Door de doorlooptijd van het magazijn te beheren, kunnen de processen in de toeleveringsketen worden geoptimaliseerd

De doorlooptijd in de logistiek optimaliseren

24 jun 2021

De doorlooptijd is de tijd tussen het moment waarop een leverancier een order in behandeling neemt en de levering van de goederen aan de klant (dit kan een particulier of een verkooppunt zijn). Het is van essentieel belang dat u dit proces beheerst zodat de verschillende fasen van de toeleveringsketen of Supply Chain efficiënt kunnen worden georganiseerd.

Wat wordt gemeten aan de hand van de doorlooptijden in de toeleveringsketen of Supply Chain?

Afhankelijk van de fase in de logistieke keten die we doorlichten en het uitgangspunt dat we daarbij hanteren, kan het begrip «doorlooptijd» enigszins verschillen. We berekenen het voor de volgende takken van de toeleveringsketen:

  • Verkoop en commercieel management: wanneer de exacte doorlooptijd bekend is, dan kan de leveringsdatum bij de klant beter worden ingeschat.
  • Inkoop of bevoorrading: door de doorlooptijd van de leveranciers van grondstoffen te beheren, kunt u tekorten in de productielijn voorkomen.
  • Productie: via de doorlooptijd van de productieprocessen kan de tijd die nodig is voor de fabricage berekend worden. Deze is van invloed op de logistiek en het commercieel beheer.
  • Logistiek en distributie: de algehele doorlooptijd. Om deze te berekenen, moet men bovenstaande doorlooptijden bepalen. Op die manier kunt u bepalen hoelang het duurt om goederen te produceren, hoelang het duurt om ze in het magazijn af te leveren, en hoelang het duurt om de bestellingen te verwerken en ze bij de klant af te leveren.

Hoe berekent u de doorlooptijd?

De formule voor het berekenen van de doorlooptijd is:

Doorlooptijd = Leveringsdatum - Datum waarop de bestelling aanvaard is

Het resultaat geeft u het aantal dagen vanaf de ontvangst van de bestelling tot de levering aan de klant. Deze berekening moet uitgevoerd worden voor elk van bovengenoemde fasen in de toeleveringsketen en voor al uw producten.

Overzicht van de verschillende doorlooptijden in de Supply Chain
Overzicht van de verschillende doorlooptijden in de Supply Chain

Laten we ervan uitgaan dat u in dit diagram een van de klanten bent die aan het einde van de Supply Chain staat; om uw totale logistieke doorlooptijd te berekenen, moet u de doorlooptijden optellen van de leveranciers van de grondstoffen, van de productie-eenheid en van het distributiecentrum dat de bestelling verzendt.

Hoewel het berekenen van de doorlooptijd eenvoudig lijkt, is het van essentieel belang dat u alle variabelen kent waaruit de doorlooptijd is opgebouwd, om uw activiteiten doeltreffend te plannen.

U zult ook rekening moeten houden met de externe factoren waardoor het kan variëren. Uw leverancier neemt bijvoorbeeld alleen bestellingen aan op dinsdag en donderdag. Een bestelling die op maandag wordt geplaatst, zal één dag later worden geleverd; en een bestelling die op vrijdag wordt geplaatst, vier dagen later.

U kunt uw doorlooptijd nauwkeuriger berekenen door te kijken naar uw bestel- en leveringsgeschiedenis. Deze indicatoren zijn betrouwbaarder dan de door de leveranciers verstrekte gegevens, die niet altijd rekening houden met onvoorziene gebeurtenissen.

Het belang van de doorlooptijd in de logistiek

Als magazijnmanager is het één van uw doelen om producten op de juiste plaats, op het juiste moment, in de juiste hoeveelheden en onder de juiste condities af te leveren. In de logistieke sector komt de doorlooptijd overeen met de tijd, waarvan de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant, het voorraadbeheer en de planning van de vraag, afhangen.

Waarom werken met een korte doorlooptijd? Wat zijn de voordelen?

  • Een meer nauwkeurige voorspelling van de vraag: op korte termijn is het mogelijk de vraag met grotere precisie te voorspellen. Hoe beter de vraag voorspelt kan worden, hoe gemakkelijker het zal zijn deze in te schatten. Een korte doorlooptijd helpt dit gebrek aan precisie te verminderen en maakt het mogelijk betere prognoses te maken.
  • De mogelijkheid om met geringe voorraden te werken: dankzij een korte doorlooptijd hoeft u minder goederen op te slaan en kunt u toch aan de vraag van uw klanten voldoen. Het voornaamste doel van stock management is het beperken van de tijd die verstrijkt tussen het moment waarop de klant de bestelling plaatst en het moment waarop de leverancier de bestelling verzendt. Hoe langer de doorlooptijd, hoe groter de voorraad opgeslagen producten moet zijn.
  • Een verbetering van de kwaliteit van uw klantenservice: een korte doorlooptijd stelt u in staat sneller te leveren en uw toezeggingen na te komen. In het tijdperk van logistiek 4.0 en omnichannelstrategie kan het schrappen van alle tussenstappen en het vereenvoudigen van uw processen een echt concurrentievoordeel zijn voor uw bedrijf.
Het warehouse management systeem helpt de doorlooptijd te optimaliseren
Het warehouse management systeem helpt de doorlooptijd te optimaliseren

Hoe kunt u de doorlooptijd van de logistieke keten optimaliseren?

1. Bereken nauwkeurig de doorlooptijd

Om de doorlooptijd te verminderen, is het belangrijk dat de belangrijkste stappen in de Supply Chain worden geïdentificeerd, zoals de productie, het transport en de opslagtijd in het magazijn. Bovendien raden wij aan de doorlooptijd van elk van bovengenoemde stappen te berekenen om de verbeterpunten van het distributiecentrum te identificeren en om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de werking ervan.

Deze indicator is gebaseerd op hetzelfde principe als de berekening van de logistieke KPI's (Key Performance Indicator). Om het gemakkelijker te maken, adviseren wij om gespecialiseerde software te gebruiken die gegevens uit de hele toeleveringsketen integreert.

2. Analyseer in detail de intralogistieke en deelprocessen

Het is belangrijk dat de intralogistieke activiteiten worden geanalyseerd om lacunes en vertragingen in de goederenstromen op te sporen. Het beheer van de algemene werking van een magazijn is het resultaat van meerdere subprocessen die elkaar opvolgen. Het kleinste detail kan het vlotte verloop van de magazijnstromen aanzienlijk beïnvloeden.

Stel bijvoorbeeld voor, dat de FIFO-methode (First In, First Out) wordt toegepast voor het goederenbeheer en dat er een rollenbaan wordt gebruikt. Als de transportband de stroom niet langer kan bijhouden, zullen de magazijnbakken of dozen zich op de grond ophopen. Wanneer de medewerkers de goederen aan het einde van het transportbandensysteem verzamelen, is de kans groot dat zij de dozen boven op de stapel het eerst zullen ophalen en de LIFO-methode (Last In, First Out) zullen toepassen, en niet de FIFO-methode. Dit voorbeeld toont aan dat de operationele tijden gemakkelijk langer kunnen worden. Daarom is het belangrijk dat er een gedetailleerde analyse gemaakt wordt van de logistieke stromen, om te bepalen wat de verbeterpunten in het distributiecentrum zijn.

De automatisering van de logistieke processen vermindert de leveringstermijnen
De automatisering van de logistieke processen vermindert de leveringstermijnen

3. Beheer het onverwachte met gespecialiseerde software

Er zijn een groot aantal factoren die van invloed kunnen zijn op de leveringstermijnen; vele zijn willekeurig en onvoorspelbaar. Daarom raden wij aan specifieke logistieke software te installeren die deze onvoorziene gebeurtenissen kan voorkomen en de doorlooptijd kan verbeteren:

  • Hoe kunt u beter omgaan met onvoorziene gebeurtenissen die zich in het magazijn kunnen voordoen: wat moet u doen als u producten ontvangt die niet besteld zijn of die niet aan uw specificaties voldoen? Welke logistieke parameters moet u volgen om het pickingproces te starten? Door gebruik te maken van een warehouse management software zoals Easy WMS, worden al uw vragen en twijfels snel opgelost.
  • Alle informatie over de toeleveringsketen zal kunnen worden geïntegreerd en gecentraliseerd: het gebruik van software met geavanceerde algoritmen zal helpen om betere beslissingen te nemen en de verbeterpunten in de Supply Chain te identificeren. De «Supply Chain Analytics Software» is een applicatie van Easy WMS dat deze functionaliteit biedt.

4. Onderhandel de contracten met uw leveranciers

Steeds meer logistiek managers richten zich op een duurzame relatie bij het kiezen van een leverancier. Dit stelt hen in staat de processen te standaardiseren, de doorlooptijd beter te berekenen en gebruik te maken van cross docking en just-in-time methoden.

Merk op dat het gebruik van hulpmiddelen zoals de multi carrier verzendsoftware voor de voorbereiding en het beheer van verzendingen, een applicatie van Easy WMS, van essentieel belang is voor bepaalde sectoren zoals de e-commerce. Deze laatste is voorzien van connectoren die compatibel zijn met de overgrote meerderheid van de automatiseringssystemen van transportbedrijven.

Als essentiële schakel tussen vraag en aanbod speelt het magazijn een fundamentele rol in de organisatie van de toeleveringsketen. Het is daarom van essentieel belang dat u een efficiënt beleid voert om de doorlooptijd te verkorten. Bent u op zoek naar een WMS waardoor u productiever kunt zijn, neem dan contact met ons op: onze experts zullen u een demo geven en u voorzien van alle informatie die u nodig hebt.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: