Automatisering van een opslag voor levensmiddelen betekent minder energieverbruik en een strikter voorraadbeheer

Hoe kan men een opslag voor levensmiddelen automatiseren?

22 nov 2023

Kan de automatisering van een magazijn of opslag voor levensmiddelen voldoen aan de eisen van de sector? De huidige logistiek in de levensmiddelensector staat voor uitdagingen zoals het garanderen van de traceerbaarheid van producten, het opslaan van goederen onder de juiste omstandigheden en het beperken van de kosten die gepaard gaan met het op een constante temperatuur houden van de faciliteiten.

De eigenaardigheden van de koelketen logistiek hebben veel bedrijven in de levensmiddelensector gedwongen om te automatiseren teneinde hun processen te verbeteren, de voorraden strikt te beheren en vergissingen bij de afhandeling van de producten te voorkomen.

De bijzonderheden van een opslag voor levensmiddelen

Logistiek voor levensmiddelen heeft betrekking op het verplaatsen, opslaan en verzenden van bederfelijke goederen, dat wil zeggen producten die door hun eigenschappen en samenstelling kunnen bederven en daarom voor een bepaalde datum moeten worden geconsumeerd. Om de oorspronkelijke eigenschappen van dit soort goederen te garanderen hebben bedrijven in de sector een magazijn nodig dat niet alleen voldoet aan de vereiste kwaliteits- en hygiënenormen, maar waar het voedsel eveneens op een constante temperatuur kan worden opgeslagen.

De levensmiddelensector wordt ook gekenmerkt door het grote aantal artikelnummers dat wordt opgeslagen. Bovendien hebben deze producten, omdat ze voor massaconsumptie bestemd zijn, over het algemeen een hoge omloopsnelheid. Hoewel er uitzonderingen zijn, zoals alcoholische dranken of vacuümverpakte producten, is een goede strategie voor het adresseren en verzamelen van goederen essentieel om de specifieke karakteristieken van elk bederfelijk product te kunnen waarborgen.

Eén van de meest gebruikte strategieën voor voorraadbeheer in een opslag voor levensmiddelen is de FIFO-methode (First in, First out), waarbij de eerste voorraadeenheid die in het rek wordt geplaatst er ook als eerste uit wordt gehaald. Deze methode om de opslaglocaties te beheren en goederen uit te slaan is van fundamenteel belang voor de voedsellogistiek, omdat het ervoor zorgt dat bederfelijke producten met de kortste houdbaarheidsdatum snel worden verzonden.

Koelkamers met een constante temperatuur zijn vaak uitgerust met compacte opslagsystemen die optimaal gebruik maken van de beschikbare ruimte. Eén van de meest gebruikte oplossingen zijn de Movirack verrijdbare stellingen die het oppervlak optimaliseren en tegelijkertijd rechtstreeks toegang bieden tot de goederen.

Het Pallet Shuttle-systeem bevordert het in- en uitslaan van goederen terwijl de beschikbare opslagruimte optimaal wordt benut
Door het Pallet Shuttle-systeem worden goederen dynamisch in- en uitgeslagen en wordt er optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare opslagruimte

De voordelen van de automatisering van een opslag voor levensmiddelen

De noodzaak om steeds meer voorraden te beheren in koel- of vriescellen, die snel kunnen bederven en een hoge omloopsnelheid hebben, heeft ertoe geleid dat bedrijven kiezen voor automatische oplossingen waarmee de beschikbare middelen worden geoptimaliseerd en de tijd die wordt besteed aan opslagtaken wordt beperkt.

Hieronder worden de belangrijkste voordelen van automatische opslag- of transportsystemen besproken:

  • Nauwkeurig voorraadbeheer. Geautomatiseerde opslag- en transportsystemen, aangestuurd door Warehouse Management Software, voorkomen vergissingen bij het verwerken van goederen, garanderen een volledige traceerbaarheid van producten en verkorten de responstijden van de onderneming.
  • Snellere verplaatsing van de goederen. Automatische opslag- en transportoplossingen zorgen voor continue goederenstromen tussen de verschillende zones in het magazijn. Een circuit van rollenbanen of transportbanen kan bijvoorbeeld verschillende werkstations of productielijnen zonder onderbreking bevoorraden.
  • Optimaal gebruik van de beschikbare opslagruimte. Automatische oplossingen zoals magazijnkranen beperken de ruimte die nodig is voor het in- en uitslaan van goederen en waarborgen de continuïteit van gecombineerde cycli. In de levensmiddelensector is het belangrijk om de opslagruimte compacter te maken want door meer goederen op een zo klein mogelijk oppervlak op te slaan verbruikt het magazijn minder energie en zijn de kosten per laadeenheid lager.
  • Veiligheid in het magazijn. Voor veilige processen is het belangrijk dat magazijnmedewerkers zo min mogelijk aan kou worden blootgesteld. Het automatiseren van werkstromen stelt operators in staat zich te concentreren op andere taken die een hogere toegevoegde waarde hebben.

Een opslag voor levensmiddelen digitaliseren met behulp van een applicatie

Er is steeds meer vraag naar een volledige traceerbaarheid van producten in de logistiek, zowel door leveranciers als door klanten. Gezien deze voorwaarde is het digitaliseren van processen een oplossing voor een nauwkeurig en efficiënt voorraadbeheer.

Warehouse Management Software (WMS) stuurt de werking van het hele magazijn aan, van de goederenontvangst en het beheer van de opslaglocaties tot de verplaatsingen van de operators bij het klaarzetten en verzenden van de bestellingen. De digitalisering van de installatie is van fundamenteel belang in de levensmiddelenlogistiek omdat het de productiviteit van de magazijnmedewerkers onder ongunstige werkomstandigheden, zoals bijvoorbeeld in koelruimtes, verbetert. Dankzij het WMS hoeven operators zich minder te verplaatsen en worden ze ondersteund bij complexere taken zoals het orderpicken.

In een opslag voor levensmiddelen gebruiken bedrijven hulpmiddelen bij het klaarzetten van bestellingen, zoals pick-to-light of voice-picking, waardoor de productiviteit toeneemt. Met deze hulpmiddelen kan het WMS de taken van de operator zo aansturen dat hij zich minder hoeft te verplaatsen en het risico op vergissingen tot een minimum wordt beperkt. In een installatie met een constante temperatuur verhoogt voice-picking de veiligheid van de operator doordat deze zijn handen vrij heeft om sneller bestellingen te picken waardoor hij minder lang wordt blootgesteld aan kou.

De beheersoftware synchroniseert ook de verschillende automatische systemen in het magazijn. Het magazijn van de fabrikant van banketbakkers- en bakkerijproducten Nicopan te Granada in Spanje is bijvoorbeeld uitgerust met het Pallet Shuttle-systeem en Easy WMS van Mecalux waarmee de voorraden in real time kunnen worden bekeken en de beschikbaarheid te allen tijde kan worden gecontroleerd. De tool ondersteunt de taken van de Pallet Shuttle: “We zijn erg tevreden met het Mecalux systeem, omdat het ons in staat heeft gesteld om te gaan met het hoge werktempo van onze business. Easy WMS heeft ons geholpen om al onze supply chain-processen te beheren", legt Nicolás Espigares, Managing Director van Nicopan, uit.

Het automatische Pallet Shuttle-systeem is voorzien van een elektrisch pendelwagentje dat zich op het platform van de magazijnkraan bevindt
Het automatische Pallet Shuttle-systeem is voorzien van een elektrisch pendelwagentje dat zich op het platform van de magazijnkraan bevindt

Het automatiseren van een opslag voor levensmiddelen

Hoewel het optimaliseren van logistieke processen in elke sector van groot belang is, is het vooral belangrijk in de levensmiddelensector. Elke vergissing kan de koudeketen van het product doorbreken, wat kan leiden tot risico's en problemen voor de volksgezondheid.

In een opslag voor levensmiddelen worden vergissingen als gevolg van handmatig beheer voorkomen door automatische transport- en opslagsystemen en ligt het energieverbruik per pallet of magazijnbak lager. In deze context maken opslagoplossingen zoals magazijnkranen, gangpaden overbodig, wordt de beschikbare opslagruimte geoptimaliseerd en zijn doorlopende gecombineerde cycli gegarandeerd.

Het in- en uitslaan van goederen is echter niet het enige proces dat geautomatiseerd kan worden in een levensmiddelenmagazijn. Bij continue en repetitieve goederenstromen is het gebruikelijk om vorkheftrucks te vervangen door transportbanen voor dozen die de voorraad automatisch verdelen tussen de verschillende zones in het magazijn.

Er worden ook transportbanden gebruikt voor orderpicking, aangezien deze het mogelijk maken om bestellingen klaar te zetten volgens het goods to man principe, dat wil zeggen dat de goederen met behulp van geautomatiseerde oplossingen direct bij de magazijnmedewerker worden afgeleverd. Een pickstation dat wordt bevoorraad door automatische transport- of opslagsystemen voorkomt onnodige verplaatsingen van operators en zorgt voor een efficiënte en veilige ordervoorbereiding.

Een voorbeeld van een succesvolle automatisering in de levensmiddelensector is het magazijn La Piamontesa te Brinkmann in Argentinië. Mecalux heeft voor dit bedrijf een automatisch hoogbouwmagazijn gerealiseerd, dicht bij de fabriek, voor de opslag van de eindproducten.

De installatie, aangestuurd door Easy WMS van Mecalux, is uitgerust met een automatisch Pallet Shuttle-systeem, bestaande uit een reeks magazijnkranen en een shuttle, die de in- en uitslag van producten bevordert. Dankzij deze oplossing heeft La Piamontesa een opslagcapaciteit voor 2415 pallets op slechts 700 m².

“De traceerbaarheid is één van de grootste voordelen van deze technologie en in het bijzonder van Easy WMS van Mecalux. We beschikken nu over alle details van de artikelen die we ontvangen, zoals de opslaglocatie en de verschillende processen die ze hebben doorlopen. Deze controle is essentieel voor ons bedrijf, aangezien we bederfelijke producten met een houdbaarheidsdatum verwerken", legt Diego Ghersi, Engineering and Projects Manager bij La Piamontesa, uit.

Automatisering van levensmiddelenmagazijnen: traceerbaarheid, efficiëntie en veiligheid

De levensmiddelensector vraagt om efficiënte en veilige processen die ervoor zorgen dat producten in goede staat bij de klant terechtkomen. Het automatiseren van een opslag voor levensmiddelen zorgt voor een efficiënte, foutloze verwerking van de voorraden en biedt een continu voorraadbeheer.

De levensmiddelenketen kent een aantal uitdagingen, zoals koelbeheer en de uiterste houdbaarheidsdatum van producten, die kunnen worden opgelost met behulp van een gedigitaliseerde en geautomatiseerde logistiek. Bent u geïnteresseerd in intralogistieke oplossingen die een optimale productiviteit en efficiëntie in uw magazijn garanderen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Eén van onze experts zal u adviseren met betrekking tot de beste oplossing voor uw bedrijf.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: