De omloopsnelheid van de voorraad  beïnvloedt de activiteit in het magazijn

Omloopsnelheid voorraad: de impact ervan op uw magazijn

16 apr 2021

De omloopsnelheid van de voorraad komt overeen met het aantal keer dat de voorraden in het magazijn vervangen zijn gedurende een bepaalde periode (over het algemeen een jaar). Het is uiterst belangrijk dat u de snelheid kent zodat u de risico’s kunt beperken en uw voorraadbeheer kunt verbeteren: hoe berekent u de omloopsnelheid van de voorraden? Wat houdt een hoge of lage voorraadrotatie in?

Omloopsnelheid voorraad in een magazijn

De omloopsnelheid van de voorraad kan ook bepaald worden door het aantal keren dat een bepaald artikelnummer, gedurende een bepaalde periode, de volgende fasen doorloopt: verkoop, betaling en verzending. Op deze manier verdient het bedrijf de initiële investeringskosten terug en maakt het winst.

In het algemeen betekent een hoge omloopsnelheid van de voorraad dat de onderneming efficiënt en winstgevend is, aangezien het een indicator is van de doeltreffendheid van de Supply Chain of toeleveringsketen.

Hoe berekent u de omlooptijd van de voorraad?

Om de omloopsnelheid van de voorraad of voorraadrotatie te berekenen moet u de kostprijs van de omzet (verkochte goederen) delen door de (gemiddelde) voorraad. De verkregen uitkomst geeft aan hoe lang de voorraden in het magazijn liggen opgeslagen, oftewel hoe vaak uw voorraden vernieuwd zijn gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld een jaar).

  • Voorraadrotatie of Omloopsnelheid voorraad = de kostprijs van de omzet / (gemiddelde) voorraden

Voorbeeld: als u aan 30.000 € per jaar goederen verkoopt, en uw gemiddelde voorraad is 10.000 € waard, dan bedraagt de omloopsnelheid van de voorraad 3. Dit betekent dat uw goederen gedurende het jaar drie keer vernieuwd zijn.

Wanneer de omloopsnelheid 360 zou zijn, dan zou dit betekenen dat uw goederen dagelijks verkocht en vervangen zijn gedurende het jaar.

Merk op dat u de gemiddelde omlooptijd van de voorraad kunt afleiden uit de omloopsnelheid. De gemiddelde omlooptijd is de gemiddelde tijdsduur hoelang voorraden in het magazijn zijn opgeslagen, oftewel de gemiddelde tijd die nodig is om uw producten te verkopen en opnieuw aan te vullen.

  • De gemiddelde omlooptijd van de voorraad = bepaalde tijdsperiode (360 dagen of 12 maanden) / voorraadrotatie of omloopsnelheid voorraad

In het voorbeeld is de gemiddelde omlooptijd:

360 dagen / 3

= 120 dagen

Hoe moet u, nu de omloopsnelheid van uw voorraad bekend is, het resultaat interpreteren?

1. Als de omloopsnelheid van uw voorraden hoog is

Dit is over het algemeen een positieve indicator die veel verkopen symboliseert. Wanneer we als voorbeeld de modesector en de voedingsmiddelenindustrie nemen, dan zien we dat de omloopsnelheid van de voorraden hoog is, omdat de voorraden van deze producten vaak aangevuld worden.

Wanneer de voorraadrotatie of omloopsnelheid van de voorraad zeer hoog is, dan bekent dit dat de artikelnummers constant verkocht en aangevuld worden en dat de logistieke stromen over het algemeen behoorlijk complex zijn. De kosten voor voorraadbeheer zijn daardoor veel groter: daar ze voortkomen uit onder andere de goederenafhandeling en de ordervoorbereidingsprocessen. Daarom wordt er aangeraden uw buffervoorraad of veiligheidsvoorraad goed te beheren om tekorten te voorkomen.

2. Als de omloopsnelheid van de voorraden laag is

Wanneer de omloopsnelheid van uw voorraden laag is en als u deze slechts af en toe aanvult, is het waarschijnlijk dat u meer goederen opslaat dan nodig. Het aanhouden van slapende of dode voorraden, brengt hogere opslagkosten met zich mee en het risico dat uw goederen achterhaald raken.

Om overtollige voorraden in de magazijnen te vermijden, kiezen veel bedrijven voor promotiestrategieën zoals kortingen, flitsverkopen of opruimingsacties.

In sommige productie- of industriesectoren kan het normaal zijn om een lagere omloopsnelheid van de voorraden aan te houden. Een auto is bijvoorbeeld na een maand opslag, geen achterhaald product.

Over het algemeen is het belangrijk dat u het juiste evenwicht vindt: de omloopsnelheid van de voorraden moet ongeveer gelijk zijn aan de minimale tijd die u nodig hebt om deze aan te vullen. Het is belangrijk dat een artikel niet langer wordt opgeslagen dan nodig.

Plattegrond van een magazijn
Plattegrond van een magazijn

De invloed van de omloopsnelheid van de voorraden op de indeling van uw magazijn

De omloopsnelheid van de voorraden heeft invloed op het functioneren van uw distributiecentrum en bepaald:

  • De indeling: kennis omtrent de omloopsnelheid is essentieel voor de organisatie van een logistiek distributiecentrum. Hierdoor kunt u bepalen waar de producten in de verschillende opslagzones opgeslagen moeten worden, en ze volgens de ABC-methode indelen: A = hoge omloopsnelheid, B= gemiddelde omloopsnelheid en C = lage omloopsnelheid.
  • De opslagcapaciteit: om de opslagruimte voor de producten goed te managen, is het uiterst belangrijk dat u de voorraadniveaus en de voorraadrotaties optimaal beheert.
  • De organisatie van de workflows: als uw distributiecentrum met verschillende omloopsnelheden te maken heeft, dan zijn de goederenstromen moeilijker te beheren. Als dit het geval is, dan kunnen met een warehouse management systeem (WMS), uw voorraadrotaties volledig onder controle worden gehouden.

Samenvattend kan worden gesteld dat inzicht in de omloopsnelheid van de voorraden, u helpt de benodigde opslagcapaciteit te bepalen, de verwachte goederenontvangsten en vervoer beter te beheren, en de magazijnactiviteit effectief te plannen.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: