Het toepassen van de just-in-time methode in het magazijn impliceert het gebruik van een WMS

Wat zijn de beginselen van het « just-in-time principe » in de logistiek?

22 apr 2021

De just-in-time methode voor voorraadbeheer houdt in, dat u de juiste grondstoffen of producten, op het juiste moment, op de juiste plaats aflevert. Een methode die, wanneer geïmplementeerd in uw bedrijf, een verandering in de organisatie van uw Supply Chain of toeleveringsketen met zich mee zal brengen.

Logistiek is van groot belang voor elk type onderneming, maar nog meer voor just-in-time organisatiemodellen. De just-in-time methode zorgt ervoor dat de verschillende processen en de communicatie met de producenten, de distributiecentra en de eindverbruiker goed verlopen.

Voordelen van het toepassen van de just-in-time methode in de logistieke sector

  • U vermindert uw voorraadniveaus en uw opslagkosten: u produceert de vereiste hoeveelheid artikelen op het juiste moment.
  • U beperkt het risico dat de goederen achterhaald raken tot een minimum, door een beperkte voorraad aan te houden.
  • U zult beter in staat zijn in te spelen op overwachte gebeurtenissen die zich kunnen voordoen.

De kenmerken van de just-in-time methode in de logistiek

  • Het vereist een perfecte coördinatie met uw leveranciers en klanten: uw informatiestromen moeten doorlopend zijn en worden gecontroleerd.
  • Het vereist ook dat u uw inkoopprocessen en selectiecriteria voor de keuze van een leverancier aanpast. Het kan zijn dat het vinden van een betrouwbare leverancier belangrijker is dan het verkrijgen van belangrijke kortingen voor aankopen in grote hoeveelheden.
  • Hoewel de just-in-time methode u meer flexibiliteit biedt om uw voorraadniveaus aan te passen aan de vraag, kan het een averechts effect hebben wanneer uw klanten zich allemaal op hetzelfde moment manifesteren.

Kenmerken van een magazijn dat geschikt is voor de just-in-time methode voor voorraadbeheer in de logistiek

Wat moet u doen om het jit principe in uw distributiecentrum te implementeren? Wat is de impact op uw workflows en opslagvoorzieningen?

1. Kies voor een magazijnontwerp dat de processen soepel laat verlopen

Allereerst moet u uw goederen indelen op basis van de omloopsnelheid, en vervolgens moet u opslagoplossingen kiezen die aan uw behoeften aangepast kunnen worden.

Voorbeeld: bij een Miniload-systeem kunt u meer kleine onderdelen met een lage omloopsnelheid opslaan in een beperkte ruimte. Is er echter veel vraag naar uw artikelen, dan kunt u ze beter in conventionele metalen rekken opslaan, waarbij de opgeslagen producten gemakkelijk bereikbaar zijn.

Door te kiezen voor een efficiënt magazijnontwerp, vermindert u het aantal keren dat uw medewerkers zich moeten verplaatsen. Over het algemeen zal de installatie van automatische opslagoplossingen, zoals transportbanen, u helpen uw producten gemakkelijker te verplaatsen en middelen te besparen.

Wanneer uw distributiecentrum op basis van het just-in-time principe werkt, dan moeten uw ontvangst- en verzendzone kunnen werken met korte verzend- en ontvangsttijden en vooral kleinere en meer bestellingen kunnen verwerken. Automatische laad- en lossystemen versnellen deze processen.

Automatische opslagoplossingen die de in- en uitslag van goederen verbeteren vormen een belangrijk element bij de just-in-time methode in de logistiek
Automatische opslagoplossingen die de in- en uitslag van goederen verbeteren vormen een belangrijk element bij de just-in-time methode in de logistiek

2. Werk met de grootste nauwgezetheid en beheer uw voorraden efficiënt

De just-in-time methode in de logistiek vereist een perfecte coördinatie van alle betrokken partijen in de toeleveringsketen of Supply Chain. Met een efficiënt warehouse management systeem kunt u al uw logistieke stromen controleren en overbodige taken afschaffen.

Easy WMS helpt om:

De digitale revolutie en de aanpassing van de bevoorradingsketen aan « Logistiek 4.0 », openen de weg naar just-in-time voorraadbeheer. In een dergelijke context zult u, als u aan de behoeften van uw klanten wilt voldoen, onvermijdelijk een warehouse management software moeten installeren.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: