Logistics management omvat het beheren van goederenstromen en producten in het magazijn

Logistiek management als concurrentievoordeel

08 nov 2023

Logistiek management is het proces van het beheren van producten en goederenstromen in het magazijn om de tijd en kosten te verminderen die gemoeid zijn met het klaarzetten en verzenden van bestellingen. Optimaal logistiek en verkoopmanagement kan bedrijven een aanzienlijk concurrentievoordeel opleveren. Een correcte indeling van de logistieke goederenstromen is de eerste stap waarmee een bedrijf zich kan onderscheiden van zijn concurrenten en kan voldoen aan de verwachtingen van de klant.

Logistiek management is een essentiële activiteit geworden voor bedrijven die grondstoffen en producten efficiënt willen beheren en de juiste hoeveelheden goederen onder de beste omstandigheden willen aanleveren.

Wat is logistiek management?

Logistics management is een concept dat de processen omvat voor het plannen van de opslag en het transport van goederen om de uiteindelijke distributie van deze producten te garanderen. Dit proces omvat de workflows vanaf het moment dat het bedrijf de grondstoffen ontvangt om de goederen te produceren, of de artikelen die door leveranciers worden aangeleverd, tot en met de distributie van de bestellingen.

Verschillende afdelingen van een onderneming zijn betrokken bij logistics management. De positie ervan in het organigram varieert naargelang het type onderneming en het belang van de toeleveringsketen in de bedrijfsstrategie. Logistics management kan worden uitbesteed, kan worden geïntegreerd in de verkoopafdeling of kan een onafhankelijke afdeling vormen die samenwerkt met de productie.

Afhankelijk van de behoeften van elk bedrijf omvat logistiek management een groot aantal processen zoals bijvoorbeeld het indelen van het magazijn, het beheren van de opslagtaken, het optimaliseren van de orderpicking, het kiezen van de geschikte apparatuur voor goederenafhandeling of het beheren van de voorraden.

De beroepsprofielen die te maken hebben met logistiek management zijn zeer divers en omvatten bijvoorbeeld Supply Chain Managers, die de middelen verschaffen die nodig zijn om de verplaatsingen van goederen te coördineren. Voorraadbeheerders, die de staat van de producten in het magazijn controleren. Operations Managers, die zorgen voor een optimale organisatie van de logistieke processen. En Magazijnmanagers, die de dagelijkse activiteiten in de logistieke faciliteit organiseren. In bedrijven met een complexe toeleveringsketen is de rol van de Supply Chain Manager essentieel bij het coördineren van de activiteiten en het waarborgen van een efficiënte logistieke strategie.

De magazijnmanager is de professional die toezicht houdt op het dagelijkse management van de logistiek
De magazijnmanager is de persoon die toezicht houdt op het dagelijkse beheer van de logistiek

Doelstellingen van logistiek management

Logistics management is gericht op het opzetten van een efficiënte toeleveringsketen om de volgende doelstellingen te behalen:

 • Kosten verminderen. Door goed gebruik te maken van de logistieke middelen worden de kosten voor het bedrijf verlaagd, waardoor het meer controle krijgt over zijn winstmarges. Dit doel kan worden bereikt door het optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Het magazijn kan bijvoorbeeld worden uitgerust met hulpmiddelen voor het orderverzamelen zoals pick-to-light, waardoor operators bestellingen sneller kunnen klaarzetten.
 • Leveringstermijnen voor bestellingen verkorten. Een vlotte service bieden, met snelle leveringen, is essentieel voor de klanttevredenheid. Om dit te bereiken implementeren bedrijven methoden om de distributie van goederen te versnellen. Ze maken bijvoorbeeld gebruik van cross docking, waarbij producten worden verzonden zonder dat ze eerst opgeslagen hoeven te worden.
 • Het concurrentievermogen van het bedrijf versterken. Logistiek management gaat verder dan het beheren van de goederenstromen. Door zich te concentreren op aspecten zoals flexibiliteit bij het verzenden van de bestellingen en het beheer van de traceerbaarheid van producten, kunnen bedrijven toegevoegde waarde genereren en zich onderscheiden van de concurrentie.
 • Voorraadbeheer optimaliseren. Voorraden vormen één van de belangrijkste activa van een onderneming. Met optimale voorraadniveaus kunnen bedrijven een efficiënte service garanderen en logistieke problemen, zoals voorraadoverschotten of voorraadtekorten als gevolg van een slechte planning vermijden.
 • Optimale efficiëntie bereiken. Logistics management is gericht op het optimaliseren van de productiviteit van alle activiteiten door overbodige stappen te schrappen. Bedrijven zijn in staat om klanten een betere service te bieden door oplossingen te implementeren die de processen in het magazijn optimaliseren, zoals bijvoorbeeld logistieke automatisering.
 • Het milieu beschermen. Groene logistiek is tegenwoordig aan de orde van de dag. Steeds meer bedrijven nemen processen op in hun logistiek management die bijdragen aan het verminderen van de impact van hun activiteiten op het milieu. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld afval sorteren op basis van de te recyclen materialen of het papierverbruik verminderen door het implementeren van geautomatiseerde systemen zoals beheersoftware voor magazijnen.

Het logistieke management moet ervoor zorgen dat de goederen strikt worden gecontroleerd teneinde de best mogelijke service te verlenen, aan de vraag van de klant te voldoen en een concurrentievoordeel te behalen.

De verschillende gebieden van logistiek management

Net zoals er verschillende soorten logistiek zijn, zijn er ook verschillende gebieden van logistics management die zich richten op bepaalde stadia van de supply chain:

 • Logistiek management van de bevoorradingen. Dit omvat het regelen van de processen die nodig zijn om de goederen onder de overeengekomen voorwaarden te verzenden. Het beheer van de bevoorradingslogistiek in een levensmiddelenbedrijf waarborgt bijvoorbeeld dat producten worden opgeslagen en vervoerd bij de optimale temperatuur en onder de omstandigheden die nodig zijn om de kwaliteit ervan te behouden.
 • Logistiek management van de distributie van goederen. In deze fase van de toeleveringsketen is het de bedoeling om de distributie van goederen te optimaliseren. Het verzendproces omvat het selecteren van de producten die in de vrachtwagen geladen moeten worden, het uitstippelen van de verzendroute en het lossen van de vrachtwagen op de plaats van bestemming.
 • Logistiek management van de productie. Om producten te kunnen vervaardigen, moeten de leveringen van grondstoffen van tevoren worden gepland. Om dit te bereiken moeten alle processen worden gecontroleerd en is een perfecte afstemming tussen het magazijn en de productielijnen van wezenlijk belang.
 • Logistiek management van de retourlogistiek. Deze vorm van logistiek beheer omvat het organiseren van retourzendingen naar de verkoper of fabrikant. Het doel van retourlogistiek is om de verkoopwaarde van een product terug te verdienen of, als dat niet lukt, het op de juiste manier af te voeren.
 • Internationaal logistiek management. In bedrijven met een internationale activiteit omvat logistiek management het transport van goederen van het ene land naar het andere. Dit proces vereist een perfecte organisatie zodat internationale transporten van goederen veilig en probleemloos verlopen.

Succesvol logistiek management of beheer is gebaseerd op een geavanceerde controle van alle processen die deel uitmaken van de supply chain, wat resulteert in een grotere klanttevredenheid en bijgevolg een betere naamsbekendheid van het bedrijf.

Indicatoren voor logistics management

Effectief logistiek management vereist een grondige analyse van alle processen in de supply chain of toeleveringsketen. Dankzij prestatie-indicatoren voor logistiek management kunnen bedrijven al hun activiteiten nauwkeurig volgen.

Deze indicatoren, ook wel KPI's genoemd, meten de logistieke prestaties door processen zoals de ontvangst, de opslag, het voorraadbeheer en de verzendprocessen te analyseren. Dankzij deze informatie kunnen bedrijven operationele ondoelmatigheden identificeren, de concurrentiekracht van het bedrijf bepalen, manieren zoeken om minder tijd aan de werkzaamheden te besteden, het gebruik van hulpbronnen verbeteren en de beheerkosten terugdringen.

Voor het meten van prestatie-indicatoren voor logistics management wenden bedrijven zich tot de technologie. Mecalux beschikt bijvoorbeeld over de Supply Chain Analytics module, een uitbreiding van Easy WMS dat is ontworpen om activiteiten te evalueren en te analyseren voor strategische besluitvorming. Dit is een technologie die Big Data-technieken toepast om de informatie uit magazijnwerkzaamheden te sorteren en om te zetten in bruikbare indicatoren om de prestaties te verbeteren.

Prestatie-indicatoren voor logistiek management ondersteunen de besluitvorming voor continue verbetering
Prestatie-indicatoren voor logistiek management ondersteunen de besluitvorming voor continue verbetering

Logistics management, een toegevoegde waarde voor het bedrijf

Een bedrijf onderscheidt zich van zijn concurrenten door de manier waarop klanten zijn producten en diensten beoordelen. Logistiek management vormt een competitief voordeel voor bedrijven omdat het de kosten kan verlagen, een factor die een directe impact heeft op de verkoopprijs, en de tijd die nodig is om bestellingen te leveren kan verkorten.

Om de leveringstermijnen van bestellingen te respecteren en de klanttevredenheid te bevorderen moeten bedrijven de controle houden over alle activiteiten in de toeleveringsketen. Het is ideaal wanneer men beschikt over technologie die een volledig overzicht biedt van de actuele status van het magazijn. Mecalux ontwikkelt software die processen optimaliseert en real-time informatie geeft over de prestaties van het magazijn. Neem contact met ons op voor meer informatie over de voordelen van onze software en hoe deze u kan helpen uw logistiek management te optimaliseren.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: