Verticale magazijnen en verticale of horizontale carrousels

De opslagmethoden van kleine en middelgrote ladingen, gebaseerd op een «goods-to-man» principe (goederen naar man), zorgen voor een besparing van tijd en inspanning en zijn daardoor efficiënter. De magazijnmedewerker hoeft zich niet te verplaatsen, en dient slechts de eenheden uit de doos of magazijnbak te halen, die automatisch naar zijn werkplek wordt gebracht. Hoewel tegenwoordig de meest gebruikte «goods-to-man»-methode het Miniload-systeem is, zijn er bedrijven die hun oude installaties met verticale magazijnen en carrousels nog steeds gebruiken. Hieronder kunt u kennis maken met deze oplossingen, die enkele bedrijven tot op de dag van vandaag gebruiken voor het opslaan en aanleveren van producteenheden.

 

Automatisch verticaal magazijn

De belangrijkste kwaliteit van verticale opslagsystemen is het optimale gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit in de hoogte, op een zo klein mogelijk oppervlak.

Een verticaal magazijn bestaat uit een gesloten structuur die lijkt op een enorme kast, met daarbinnen aan de voor- en achterkant opslaglocaties waarin zich speciale trays bevinden voor de opslag van de goederen.

 

Automatisch verticaal magazijnsysteem (Clasimat)

Automatisch verticaal magazijnsysteem (Clasimat)

 

Tussen de twee kolommen met opslaglocaties verplaatst zich een verticaal bewegende shuttle. Het systeem kan tot 15 m hoog zijn en er bestaan twee tray-modellen: een van 600 mm en een van 800 mm diep, die een breedte kunnen hebben van tussen de 2000 en 4200 mm.

Elke tray kan meer dan 100 verschillende artikelen bevatten, afhankelijk van de afmetingen en de gebruikte indeling. De trays kunnen wel of niet onderverdeeld zijn, eventueel met lades of met kleine, aanpasbare compartimenten.

Wanneer een magazijnmedewerker het artikel dat hij nodig heeft, vanaf zijn scherm kiest, verplaatst de shuttle zich verticaal naar het niveau waar het product zich bevindt, haalt de tray eruit en beweegt zich opnieuw verticaal naar de opening in de structuur, ter hoogte van de picklocatie. De magazijnmedewerker kan dan de benodigde eenheden uit de desbetreffende tray halen.

 

Onderdelen van een automatisch verticaal magazijnsysteem

Onderdelen van een automatisch verticaal magazijnsysteem:

1. Veiligheidsvoorziening
2. Indicator voor de opslaglocatie van de producten (optioneel)
3. Gebruikersinterface
 

Carrousels

Carrousels (zowel de verticale als de horizontale) behoren tot dezelfde familie als de verticale magazijnen. De werking van deze systemen is gebaseerd op een structuur waarover de inhoud zich verplaatst. Deze beweging kan verticaal of horizontaal zijn. Beide systemen maken de orderpicking voor de magazijnmedewerkers gemakkelijker, omdat de goederen naar hen toekomen. Tegenwoordig worden ze echter niet veel meer gebruikt.

 

a) Verticale carrousels

Verticale carrousels bestaan uit een structuur waarbinnen een aantal legborden en hangers voor de opslag van de goederen, verticaal draaien. Een gedeelte van deze structuur is open, waardoor de magazijnmedewerker toegang heeft tot de inhoud van deze opslagmiddelen.

 

Automatisch verticaal magazijnsysteem voor bobijnen en haspels

Carrousels kunnen worden aangepast aan de opslag van een grote verscheidenheid aan producten. In dit voorbeeld gaat het om een verticale carrousel voor bobijnen en haspels

 

b) Horizontale carrousels

Behalve verticale carrousels bestaan er ook horizontale carrousels. Deze oplossingen maken gebruik van een mechanisch systeem met een zijwaartse verplaatsing, dat de goederen naar de magazijnmedewerker brengt, die verantwoordelijk is voor het uitnemen van de goederen, zonder dat hij zijn plek hoeft te verlaten.

Het systeem is gebaseerd op een machine voorzien van een structuur met geleiders, waaraan een aantal compacte modules hangen, die op hun beurt weer onderling verbonden zijn. De geleider maakt een ovaalvormige beweging, waardoor de modules zich horizontaal verplaatsen

Horizontale carrousels worden beschouwd als machines met een hoge productiviteit wat betreft orderpicking. Om de werkzaamheden te vergemakkelijken kunnen ze uitgerust worden met verschillende hulpelementen zoals pick-to-light, put-to-light, gebruikersinterfaces met validatieknoppen, tafels voor het klaarzetten van meerdere bestellingen en scanners voor het lezen van streepjescodes.

 

 

Automatisch horizontaal carrousel Spinblock

Automatisch horizontaal carrousel Spinblock

Omdat het grootste nadeel van horizontale carrousels het moeilijk aanvullen van de daarin opgeslagen goederen is (dit kan alleen plaatsvinden wanneer er geen bestellingen worden klaargezet), moet men, voordat men een dergelijk systeem wil installeren, een goede kennis hebben omtrent de goederenstromen in het magazijn. Over het algemeen worden ze alleen gebruikt voor producten met een gemiddelde omloopsnelheid (B) en, in enkele gevallen, met een lage omloopsnelheid (C), hoewel dit ook afhangt van de afmetingen van de goederen en het verbruik. Deze oplossingen worden meestal niet voor producten met een hoge omloopsnelheid (A) gebruikt, omdat het uitslagritme niet voldoende is voor producten met zoveel vraag.

Other topics in this category