There are various types logistics depending on the stage products are in at a given time

Verschillende soorten logistiek in de Supply Chain

02 mei 2022

Hoewel men het vaak heeft over logistiek als geheel, moeten er verschillende soorten logistiek worden onderscheiden, afhankelijk van het stadium waarin de producten zich bevinden. Daarom moeten we logistiek definiëren als het geheel van fasen die betrokken zijn bij de fabricage van een product, totdat het door de klant wordt afgenomen.

Allereerst moet een onderscheid worden gemaakt tussen de activiteiten die binnen het magazijn plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld de opslag en de bevoorrading. Dit wordt interne logistiek of intralogistiek genoemd. Daarnaast vinden er werkzaamheden buiten het magazijn plaats, zoals bijvoorbeeld het vervoer en de bezorging van bestellingen. Dit wordt externe logistiek genoemd.

Naast deze eerste indeling kunnen er ook vier typen elementaire logistiek worden onderscheiden, die deel uitmaken van de toeleveringsketen of Supply Chain. Inkoop, productie, distributie en serviceverlening cq klantenservice. Elk type van elementaire logistiek in de Supply Chain wordt hieronder besproken:

De inkooplogistiek

Inkooplogistiek betreft het beheer van de voorraden die nodig zijn voor de verkoop en/of de productie van eindproducten, halffabrikaten en grondstoffen.

Er bestaan drie methoden om de bevoorrading in een onderneming te beheren:

  • Just-in-time: de vereiste goederen worden geleverd op het moment dat deze nodig zijn om het productieproces te voltooien, en niet eerder. Hierdoor hoeven ze niet opgeslagen te worden.
  • Synchroon aan de productie: de bevoorrading wordt gepland op basis van de productiebehoeften. Op die manier is vooraf bekend wanneer en hoeveel goederen zullen worden ontvangen, en of deze al dan niet tijdelijk opgeslagen zullen worden.
  • Veiligheidsvoorraad: dit komt overeen met het niveau van de extra voorraad die een magazijn aanhoudt om het hooft te bieden aan onvoorziene omstandigheden, die verband houden met veranderingen in de vraag of vertragingen in de levering door leveranciers.

Voor een efficiënte inkooplogistiek, moet er rekening gehouden worden met een reeks variabelen, waaronder met name de volgende: de keuze van de toeleveranciers, de juiste hoeveelheden voorraad, de frequentie van de leveringen, het warehouse management systeem dat wordt gebruik, de laadeenheden en de verplaatsing en afhandeling van de goederen.

Productielogistiek

Productielogistiek of industriële logistiek omvat alle logistieke processen van de inkoop van grondstoffen tot de fabricatie van het product.

De twee meest voorkomende productiesystemen:

  • Productie voor voorraad of push systeem: hierbij worden producten vooraf geproduceerd en vervolgens opgeslagen in het magazijn. De commerciële afdeling verkoopt alleen de beschikbare voorraad.
  • Productie op bestelling of pull systeem: het product wordt vervaardigd zodra de bestelling van de klant is gevalideerd.

De belangrijkste functie van de productielogistiek is het verkorten van de doorlooptijd van de productie, dat wil zeggen, de tijd die verstrijkt tussen het plaatsen van een bestelling en het ontvangen van het artikel.

Distributielogistiek vermindert de doorlooptijd
Distributielogistiek vermindert de doorlooptijd

Distributielogistiek

Distributielogistiek, ook wel transportlogistiek genoemd zorgt voor een snelle en efficiënte aflevering van een product bij de klant. Het heeft geen zin om een aantrekkelijk, functioneel product tegen een interessante prijs aan te bieden, als het niet op de afgesproken tijd, in de afgesproken laadeenheid en in de afgesproken hoeveelheid bij de klant bezorgd wordt.

Distributielogistiek kan op de volgende manieren plaatsvinden:

  • Direct: de producent levert het product direct aan de klant.
  • Indirect: het product wordt geleverd aan de groot- of detailhandel, die ervoor zorgt dat het aan de eindgebruiker verkocht wordt.

Distributielogistiek komt na de productie van het artikel, en omvat derhalve de planning van het transport, de opslag, het klaarzetten van de bestellingen en de levering aan de klant.

Distributielogistiek zorgt ervoor dat het product bij de klant aankomt
Distributielogistiek zorgt ervoor dat het product bij de klant aankomt

Retourlogistiek

Retourlogistiek of omgekeerde logistiek verwijst naar het geheel maatregelen en processen met betrekking tot het beheer van terugbetalingen en retourzendingen van artikelen. Bij de retourlogistiek of omgekeerde logistiek wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Retourzendingen: komen het meeste voor, en hebben door de e-commerce een hoge vlucht genomen. Hierdoor kunnen met name bestellingen worden afgehandeld die naar de distributiecentra worden teruggestuurd.
  • Afvallogistiek: betreft recycling, verwerking of terugwinning van afval, om er voordeel uit te halen of om zich ervan te ontdoen teneinde schade aan het milieu te voorkomen.

Een succesvolle retourlogistiek vergt dezelfde activiteiten als die welke bij willekeurig elk ander logistieke operatie worden aangetroffen. Het belangrijkste verschil is dat het een zorgvuldige planning vereist om te voorkomen dat de omgekeerde logistiek andere werkzaamheden verstoort.

Logistieke strategieën

De vier typen elementaire logistieke fasen, worden vaak verward met de verschillende praktijken die een bedrijf toepast om zijn algemene bedrijfsstrategie uit te voeren. Logistieke strategieën:

Milieulogistiek. Ook wel groene logistiek of duurzame logistiek genoemd, milieulogistiek zorgt ervoor dat duurzame activiteiten worden uitgevoerd en dat de gevolgen voor het milieu worden beperkt

Geïntegreerde logistiek. Coördineert alle bedrijfsactiviteiten en alle afdelingen in een onderneming, teneinde de levering van de bestellingen te optimaliseren.

Omnichannel logistiek. Heeft betrekking op de praktijken die het bedrijf toepast om het magazijn aan te passen aan de nieuwe behoeften van de online-consument, zoals bijvoorbeeld het terugbrengen van een product dat online is gekocht, naar een fysieke winkel. Bij omnichannel logistiek, wordt een groter volume aan bestellingen per dag verwerkt, maar met kleinere hoeveelheden en kortere doorlooptijden.

Logistiek 4.0. Het doel is om alle logistieke activiteiten te automatiseren en te digitaliseren. Het concept logistiek 4.0 omvat niet alleen automatische opslagsystemen, maar bevordert ook gerobotiseerd warehouse management door middel van interconnectie, de digitalisering van informatie en het gebruik van cloud computing.

Om de logistieke strategieën te bepalen, die toegepast moeten worden om bepaalde doelstellingen te bereiken, is het van essentieel belang om over een goed gestructureerd logistiek plan te beschikken, dat door alle betrokken partijen is goedgekeurd.

Groene logistiek bevordert een milieuvriendelijke benadering
Groene logistiek bevordert een milieuvriendelijke benadering

Voor een efficiënte logistiek

Bekend zijn met de logistiek in de Supply Chain en de bijbehorende strategieën, waardoor kan worden ingespeeld op nieuwe trends, die het gevolg zijn van maatschappelijke veranderingen en technologische vooruitgang. Omnichannel strategie, 24 uurs leveringen door de opkomst van de e-commerce, vormen één van de uitdagingen waaraan de logistiek in de Supply Chain het hoofd moet bieden, om aan de bedrijfsdoelstellingen te voldoen.

Mecalux biedt al tientallen jaren complete opslagoplossingen, geschikt voor alle soorten logistiek, van traditionele en automatische opslagsystemen tot warehouse management systemen zoals Easy WMS. Neem contact met ons op, om uw logistiek te optimaliseren. Onze experts begeleiden u graag bij het verbeteren van uw magazijnprestaties.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: