Dafsa heeft een magazijn met een warme kleur en een beperkte impact op de omgeving

Groene logistiek: definitie, uitdagingen en oplossingen

09 jun 2021

Groene logistiek verwijst naar alle duurzame beleidsmaatregelen die in onze sector worden genomen om de impact op het milieu te beperken. Dit concept heeft gevolgen voor de magazijnprocessen en de structuur, de oplossingen of uitrustingen, het transport, de distributie en de opslag van de goederen.

In het verleden besteedde de sector nauwelijks aandacht aan de gevolgen die zijn activiteiten op het milieu konden hebben. Tegenwoordig, door de opkomst van de groene logisitiek is het doel van magazijnmanagers, het vinden van het juiste evenwicht tussen economische en energiefactoren. Wat kunt u doen om dit te bereiken? Waarom een beleid van groene logistiek in een bedrijf implementeren? Welke uitdagingen moeten worden aangegaan om deze doelstelling te behalen? Onze experts beantwoorden uw vragen.

Doelstellingen van groene logistiek

Groene logistiek maakt het mogelijk om:

 • De CO2-voetafdruk van de logistieke activiteiten te meten, zodat milieuvriendelijke maatregelen genomen kunnen worden en het effect ervan kan worden beperkt. De internationale norm EN 16258-2012 «Methode voor berekening en verklaring omtrent energieverbruik en broeikasgas emissies in vervoersdiensten», is één van de meest gebruikte methodes om het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen door een distributiecentrum te berekenen.
 • Verminder de vervuiling van de lucht, de bodem en het grondwater alsmede de geluidshinder die door elk van de partijen in de toeleveringsketen wordt veroorzaakt, en met name de verontreiniging die verband houdt met het vervoer van de goederen.
 • Ga efficiënt om met de beschikbare middelen door bijvoorbeeld magazijnbakken te hergebruiken en de verpakkingen te recycleren.
 • Maak de toeleveringsketen of Supply Chain groener: gebruik producten, verpakkingen en colli's die geen noemenswaardige impact hebben op het milieu.

Uitdagingen waarmee de groene logistiek wordt geconfronteerd

De logistieke sector begint zich geleidelijk aan te interesseren voor het milieu. Hierdoor ondervinden ondernemingen aanzienlijke belemmeringen bij de uitvoering van milieumaatregelen.

1. Afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in het vervoer

Op dit moment is er nog geen doeltreffende of economisch haalbare oplossing gevonden om de afhankelijkheid van brandstoffen voor het vrachtvervoer te verminderen.

2. Gevolgen van «the last mile» voor het stadsverkeer

Onlinebestellingen hebben vooral in de grote steden, het aantal bestelwagens of camionettes doen toenemen. Om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de moderne klant en om het hoofd te bieden aan de heterogene bestellingen zijn de bestelbussen vaak maar halfvol.

3. Gebrek aan infrastructuur

Hoewel de lokale overheden de uitstoot reguleren, ontbreekt het duidelijk aan een horizontale overeenkomst die de bouw regelt van nieuwe bedrijfspanden, die aan de behoeften van logistieke ondernemingen voldoen.

4. Gebrek aan financiële middelen

Of de logistieke activiteiten nu intern uitgevoerd worden of worden uitbesteedt, de krappe tarieven en marges waarmee gewerkt wordt, bieden niet altijd de mogelijkheid om te investeren in een eigen infrastructuur, om processen te automatiseren of om efficiëntere apparatuur voor goederenafhandeling aan te schaffen.

5. Gebrek aan logistiek bewustzijn bij de klant

Vaak is de logistiek niet «groen» als gevolg van de eisen van de moderne consument wiens gedrag strijdig is met het milieu. Wanneer de klant een bestelling plaatst, denkt hij immers niet na over de achterliggende logistieke stromen. Vaak wordt een levering binnen 24 uur verwacht, wat de optimalisatie van de bestelwagens en de vervoersstromen alsmede de invoering van een groene logistiek bemoeilijkt.

Automatisering vergemakkelijkt de invoering van een groene logistiek
Automatisering vergemakkelijkt de invoering van een groene logistiek

Hoe past u een groene logistiek toe?

1. Integreer het milieu in het bevoorradingsbeleid

Het is heel goed mogelijk milieuvariabelen op te nemen in het aankoop- en aanbestedingsbeleid om de voorstellen van toeleveranciers te evalueren. Dit betreft:

 • De productkenmerken van partners: zijn de verpakkingen milieuvriendelijk? Gebruiken ze plastic als verpakkingsmateriaal?
 • De productieprocessen: er zijn internationale voorschriften die een milieuvriendelijk bedrijfsbeheer garanderen. Mecalux is ISO 14001 gecertificeerd, wat betekent dat als u gebruik maakt van onze diensten, wij een milieumanagementsysteem voor uw distributiecentrum zullen ontwikkelen dat voldoet aan de internationaal geaccepteerde norm.
 • De locatie van de toeleveranciers: geef voorrang aan bedrijven die dicht bij het magazijn liggen.

Op deze manier kunnen milieuvriendelijke middelen aangeschaft worden. Zo zijn er bijvoorbeeld steeds meer bestelbusjes of camionettes voor kleine ladingen, met minder uitstoot van broeikasgassen. Ga na of u in aanmerking komt voor steun of subsidie voor de aanschaf van dit soort wagens.

2. Optimaliseer het beheer van het wagenpark

Het vervoer is één van de activiteiten in de toeleveringsketen of Supply Chain met de grootste CO2-voetafdruk. Om deze te verminderen moeten oplossingen gebruikt worden om bezorgroutes te plannen en ladingen te consolideren. Op die manier kan het wagenpark beter beheerd worden en kan de uitstoot van broeikasgassen tijdens het vervoer van de goederen beperkt worden.

Het beheer van het wagenpark is een belangrijke factor waarmee rekening moet worden gehouden, als het gaat om de invoering van een groene logistiek
Het beheer van het wagenpark is een belangrijke factor waarmee rekening moet worden gehouden, als het gaat om de invoering van een groene logistiek

3. Pas bouw- en milieunormen toe in een magazijn

De groei van de sector leidt tot een toename van de bouw van nieuwe distributiecentra en dwingt ondernemingen ertoe hun infrastructuur te herzien, om aan de verwachtingen van de markt te voldoen. Groene logistiek is van invloed op:

 • De bouw en het ontwerp van logistieke gebouwen 4.0: zij passen milieubeschermende maatregelen toe die een duurzaam beheer van de voorzieningen garanderen. LEED «Leadership in Energy and Environmental Design», is een wereldwijd gebruikte standaard voor de verificatie van ecologische gebouwen. BREEAM «Building Research Establishment Environmental Assessment Method», is een duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact. Beide certificaten worden toegekend aan gebouwen die als milieuvriendelijk worden beschouwd. Om een van deze twee labels te verkrijgen, worden criteria geanalyseerd zoals het water- en energieverbruik, het gebruik van alternatieve energieën en bouwmaterialen en het afvalscheidingsbeleid.
 • Beheersing en bevordering van energiebesparing in het magazijn: door bijvoorbeeld sommige processen volledig te automatiseren kan de behoefte aan kunstlicht worden verminderd. Dit is een imitatie van de «lights-out manufacturing». Verspilling kan beperkt worden door verpakkingen te kiezen die aangepast kunnen worden aan de eindproducten en door colli's te gebruiken die veelzijdiger zijn. Al deze maatregelen maken het mogelijk een groene logistiek toe te passen.

4. Stel maatregelen in met betrekking tot afvalvermindering en recycling

Afvalbeheer volgens de milieuregels helpt bij het toepassen van een groene logistiek in een distributiecentrum. Volg de volgende adviezen op:

 • Bepaal een procedure om het afval te sorteren op basis van de materialen die gerecycleerd moeten worden.
 • Beperk papierverbruik tot een minimum door geavanceerde it-oplossingen te installeren, zoals Easy WMS.
 • Controleer de recycling van het bedrijfsafval zodat het volgens de juiste procedures wordt verwerkt.

5. Verbeter het voorraadbeheer en de logistiek betreffende de retourzendingen

Een efficiënte opslagvoorziening maakt deel uit van de beginselen van een groene en duurzame logistiek. Een algehele verbetering van de verschillende bedrijfstromen zal de hoeveelheid afval beperken. Onze experts adviseren om de volgende maatregelen te nemen:

Efficiënte orderpicking is gunstig voor een groene logistiek
Efficiënte orderpicking is gunstig voor een groene logistiek

Waarom aanbevelingen voor een groene logistiek opvolgen?

Verscheidene elementen verklaren de opkomst van een groene logistiek in magazijnen:

 • Groene logistiek vormt een concurrentievoordeel voor bedrijven: het voegt niet alleen waarde toe aan een merk maar het stelt een bedrijf ook in staat zich te onderscheiden van andere ondernemingen door de installaties milieuvriendelijker te maken.
 • Het nemen van maatregelen voor energiebesparing is een doeltreffende strategie om het hoofd te bieden aan de stijgende bevoorradingskosten.
 • Het zorgt ervoor dat de onderneming klaar is om aan de milieunormen te voldoen.

Wanneer u de Supply Chain wilt verbeteren en maatregelen wilt nemen om een groene logisitiek in te voeren, neem dan contact met ons op. Wij gebruiken onze ervaring om onze klanten te helpen milieuvriendelijker te worden en de bedrijfsactiviteiten en productiviteit van het magazijn te verhogen.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: