Met de implementatie van blockchain zal de uitwisseling van industriële informatie flexibeler en veiliger worden

Blockchain in de logistiek: flexibiliteit en veiligheid voor magazijnen

22 nov 2021

Blockchain in de logistiek is de nieuwe technologische troef om de flexibiliteit en veiligheid bij de uitwisseling van informatie te vergroten. Blockchain maakt efficiëntere communicatie mogelijk tussen leveranciers, bedrijven en consumenten. Het Amerikaanse adviesbureau Gartner schat de waarde die deze technologie tegen 2025 aan de industrie zal toevoegen op meer dan 176 miljard dollar.  

In dit artikel definiëren wij het concept blockchain bekijken we de voordelen en toepassingen ervan in de toeleveringsketen.

Wat is blockchain toegepast op logistiek?

Het blockchainnetwerk is een groep computers of nodes die met elkaar verbonden zijn door middel van een gemeenschappelijk protocol, om informatie te valideren en op te slaan in een peer-to-peer (P2P) netwerk.

De informatie die in elke node wordt opgeslagen, wordt gedeeld door de andere nodes die het netwerk vormen. Telkens wanneer een apparaat nieuwe informatie toevoegt, wordt dit in gecodeerde vorm door het hele netwerk verzonden en door elke node bevestigd.

Wat houdt dit in? Het systeem heeft dus geen externe bron nodig om informatie te authenticeren, aangezien elke node de informatie valideert. Zo wordt ongewenste manipulatie van informatie voorkomen.

Via blockchain wordt een netwerk met onderling verbonden apparaten gevormd met drie essentiële kenmerken: openbaar, anoniem en gedecentraliseerd. 

Maar hoe verbetert deze technologie de logistieke activiteiten? Door blockchain in de logistiek te gebruiken, wordt de communicatie tussen actoren in de toeleveringsketen:

  • Veiliger: deze technologie maakt het onmogelijk om wijzigingen aan te brengen in de informatie. Reeds ingevoerde gegevens kunnen ook niet worden gewist.
  • Transparanter: alles wordt geregistreerd in elke node in het netwerk.
  • Efficiënter: de informatie moet door de verschillende apparaten in het blockchainnetwerk automatisch worden geverifieerd, waardoor niet hoeft te worden gewacht tot een derde partij de gegevens valideert.  

Toepassingen van blockchain in de toeleveringsketen: "smart contract"

Nauwkeurige en soepele uitwisseling van informatie tussen de verschillende nodes en agents in de toeleveringsketen verhoogt de productiviteit en vermijdt fouten bij logistieke activiteiten in het magazijn.

Daarnaast heeft blockchain een nieuwe vorm van samenwerking tussen bedrijven mogelijk gemaakt: smart contracts. Dit type contracten is bedoeld om de kosten voor de eindverbruiker te verlagen door het aantal tussenpersonen te verminderen en de processen te vereenvoudigen.

Technologisch gezien zijn smart contracts een soort software. Daarin bepalen de verschillende partijen het voorwerp van de overeenkomst, wat ze ermee kunnen doen en hoe het contract wordt gehandhaafd. Als aan een van de geplande voorwaarden is voldaan, worden de daaraan gekoppelde clausules automatisch uitgevoerd.

Aangezien deze contracten ontstaan in een blockchainomgeving kunnen ze niet ongemerkt veranderd worden. Het contract wordt immers bijgehouden door alle nodes van het netwerk die, na controle van de informatie, alles valideren en voorkomen dat het contract door een van de partijen wordt gemanipuleerd.

Deze computercode is een oplossing voor het stroomlijnen van processen tussen verschillende bedrijven, vooral als er gewerkt wordt met apparaten die werken volgens de principes van het Industrial Internet of Things (IIoT). Maar wat zijn de voordelen van deze smart contracts op logistieke operaties?

  • Fouten en fraude in overeenkomsten tussen leveranciers en klanten elimineren: blockchain zorgt ervoor dat er geen fouten of wijzigingen zitten in contracten en hun uitvoering.
  • Grotere productiviteit: blockchain, samen met andere technologieën zoals 5G of IIoT, vergemakkelijkt de volledige automatisering van het magazijn. Dit resulteert in een exponentiële toename van de productiviteit en efficiëntie.
  • Geen onnodig papierwerk: smart contracts bestaan enkel digitaal dus het gebruik van papier wordt beperkt en overeenkomsten worden automatisch verlengd, zolang aan vooraf bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

De blockchain wordt het informatiekanaal tussen alle agenten in de logistiek, zoals het WMS

Blockchaintechnologie wint momenteel vooral aan belang in sectoren die een efficiënte, soepele en veilige gegevensuitwisseling vereisen. Bijvoorbeeld: bij internationale handel, last mile-leveringen of traceerbaarheid van producten. 

Blockchain: traceerbaarheid en transparantie voor de industrie

Blockchain kan het voorkeurskanaal worden voor informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de toeleveringsketen en een veilige manier bieden om gegevens over goederen en contracten tijdens de hele logistieke fase vast te leggen.

Zo zorgt blockchain in combinatie met alle elementen van het IIoT (mobiele robots, sensoren, robotica, smart tags of andere apparaten die door het WMS worden aangestuurd) voor:

  • Hogere productiviteit, besparing van tijd en geld: dankzij een krachtiger en veiliger netwerk voor informatieoverdracht kan de magazijnautomatisering efficiënter werken, met meer cycli en minder fouten.
  • Meer vertrouwen en transparantie in de toeleveringsketen: de uitwisseling van informatie tussen de verschillende onderdelen loopt via een reeks nodes die alle nieuwe data verifiëren.
  • Traceerbaarheid in real time: omdat alle deelnemers in het netwerk met elkaar zijn verbonden heeft het bedrijf in real time controle over de traceerbaarheid van de producten. Dit zorgt voor een flexibelere en efficiëntere dienstverlening aan de eindklant.

Naast deze voordelen maakt blockchain gebruik van smart contracts om gunstige voorwaarden te krijgen voor alle actoren in de toeleveringsketen, terwijl de naleving van de bestaande bepalingen wordt gewaarborgd. Kortom: wendbaarheid, transparantie en veiligheid ten dienste van de logistiek 4.0.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: