Orderpicking op laag niveau

Het klaarzetten van bestellingen of orderpicking op de lagere niveaus betreft hoogtes die de magazijnmedewerker gemakkelijk kan bereiken, vanaf de vloer of staande op een elektrische heftruck.

 

Systemen voor het klaarzetten van bestellingen op laag niveau

Het klaarzetten van bestellingen op laag niveau is het uitnemen van producten of pakketten, die zijn opgeslagen per laadeenheid of die zich in de hiervoor ingerichte vakken in de magazijnstellingen bevinden (bijvoorbeeld op legborden).

Magazijnmedewerker aan het werk in een gangpad van een conventionele magazijnstelling

Magazijnmedewerker aan het werk in een gangpad van een conventionele magazijnstelling

 

Zoals we al hebben gezien, bestaat het klaarzetten van bestellingen op vloerniveau altijd uit het weghalen van elementen uit een laadeenheid. Op laag niveau hoeft het klaarzetten van bestellingen niet altijd op deze manier te gebeuren. Het klaarzetten van orders kan ook gebeuren door eerst de laadeenheden in de stellingvakken te plaatsen die voor handmatige orderpicking zijn ingericht. Daarna worden de artikelen of losse producten verzameld.

 

In welke situaties kan het klaarzetten van bestellingen op laag niveau worden toegepast

De keuze van het meest geschikte systeem is direct gerelateerd aan het aantal bestellingen dat per dag klaargezet moet worden. De beschikbare ruimte en tijd zijn factoren die hierop van invloed zijn.

  • De eerste factor: de ruimte. Als het aantal artikelen voor een gemiddelde bestelling groter is dan de ruimte bestemd voor het klaarzetten ervan, dan kan dit niet op vloerniveau plaatsvinden. Als oplossing kan men  magazijnstellingen met twee of meer laadniveaus installeren in de zone waar de orders klaargezet worden. De keuze van het aantal laadniveaus en de afmetingen daarvan worden bepaald door het volume van de laadeenheden of de individuele artikelen die moeten worden afgehandeld.
  • De tweede factor: tijd. Als een groot aantal bestellingen per werkdag moet worden klaargezet, dan kan de klassieke volgorde (waarbij men een artikel uitneemt en deze bij de bestelling voegt) te langzaam blijken te zijn. In dat geval is het aan te raden een systeem van lage magazijnstellingen voor handmatige orderpicking te gebruiken.

Als dit type structuren wordt gebruikt, verandert de manier van werken drastisch en vindt het klaarzetten van bestellingen in twee fases plaats.

  1. Tijdens de eerste fase worden de magazijnstellingen geladen met laadeenheden of losse artikelen, die men of uit de bufferzone of van de vloer haalt.
  2. Tijdens de tweede fase vindt het eigenlijke klaarzetten van bestellingen plaats door de artikelen uit de stellingvakken te halen. Voor een goed functioneren van dit systeem moet men voor elke fase verschillende ploegendiensten instellen, waardoor de werkdag in twee, vier of meer diensten wordt opgedeeld. Afhankelijk van het aantal bestellingen dat moet worden klaargezet en de omvang van de magazijnstellingen, kan elke dienst de hele werkdag in beslag nemen.

De meest geschikte apparatuur voor het klaarzetten van bestellingen op laag niveau zijn orderpicktrucks.

 

Orderpicktrucks voor de goederenafhandeling op laag niveau

Orderpicktrucks voor de goederenafhandeling op laag niveau

 

Stellingvakken in magazijnstellingen voor handmatige orderpicking

De man-to-goods methode (man naar goederen) die vrijwel geheel handmatig wordt uitgevoerd, is de snelste methode voor orderpicking vanuit magazijnstellingen.

Dit is het geval wanneer de magazijnmedewerker, meelopend met of rijdend op een orderpicktruck, de producten of artikelen die deel uitmaken van de bestellingen kan bereiken, zonder dat hij zich met behulp van een machine hoeft op te heffen of daarvan af hoeft te stappen, voor het uitvoeren van deze taak.

Wanneer het aantal opgeslagen artikelen groot is, moet van orderpicking op hoog niveau gebruik worden gemaakt en van apparatuur voor goederenafhandeling waarmee men de goederen kan bereiken. 

 

Magazijnmedewerkster bezig met orderpicking op een orderpicktruck

Magazijnmedewerkster bezig met orderpicking op een orderpicktruck

 

Als het gaat om het ontwerpen van de magazijnstellingen voor het klaarzetten van bestellingen op laag niveau, dan zijn er twee mogelijkheden:

  1. De eerste mogelijkheid bestaat uit het realiseren van de orderpicking in dezelfde magazijnstellingen die ook dienen voor algemene opslag.
  2. De tweede mogelijkheid bestaat uit het installeren van magazijnstellingen, uitsluitend bedoeld voor handmatige orderpicking. Dit wil zeggen dat de medewerker geen heftoestel nodig heeft en daar dus ook niet van af hoeft te stappen.

Wanneer de ontwerper voor de tweede mogelijkheid kiest, moet hij er rekening mee houden dat deze magazijnstellingen over bepaalde eigenschappen moeten beschikken, zoals:

  • Ze moeten handmatig geladen kunnen worden.
  • Het bovenste laadniveau mag niet hoger zijn dan de gemiddelde schouderhoogte van de orderverzamelaars.
  • De pakketten die daar geplaatst zijn mogen niet zwaarder zijn dan 25 kg.

Deze eigenschappen hebben concrete gevolgen voor het ontwerp van de stelling, daar de stellingvakken niet erg groot hoeven te zijn; het is voldoende dat ze de gemiddelde hoeveelheid artikelen kunnen bevatten die voor elke dienst nodig is (plus een percentage als marge, waardoor er nooit een tekort aan voorraad is).

Omdat deze magazijnstellingen maar een beperkte hoogte hebben, is het bij een groot aantal artikelen en een beperkte beschikbare ruimte noodzakelijk een zone voor het klaarzetten van bestellingen op twee of meer niveaus in te richten, waarvoor entresol- of tussenvloeren, onderling verbonden door trappen, worden gebruikt.

Aangezien de pakketten niet zwaarder zijn dan 25 kg, kunnen magazijnstellingen voor lichte of middelzware ladingen worden gebruikt. Het is bovendien beter de zwaarste producten of eenheden op de middelste laadniveaus te plaatsen en de lichtere op de overige. De verdeling van de eenheden al naargelang gewicht wordt in de onderstaande afbeelding geïllustreerd. Dit leidt tot een hogere productiviteit bij het klaarzetten van orders.

Ergonomie is een essentiële factor om rekening mee te houden bij het klaarzetten van de bestellingen

Ergonomie is een essentiële factor om rekening mee te houden bij het klaarzetten van bestellingen

 

Other topics in this category