In logistics, QR codes provide more detailed information on products than barcodes

QR code in de logistiek: snelheid en flexibiliteit

20 apr 2022

QR codes maken al sinds het begin in 1994, deel uit van de logistiek. Net als de streepjescodes hebben ze twee functies in het magazijn: het ondersteunen van de magazijnmedewerkers zodat de inventaris sneller kan worden opgemaakt, en ervoor zorgen dat de producten door de gehele toeleveringsketen of Supply Chain traceerbaar zijn.

Volgens adviesbureau Future Marketing Insights werd de wereldwijde markt voor QR-codes in 2018 geschat op 996,8 miljoen dollar, met een verwachte groei van 8,7% per jaar tussen 2019 en 2027. Wat is de impact van QR-codes op de toeleveringsketen? In dit artikel wordt ingegaan op de werking en worden de karakteristieken en voordelen toegelicht.

Wat is een QR code?

Voordat dit onderwerp nader wordt uitgewerkt, volgt eerst een definitie van de QR code. Het acroniem QR is afgeleid van de Engelse term Quick Response, die verwijst naar een specifieke codering, die speciaal ontwikkeld is om zeer snel te worden uitgelezen. QR codes slaan verschillende soorten informatie op: numerieke codes, tekst, links naar websites of zelfs kleine binaire bestanden tot een grote van 3 Ko.

Ingenieurs van Denso Wave, een Japanse dochteronderneming van de Toyota Group, ontwikkelden QR codes om de beperkingen van streepjescodes te ondervangen. Wat waren deze beperkingen? In de productie-eenheid van dit bedrijf moesten de operators een groot aantal barcodes scannen en veel artikelnummers identificeren, wat tijd en moeite kostte. Aangezien de producten van verschillende grootte waren en verschillende karakteristieken hadden, moesten de codes bovendien kleiner zijn en aangepast worden aan de verschillende afmetingen van de artikelen.

Het uiteindelijke doel van Denso Wave was om op bar- of streepjescodes gebaseerd voorraadbeheer, flexibeler te maken. Het snelle uitlezen werd bereikt door het design van de QR code zelf. De kleinste QR codes zijn aan elke zijde, 1,5 cm groot.

Hoe een QR code werkt

Een QR code bestaat uit een vierkant bestaande uit kleine zwarte en witte vierkantjes, ook wel «modules» genoemd. Laten we de structuur ervan ontleden.

Structuur van een QR code
Structuur van een QR code
 1. Informatie over de versie. Hiermee wordt de versie van de QR code geïdentificeerd.
 2. Informatie over het formaat. Hierin wordt informatie opgeslagen omtrent het niveau van foutcorrectie. Dit is het element dat bij het decoderen het eerst door het systeem wordt uitgelezen. Hierdoor krijgt het systeem inzicht in de grootte van de symbolen in de code, en daarmee in het aantal beschikbare bytes.
 3. QR code gegevens. De modules die afwisselend zwart of wit zijn, worden gebruikt om informatie in op te slaan.
 4. Systeem voor locatie- of positiedetectie. Deze vierkantjes in de drie hoeken, maken het uitlezen bij hoge snelheid gemakkelijker. Daarmee wordt de stand van het symbool aangegeven.
 5. Uitlijningsdiagram. Deze kleinere vierkantjes worden gebruikt om de gegevens van de QR code te detecteren, en kunnen op verbogen oppervlakken worden uitgelezen.
 6. Tijdschema. Het helpt om de gegevens bij kleine afwijkingen opnieuw te synchroniseren.
 7. Stomme of stille zone. Hiermee kan de QR code worden geïsoleerd van zijn omgeving.

 

Soorten QR codes

Er zijn verschillende soorten QR codes op de markt. De meest voorkomende is het Model 2, een verbeterde versie van het oorspronkelijke model, ontwikkeld door Denso Wave. Andere codes, zoals micro QR’s, SQRC’s of FrameQR’s komen steeds meer voor op de markt. Hieronder volgt een samenvatting van hun karakteristieken en voordelen:

De meest voorkomende soorten QR codes op de markt
De meest voorkomende soorten QR codes op de markt
 • Model 1 en Model 2. Model 1 is de eerste versie van de QR code, die door Denso Wave ontwikkeld is. Het Model 2 is de verbeterde versie, die meer informatie kan opslaan.
 • Micro QR. Dit betreft een kleinere versie van de QR code. Er bestaan vier verschillende formaten, afhankelijk van de inhoud en de mate van foutcorrectie.
 • SQRC. Dit is een QR-code met een beperkte afleesmogelijkheid, en wordt gebruikt voor het beheer van privé- en interne bedrijfsinformatie.
 • FrameQR. Deze code maakt het mogelijk tekeningen of afbeeldingen toe te voegen zonder de inhoud te beïnvloeden. Sommige bedrijven gebruiken het dan ook, om hun logo op te nemen en hun merkimago te verbeteren.

Ondernemingen gebruiken het soort code, dat het best tegemoetkomt aan hun bedrijfsbehoeften en karakteristieken. Model 2, dat meer informatie kan bevatten, is bijvoorbeeld ideaal voor het beheer van producten in een magazijn.

QR codes in de logistiek

QR codes waren oorspronkelijk ontworpen voor gebruik in de productiesector, maar werden al snel aangepast aan de logistieke sector. Aangezien ze meer informatie sneller kunnen verwerken, zijn ze ideaal om uw producten te volgen gedurende de verschillende processen in de toeleveringsketen of Supply Chain.

U vraagt zich wellicht af: er wordt al gebruik gemaakt van streepjescodes, dus waarom QR codes implementeren? De verschillen en voordelen van deze twee soorten codes:

 • Informatie. Ondernemingen beheren een grote hoeveelheid gegevens betreffende de producten, zoals bijvoorbeeld de productie- en houdbaarheidsdatum, het eigendomsrecht, de vraag, en de bijzondere voorzieningen waarmee bij de opslag rekening moet worden gehouden. QR codes bevatten een groot aantal karakters (tot 7.089 numerieke karakters, 4.296 alfanumerieke karakters of 2.953 bytes), wat tot tien keer meer informatie is dan bij streepjescodes.
 • Afmetingen. Bedrijven hebben te maken met allerlei soorten producten, van grote voorwerpen zoals een koelkast, tot kleine voorwerpen zoals een microchip, die allemaal steeds correct moeten worden voorzien van het juiste etiket. QR codes zijn even doeltreffend, ongeacht de grootte.
De vergelijking van bar- of streepjescodes met de QR codes, voor wat betreft omvang en hoeveelheid informatie
De vergelijking van bar- of streepjescodes met de QR codes, voor wat betreft omvang en hoeveelheid informatie
A) Grootte van de code (cm)
B) Numerieke karakteristieken
 • Bestendigheid. Als een barcode beschadigd of vuil is, kan hij niet worden uitgelezen. Dit is niet het geval bij QR codes. De gegevens kunnen zonder problemen worden opgevraagd.
 • Gebruiksgemak. QR codes zijn met de meeste apparaten die in het magazijn worden gebruikt uitleesbaar. Ze zijn gemakkelijk uit te lezen, ongeacht de positie van de scanner. Dit in tegenstelling tot bar- of streepjescodes, die alleen horizontaal kunnen worden herkend.

Het grootste probleem voor QR codes is, dat bar- of streepjescodes tegenwoordig veel meer gebruikt worden. Aangezien bedrijven gewend zijn aan barcodes om hun producten te identificeren, vergt de implementatie van QR codes enige inspanningen.

Bovendien kunnen sommige producten vanwege hun vorm, moeilijk met een QR code worden voorzien. De klassieke streepjescode is bijvoorbeeld meer geschikt voor kabels.

Oplossingen voor het gebruik van QR codes in een magazijn

Zowel barcodes als QR codes zijn zeer nuttig om de producten te identificeren. Hoewel de QR code in de productiesector zijn oorsprong vindt, zijn ze in de logistiek geïntegreerd om de werkzaamheden te optimaliseren en goederen sneller te identificeren.

Om in uw magazijn met QR codes te kunnen werken, hebt u alleen RFID-readers nodig die speciaal voor deze taak zijn ontworpen. U moet nagaan of uw toestellen 2D-codes ondersteunen, naast de gebruikelijke 1D-codes, en in het bijzonder, de QR-codes die voor u van belang zijn.

In een magazijn moeten alle producten en processen uiteindelijk worden gecontroleerd door een warehouse management systeem (WMS), zoals Easy WMS van Mecalux. Wanneer een QR-code of een barcode wordt gescand, krijgt het WMS toegang tot de meest relevante informatie over het product, zoals het referentienummer en de omloopsnelheid, en kan het systeem een opslaglocatie aan het product toewijzen.

QR codes zijn uitleesbaar met elk identificatiesysteem dat in het magazijn wordt gebruikt
QR codes zijn uitleesbaar met elk identificatiesysteem dat in het magazijn wordt gebruikt

Codes voor de logistiek

Bedrijven die gewend zijn aan streepjescodes kunnen overwegen QR codes te implementeren om de opslag en het voorraadbeheer te versnellen.

U werkt met QR codes in uw magazijn en hebt een geschikt warehouse management systeem nodig? Mecalux beveelt Easy WMS aan, een warehouse management systeem dat de meest gebruikte codes in magazijnen ondersteunt, inclusief QR codes. Door ze uit te lezen met een RFID-terminal, wijst het WMS een opslaglocatie toe aan elk product, rekening houdend met de bijzonderheden van het bedrijf. Neem contact op met Mecalux, wij helpen u graag met de aanpassing van Easy WMS aan uw magazijn.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: