Een hoogwaardig magazijn is een faciliteit waarin alle werkzaamheden zijn geoptimaliseerd

25 tips voor een efficiënt magazijn

02 nov 2023

Een efficiënt magazijn is een faciliteit waar de kosten voor goederenafhandeling worden beperkt, de productiviteit toeneemt en de beste dienstverlening aan de klant wordt geboden.

Gezien het belang van een magazijn voor een bedrijf, hebben we een lijst samengesteld met tips om uw magazijn efficiënter te maken, zodat de activiteiten en beschikbare middelen perfect georganiseerd worden.

1. Optimaliseren van de magazijnindeling

Het optimaliseren van de indeling van een magazijn is een manier om de ruimte te optimaliseren en de activiteiten in het logistieke distributiecentrum te vergemakkelijken. Een efficiënt magazijn is uitgerust met opslagsystemen die de productiviteit verhogen en optimaal gebruik maken van de beschikbare opslagruimte. Magazijnen kunnen worden uitgerust met handmatige oplossingen, waarbij de operators goederen op de opslaglocatie plaatsen en weghalen, of met automatische oplossingen, waarbij de automatische apparatuur voor goederenafhandeling de laadeenheden beheert.

2. Installeren van bewegwijzering in het magazijn

Magazijn bewegwijzering is een preventieve maatregel om de risico's voor logistiek medewerkers te beperken. In een efficiënt magazijn worden kleuren, pictogrammen, verlichte borden en geluidssignalen gebruikt om magazijnmedewerkers te ondersteunen bij het identificeren van gebieden met beperkte toegang of gebieden waar vorkheftrucks worden gebruikt. Bewegwijzering wordt gebruikt om de veiligheid van de operators en de goederen te garanderen en tegelijkertijd de efficiëntie te verbeteren. In een magazijn met een correcte bewegwijzering zijn de verplaatsingen en handelingen van magazijnmedewerkers duidelijk gedefinieerd zodat ongelukken worden voorkomen en de productiviteit van elke handeling wordt geoptimaliseerd.

3. Etiketteren van goederen

Het coderen van goederen is een belangrijk proces voor warehouse efficiency. Producten moeten correct worden voorzien van streepjescodes, QR-codes of RFID-tags om de identificatie en lokalisering ervan te vereenvoudigen. Productcodering geeft het bedrijf snel toegang tot informatie over elk product, zoals het artikelnummer, de datum van binnenkomst in het magazijn, de verpakkingsdatum, de samenstelling of de risicofactor ervan. Door goederen correct te coderen, is het mogelijk om een volledige traceerbaarheid van producten te garanderen en daarmee de magazijnactiviteiten efficiënter te laten verlopen.

4. Sorteren van voorraden op basis van hun omloopsnelheid, de ABC-methode

Een goede indeling van de producten heeft een positief effect op de verschillende activiteiten die in het magazijn plaatsvinden. Door producten in te delen volgens de ABC-methode kunnen producten worden gesorteerd op basis van hun belang voor het bedrijf, de waarde en de omloopsnelheid. Producten worden georganiseerd volgens de 80/20-regel, dat wil zeggen dat 20% van de producten 80% van de goederenstromen vertegenwoordigt. Volgens de ABC-methode bijvoorbeeld worden de meest verkochte artikelen over het algemeen dicht bij de laad- en losperrons opgeslagen om het binnenkomen en verzenden ervan te versnellen.

5. Definiëren van criteria voor het klaarzetten van bestellingen

Warehouse efficiency vereist de implementatie van een methode die het mogelijk maakt om zoveel mogelijk bestellingen te verwerken. Dit wordt bepaald door het aantal dagelijkse bestellingen, de afmetingen en kenmerken van de producten en de grootte van het magazijn. Wat zijn de meest gebruikte methoden voor orderpicken? Eén daarvan is de “man to goods”-methode, wat betekent dat operators zich door het magazijn verplaatsen om de producten voor elke bestelling op te halen. De andere methode is de “goods to man”, of de “goederen naar man”-methode, waarbij magazijnmedewerkers zich niet hoeven te verplaatsen en de warehouse efficiency wordt verhoogd.

“Goods to man”-methode in een efficiënt magazijn dat is geautomatiseerd
“Goods to man”-methode in een efficiënt magazijn dat is geautomatiseerd

6. Implementeren van een cross docking strategie wanneer dit mogelijk is

Een efficiënt magazijn creëren door onnodige werkzaamheden achterwege te laten. Een manier om dit te bereiken is via cross-docking, een techniek waarbij goederen in het magazijn aankomen en vrijwel onmiddellijk worden verzonden. Dit betekent dat producten heel kort of zelfs helemaal niet worden opgeslagen.

7. Digitaliseren van het magazijnbeheer

De digitalisering van magazijnen is de eerste stap op weg naar een efficiënt magazijn. Een essentieel hulpmiddel is beheersoftware zoals Easy WMS van Mecalux. Deze applicatie vormt het brein van de faciliteit, het stuurt alle processen aan en ondersteunt de operators bij alle werkzaamheden die aan hen zijn toegewezen. Het gebruik van deze software voorkomt vergissingen in de goederenstromen, bij de in- en uitslag van producten en bij het klaarzetten van de bestellingen. Deze applicatie versnelt ook de werkzaamheden doordat de verplaatsingen worden beperkt en beslissingen worden geautomatiseerd. Bovendien verhoogt het de warehouse efficiency door een intelligent beheer van de beschikbare ruimte.

8. Plannen van de voorraden

Voorraden zijn de belangrijkste bedrijfsactiva, dus een goed voorraadbeheer is van cruciaal belang. Voorraadtekorten als gevolg van een gebrek aan planning, leiden tot vertragingen in de leveringen. Aan de andere kant kan er sprake zijn van een voorraadoverschot in het magazijn, waardoor de kosten stijgen en het risico toeneemt dat goederen in kwaliteit achteruitgaan. Hoe kunnen de voorraden in een efficiënt magazijn worden gepland? Met behulp van de technologie. Warehouse Management Software zorgt bijvoorbeeld voor een nauwkeurige tracering van producten en stuurt de bevoorradingstaken aan naargelang de behoeften van het bedrijf en het aantal bestellingen dat moet worden klaargezet.

9. Real-time voorraadbeheer

Real-time voorraadbeheer is essentieel voor bedrijven die een groot aantal SKU's beheren of die over verschillende logistieke distributiecentra en verkooppunten beschikken. Het gebruik van beheersoftware voor voorraden, zoals een Warehouse Management Systeem, vergemakkelijkt een doorlopend voorraadbeheer: elke verplaatsing van een product, van ontvangst tot verzending, wordt hierin geregistreerd met behulp van barcodescanners. Dit geeft de Logistiek Manager een volledig inzicht in de voorraden, waardoor goederen volledig traceerbaar zijn en voorraadverlies wordt voorkomen.

10. Beperken van het aantal verplaatsingen in het magazijn

Wil een magazijn efficiënt zijn, dan moeten de verplaatsingen van medewerkers en goederen tot een minimum worden beperkt. Het magazijn kan bijvoorbeeld worden verdeeld in verschillende werkzones met een specifiek aantal magazijnmedewerkers in elke zone. Op deze manier werkt elke operator in de zone die aan hem is toegewezen zonder dat het hele magazijn hoeft te worden doorkruist om producten te kunnen vinden. Beheersoftware bepaalt de meest geschikte orderpickroutes en goederenstromen.

Operators volgen de instructies van de beheersoftware op en verplaatsen zich over zeer korte afstanden in het magazijn om de bestellingen klaar te zetten
Aan de hand van de aanwijzingen van de beheersoftware leggen de operators de kortste routes in het magazijn af om de bestellingen klaar te zetten

11. Vereenvoudigen van de verzendingen

De verzending van goederen vormt een essentiële fase in het waarborgen van een goede logistieke service. Het plannen van de verzendingen, het sorteren van de bestellingen en het genereren van de nodige documenten zijn allemaal taken die geoptimaliseerd moeten worden om de warehouse efficiency te verhogen. Het gebruik van specifieke software voor deze fase, zoals de Multi Carrier Verzendsoftware module van Mecalux, garandeert een snel en efficiënt verzendproces. Dergelijke applicaties kunnen worden geïntegreerd met de software die wordt gebruikt door de belangrijkste transportbedrijven voor het genereren van perfecte vervoersetiketten en afleverbonnen voor elke zending.

12. Gebruiken van hulpmiddelen voor orderpicking

Het klaarzetten van bestellingen is één van de meest veeleisende werkzaamheden in een magazijn. Om de productiviteit van deze werkzaamheden te verhogen, zijn er hulpmiddelen voor het orderpicken die de operators te allen tijde ondersteunen en de kans op vergissingen verkleinen. Hoe werkt het? Pick to light of voice picking apparaten maken verbinding met de beheersoftware en sturen instructies naar de operators, bijvoorbeeld welke artikelen moeten worden opgehaald en hoeveel. Daardoor kunnen ze een groter aantal bestellingen in korte tijd klaarzetten.

13. Inrichten van de opslagruimte in het magazijn

Het indelen van de goederen in het magazijn is een complex proces dat extra kosten met zich mee kan brengen als het handmatig wordt beheerd. Handmatig goederenbeheer kan leiden tot een vermindering van de effectieve opslagcapaciteit en kan de complexiteit van de looproutes van de magazijnmedewerkers vergroten. In magazijnen met een groot aantal artikelen kunnen de opslaglocaties efficiënt worden beheerd met behulp van de beheersoftware. Easy WMS van Mecalux beschikt bijvoorbeeld over slotting software die de vraag naar en de omloopsnelheid van de artikelen analyseert zodat automatisch de optimale opslaglocatie aan elk artikelnummer kan worden toegewezen.

14. Synchroniseer de magazijnvoorraad met de fysieke en online winkels

Omnichannel heeft de logistiek complexer gemaakt en dwingt bedrijven om hun voorraden op meerdere verkooppunten op elkaar af te stemmen, zowel online als in fysieke winkels. Elk verschil tussen de voorraad in het magazijn en de voorraad op de website of marktplaats kan de aflevering van een bestelling vertragen. Om de uitdagingen van omnichannel communicatie aan te gaan, wenden ondernemingen zich tot digitale oplossingen. De Marketplace and E-commerce Platform Integration en de Store Fulfillment module van Mecalux bijvoorbeeld, zorgen ervoor dat de magazijnvoorraden gesynchroniseerd worden met de verschillende online verkooppunten en fysieke winkels. Op deze manier wordt de bevoorrading tussen het centrale magazijn en de verschillende fysieke winkels geoptimaliseerd.

15. Vergroten van de opslagcapaciteit in het magazijn

Om de warehouse efficiency te verhogen is het van essentieel belang om optimaal gebruik te maken van de opslagcapaciteit. Er zijn veel oplossingen mogelijk om opslagruimte toe te voegen zonder het vloeroppervlak te vergroten: in het geval van magazijnen voor orderpicking is het mogelijk om entresol- of tussenvloeren te installeren, waardoor het aantal niveaus van de installatie toeneemt, of doorrolstellingen (First In First Out), waardoor de opslagdiepte wordt vergroot en het orderpicken efficiënter verloopt. Er zijn ook oplossingen voor het vergroten van de opslagcapaciteit in magazijnen die zijn uitgerust met palletstellingen, zoals verrijdbare stellingen, inrijstellingen of het Pallet Shuttle-systeem.

Compacte opslagoplossingen maken optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en optimaliseren de beschikbare opslagruimte
Compacte opslagsystemen maken optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en vergroten de opslagcapaciteit

16. Goederen compact of gegroepeerd opslaan zonder aan flexibiliteit in te boeten

Van alle compacte opslagsystemen biedt het Pallet Shuttle-systeem de grootste flexibiliteit in het beheer van de opgeslagen goederen. Deze oplossing optimaliseert de opslagruimte door pallets gegroepeerd op te slaan. Dit systeem is uitgerust met een gemotoriseerde shuttle die de pallets in het opslagkanaal naar hun opslaglocatie brengt of ze er weer uithaalt. Het Pallet Shuttle-systeem vermindert dus de tijd die nodig is om pallets in de stellingen in- en uit te slaan.

17. Automatiseren van de in- en uitslag van goederen

Automatische opslagsystemen verminderen de hoeveelheid benodigde opslagruimte en verhogen de snelheid waarmee laadeenheden kunnen worden verplaatst. Oplossingen zoals magazijnkranen of Miniloads garanderen gecombineerde in- en uitslagcycli van goederen die de bevoorrading van pickstations versnellen. Deze oplossingen functioneren ook ononderbroken en bieden optimale resultaten.

18. Automatiseren van de interne goederenstromen

In magazijnen waar de goederenstromen constant en repetitief zijn, kan handmatige apparatuur voor goederenafhandeling worden vervangen door automatische oplossingen die de interne goederenstromen versnellen. Afhankelijk van specifieke variabelen, zoals het type laadeenheid dat wordt afgehandeld of de indeling van het magazijn, zijn er tal van verschillende geautomatiseerde oplossingen. Hiertoe behoren onder meer rollenbanen, transportbanen voor dozen, elektrische monorailsystemen en automatisch geleide voertuigen.

19. Automatiseren van orderpicking

Om het orderpicken efficiënter te maken, kiezen steeds meer bedrijven voor de automatisering van dit proces. Pickstations die werken op basis van de "goods to man"-methode leveren zeer goede resultaten op. Door deze werkzaamheden te automatiseren, ontvangen operators de artikelen die ze nodig hebben op hun werkstation zonder dat ze zich hoeven te verplaatsen. Hierdoor werken ze sneller en maken ze minder vergissingen.

20. Toepassen van de lean logistics-strategie

Lean logistics toepassen in een magazijn betekent het identificeren en schrappen van werkzaamheden met een lage toegevoegde waarde. Hierdoor kunnen magazijnmanagers de goederenstromen optimaliseren en de kosten verlagen. Lean Logistics is een techniek voor het beheren en organiseren van de werkzaamheden waarbij verbeterpunten worden geïdentificeerd en de verspilling van middelen in het magazijn wordt vermeden, zoals bijvoorbeeld de wachttijden die ontstaan bij het klaarzetten van bestellingen, de tijd die nodig is om producten aan te vullen of de overtollige voorraden in één of meerdere werkzones.

Lean Logistics heeft als doel de logistieke kosten te drukken door verbeterpunten te identificeren
Lean Logistics heeft als doel de logistieke kosten te drukken door verbeterpunten te identificeren

21. Gebruikmaken van gamification-technieken

Gamification is een strategie die is ontworpen om magazijnmedewerkers te motiveren door speltechnieken toe te passen op activiteiten zoals het klaarzetten van bestellingen, de goederenontvangst of de bevoorrading. Gamification-strategieën helpen bedrijven om talentvolle medewerkers te stimuleren en te behouden door hun resultaten te belonen.

22. Gebruikmaken van de nieuwste technologieën

Nieuwe logistieke uitdagingen vragen om slimme opslagoplossingen. Technologieën zoals blockchain, digitale tweelingen of digital twins en het industriële internet der dingen maken het mogelijk om handmatige werkzaamheden te vervangen door geautomatiseerde oplossingen. De automatisering van logistieke processen wordt ondersteund door nieuwe technologieën zoals augmented reality en machine learning waardoor de productiviteit en efficiëntie van alle werkzaamheden binnen en buiten het magazijn toenemen.

23. Identificeren van de belangrijkste prestatie-indicatoren in het magazijn

De resultaten van een magazijn worden gemeten aan de hand van Key Performance Indicators (KPI's) die informatie geven over hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd. Gezien de enorme hoeveelheid informatie die dagelijks in een magazijn wordt voortgebracht, is het noodzakelijk om een reeks prestatie-indicatoren te definiëren en deze regelmatig te analyseren. Software zoals Supply Chain Analytics van Mecalux is beschikbaar om deze gegevens te verzamelen, de magazijnactiviteiten te controleren en de Logistiek Manager of Supply Chain Manager te voorzien van nauwkeurige informatie over de werkelijke prestaties van het magazijn.

24. Trainen van medewerkers in logistieke planning

Medewerkers die precies weten hoe elke activiteit in het magazijn moet worden uitgevoerd, zorgen ervoor dat het aantal vergissingen dat gemaakt wordt in het magazijn tot een minimum wordt beperkt, en dragen bij tot een snellere uitvoering van de logistieke processen. Door training kennen de magazijnmedewerkers onder andere de ins en outs van de orderpickmethode, evenals de criteria voor het toekennen van opslaglocaties of andere waardevolle taken.

25. Inschakelen van een expert in opslagoplossingen

Ieder magazijn vraagt om een op maat gemaakte logistieke oplossing. Het beste is dan ook om advies te vragen aan een expert op het gebied van opslagoplossingen, die uw logistieke behoeften kan analyseren om te zien wat de beste manier is om de efficiëntie en productiviteit van processen zoals het beheer van de opslaglocaties, de goederenstromen of het orderpicken te verhogen.

Mecalux biedt een breed scala aan intralogistieke oplossingen, van Warehouse Management Software met geavanceerde functionaliteiten die kunnen worden aangepast aan alle sectoren, tot allerlei systemen voor automatische transport en opslag, zowel voor magazijnbakken als voor pallets.

Een efficiënt magazijn dankzij Mecalux

Het magazijn is een cruciale faciliteit voor de logistieke activiteit van een onderneming. Bij het kiezen van de apparatuur en het bepalen van de indeling van het magazijn is het belangrijk om in gedachten te houden dat het doel is te voldoen aan specifieke behoeften die helpen de logistieke mogelijkheden en activiteiten te verbeteren.

De oplossingen die in een hoogwaardig magazijn worden geïmplementeerd, kunnen handmatige of automatische opslagsystemen zijn. Aangezien elke klant specifieke behoeften heeft, zijn de mogelijkheden in principe eindeloos. Het is dus de moeite waard om advies te vragen aan een expert op het gebied van opslagoplossingen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, zodat we u kunnen informeren over de verschillende opties die beschikbaar zijn voor het ontwerpen van een ultramodern magazijn.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: