Orderpicking op hoog niveau

Orderpicking over de gehele beschikbare hoogte en breedte van de magazijnstellingen, waardoor ze ten volle worden benut voor dit soort werkzaamheden. In elk opslagkanaal bevindt zich slechts één enkel artikelnummer.

Er kunnen verschillende methodes voor het klaarzetten van bestellingen op hogere niveaus worden gebruikt: één opslagkanaal per artikelnummer, meerdere opslagkanalen voor één artikelnummer in één of meerdere gangpaden. Eén of meerdere gangpaden reserveren voor het klaarzetten van bestellingen. Hieronder worden deze mogelijkheden besproken.

 

Klaarzetten van bestellingen op hoog niveau

Klaarzetten van bestellingen op hogere niveaus

Klaarzetten van bestellingen op hogere niveaus

 

 • Bij de eerst genoemde methode heeft elk artikelnummer één opslagkanaal (en niet meer dan één) in het hele magazijn. Wanneer elk artikelnummer altijd in hetzelfde opslagkanaal geplaatst zou worden, dan zou het klaarzetten van de bestellingen geheel automatisch kunnen gebeuren.
  Hoewel het voorgaande niet helemaal kan worden bereikt, onthoudt de magazijnmedewerker het opslagkanaal van het artikelnummer, waardoor het klaarzetten van de bestellingen minder tijd kost. De magazijnmedewerkers gaan bijna automatisch naar het betreffende opslagkanaal bij het zien van het artikelnummer, zonder dat ze dit hoeven te verifiëren.
   
 • De tweede methode betreft één artikelnummer in meerdere opslagkanalen in één gangpad. Deze methode helpt ook de voorbereidingstijd te verkorten, vooral wanneer het gangpad een groot aantal opslagkanalen heeft door de hoogte of de lengte van de magazijnstellingen. Het plaatsen van hetzelfde artikelnummer in verschillende opslagkanalen in hetzelfde gangpad vergemakkelijkt de handelingen.
  Deze methode kan alleen toegepast worden wanneer men beschikt over een real-time communicatiesysteem tussen de magazijnmedewerker en het warehouse management systeem (WMS). De uiteindelijke beslissing om, bij het klaarzetten van een bestelling, een bepaald artikelnummer uit het ene of het andere opslagkanaal te halen, ligt bij de magazijnmedewerker. De opdracht moet onmiddellijk aan het systeem worden doorgegeven, zodat het systeem het aanvullen van dit artikelnummer in dit opslagkanaal kan plannen, en niet in een andere.

 

 • De derde methode betreft één artikelnummer in meerdere opslagkanalen en in meerdere gangpaden. Hierdoor kunnen de handelingen gemakkelijker uitgevoerd worden. Deze methode is alleen geschikt wanneer meerdere magazijnmedewerkers op hetzelfde moment actief zijn. Dankzij dit systeem besparen de magazijnmedewerkers zich de lange en ingewikkelde verplaatsingen over de lengte en hoogte van de verschillende gangpaden. In dit geval is real-time communicatie tussen de magazijnmedewerkers en het warehouse management systeem (WMS) zeer aan te raden (meer nog dan bij de vorige methode).

 

 • De vierde methode, waarbij slechts één gangpad wordt gebruikt, is nuttig wanneer de relatie tussen het aantal bestellingen en het aantal artikelnummers erg hoog is en snelheid vereist is bij de handelingen. Alle verschillende artikelnummers zijn in één gangpad beschikbaar. Daardoor kan de complete bestelling ook in één gangpad worden klaargezet. Hiermee voorkomt men dat de magazijnmedewerkers zich van het ene gangpad naar het andere moeten verplaatsen en kunnen de bestellingen zeer snel klaargezet worden.

 

 • De vijfde methode is een variant op de voorgaande methode en bestaat uit het groeperen van de artikelnummers in verschillende magazijnzones, zodat in elke zone een bestelling kan worden klaargezet. Op deze manier werken de magazijnmedewerkers binnen een bepaalde zone, waarbij ze wel vaak van gangpad veranderen. Dit systeem is iets langzamer dan het voorgaande, maar omdat er niet constant van magazijnmedewerker hoeft te worden gewisseld, is het vrijwel even effectief. Het is bovendien goedkoper omdat er minder magazijnmedewerkers nodig zijn.

 

Middelen voor het klaarzetten van bestellingen op hoog niveau

Het klaarzetten van bestellingen op hogere niveaus kan met drie verschillende soorten apparatuur voor goederenafhandeling worden uitgevoerd.

 1. De reachtrucks zijn speciaal ontworpen zijn voor dit soort werkzaamheden. Ze hebben een constructiesysteem dat veel lijkt op dat van de middelhoog heffende heftrucks, waarvan ze zijn afgeleid. De maximale hefhoogte van deze machines ligt tussen de 10 en 11 meter.
 2. Er kunnen ook tri-directionele heftrucks of combitrucks worden gebruikt, waarbij de bestuurder tezamen met de lading omhoog wordt gebracht, zodat deze direct toegang heeft tot de losse eenheden of de artikelen die op de hogere niveaus opgeslagen zijn.
 3. De derde optie is door middel van magazijnkranen voor middelhoge niveaus (tussen 10 en 12 m) die over een element beschikken waarmee een magazijnmedewerker, belast met het uitnemen van de eenheden uit de magazijnstellingen, mee naar boven kan gaan (man-up). Dit type machine wordt praktisch niet meer gebruikt, omdat hiervoor in de plaats magazijnkranen voor automatische orderpicking zijn gekomen die gebruik maken van het «goods-to-man principe» (goederen naar man) of van robots voor orderpicking.

 

Magazijn voor een producent van elektronische componenten

 

Magazijn voor een producent van elektronische componenten

 

Other topics in this category