor goederenafhandeling zoals heftrucks.

Geautomatiseerde doorrolstellingen met magazijnkranen

Geautomatiseerde doorrolstellingen met magazijnkranen

Geautomatiseerde doorrolstellingen met heftruck en magazijnkraan

Geautomatiseerde doorrolstellingen met heftruck en magazijnkraan

 

Automatische systemen met doorrolstellingen zijn ideaal voor producten voor massaconsumptie (FMCG) oftewel «Fast Moving Consumer Goods», met een constante productie en waarbij de snelheid van de zogenaamde «product life cycle» heel belangrijk is. Ook zijn ze zeer geschikt als buffer tussen de productie en de zendingen.

Zoals we reeds hebben gezien is het van essentieel belang om de kwaliteit van de pallets te bewaken. Dit is nog belangrijker naarmate de installatie hoger is en er gebruik gemaakt wordt van automatische systemen. In deze gevallen wordt het altijd aangeraden professionele raad te vragen. We willen u eraan herinneren dat Mecalux over een eigen logistieke adviesdienst beschikt, die u kan begeleiden tijdens dit hele proces.

Other topics in this category