Groepering door middel van rollenbanen

Het groeperingssysteem door middel van rollenbanen is een ideale oplossing omdat hierbij de voordelen van andere groeperingssystemen worden gecombineerd.

De werking van een doorrolstelling is eenvoudig: elk opslagkanaal, op ieder niveau, bevat één enkel artikel of artikelnummer en is voorzien van een licht hellende rollenbaan. De pallets worden aan één kant van de stelling ingeslagen en door middel van de zwaartekracht bewegen ze over de rollenbaan naar de andere kant (daarom worden deze systemen ook wel zwaartekrachtsystemen genoemd). Aan de andere kant worden de goederen uitgeslagen. De heftrucks hoeven zich niet binnen de opslagkanalen te verplaatsen.

Bij deze methode wordt de eerste pallet die in het opslagkanaal ingeslagen wordt, ook als eerste uitgeslagen volgens het FIFO-systeem (First In, First Out), waardoor er een perfecte circulatie van het product wordt verkregen.

Doorrolstellingen maken gebruik van de zwaartekracht om de pallets te verplaatsen

Doorrolstellingen maken gebruik van de zwaartekracht om de pallets te verplaatsen

 

Er kunnen opslagkanalen van meer dan 20 m diep worden ingericht. Men moet erop letten dat de pallets in goede staat verkeren, het juiste gewicht hebben en van hoge kwaliteit zijn.

Dit type oplossing is ideaal voor de opslag van bederfelijke waren met een hoge omloopsnelheid en tevens voor fast moving consumer goods (FMCG) met een constante goederenstroom (constante in- en uitslag). Wanneer u deze opslagmethode overweegt, moet u rekening houden met het volgende:

  1. Aangezien de pallets op een hellend vlak worden geplaatst, neemt dit systeem meer ruimte in de hoogte in beslag dan de overige groeperingsopties en in sommige gevallen kan dit verlies van een opslagniveau betekenen. Bovendien is er bij een grotere hellingsgraad, een grotere hoogte nodig.
  2. Afhankelijk van de omvang van het magazijn is dit mogelijk de duurste oplossing onder de groeperingssystemen.

 

 

In- en uitslag van goederen in een doorrolstelling met rollenbanen

In- en uitslag van goederen in een doorrolstelling met rollenbanen

 

Other topics in this category