In transportation, management of last-mile delivery is a major challenge

De last mile in de logistiek begint in het magazijn

06 aug 2021

Op het gebied van de logistiek, en met name het vervoer, verwijst de term «last mile» naar de laatste fase in het proces van de aflevering van goederen op de door de klant aangegeven bestemming. Dit is een cruciale stap in de logistiek van e-commerce: het heeft een aanzienlijke invloed op de kosten en is bepalend voor de klanttevredenheid.

Volgens sommige studies bestelt meer dan 80% van de consumenten niet opnieuw bij een bedrijf waarmee zij leveringsproblemen hebben gehad. Bovendien is deze fase altijd de traagste en meest inefficiënte in de bevoorradingsketen geweest. Dit is geen gemakkelijke uitdaging en vereist een zorgvuldige planning.

In dit artikel wordt de impact van de «last mile» op de totale logistiek van een onderneming geanalyseerd en worden de belangrijkste strategieën besproken die moeten worden gevolgd om de organisatie van dit beslissende onderdeel van de levering te verbeteren.

De «last mile»: de verschillende definities die aan dit begrip worden gegeven

Last mile delivery logistiek kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de kenmerken van de toeleveringsketen of Supply Chain:

 • Bij logistieke productieketens (B2B): de «last mile» betreft de levering van materialen voor een productieproces, zoals de levering van reserveonderdelen aan een fabriek.
 • Bij logistieke distributie aan winkels (B2B): de «last mile» betreft de levering van voorraden, die vervolgens aan particuliere klanten worden verkocht.
 • Bij logistieke toeleveringsketens die gericht zijn op de eindgebruiker (B2C): de «last mile» betreft de levering rechtstreeks aan de klant of bij een door de klant gekozen afhaalpunt of pick-up point, van online bestellingen. De «last mile» verdient extra aandacht wegens de logistieke uitdagingen die deze met zich meebrengt.

De «last mile» bestaat soms maar uit een paar blokken, maar kan ook veel langer zijn.

Het transporteren van kleine ladingen bemoeilijkt de logistiek van de last mile
Het transporteren van kleine ladingen bemoeilijkt de logistiek van de last mile

De ontwikkeling van de last mile delivery logistiek: alle trends

Het efficiënt beheren van de last mile is altijd een echte uitdaging geweest, want zodra een pakket het laatste distributiepunt verlaat, stuit het op verschillende obstakels voordat het op de plaats van bestemming aankomt. Bepaalde moeilijkheden houden verband met het vervoer, andere met het soort product dat moet worden afgeleverd. Tegenwoordig hebben bepaalde trends in de logistiek van last mile delivery, een nog complexere context gecreëerd die beheerd moet worden. Dit zijn de opvallendste:

 • Er is een vermindering van de traditionele post, zoals brieven of documenten, en een sterke toename van het aantal pakketten.
 • Door het toenemende stadsverkeer wordt het verkeer in sommige steden geblokkeerd en wordt de last mile de meest gereguleerde fase voor bedrijven. Dit heeft gevolgen voor de levering van goederen. Men kan bijvoorbeeld verplicht worden zich te houden aan vaste laad- en lostijden, er kunnen verkeersbeperkingen worden opgelegd of het gebruik van bepaalde categorieën voertuigen kan om milieuredenen worden beperkt.
 • Seizoensgebonden zendingen van allerlei aard zijn toegenomen, vooral in specifieke perioden van het jaar zoals rond Kerstmis of tijdens speciale promotiecampagnes. En natuurlijk hebben deze pieken in de logistieke activiteit gevolgen voor het magazijn. Magazijnmanagers moeten in staat zijn deze situaties te beheren.
 • Urgente en spoedleveringen van welke producten dan ook zijn toegenomen. De uitdaging is nog groter wanneer het bijzondere goederen betreft. Ze kunnen van essentieel belang zijn voor iemand of voor een bedrijf, zoals bijvoorbeeld geneesmiddelen of reserveonderdelen. Of het kan gaan om verse of volumineuze producten. Door snellere logistieke processen zijn de afhandelings-, vervoers- en leveringstijden korter geworden.
 • De grote verscheidenheid aan afleveradressen, zoals kantoren, woningen, en afhaalpunten, bemoeilijkt de planning van de bestelroutes voor de last mile en verhoogt het risico op vertragingen.
De traditionele last mile omvatte het beheer van een beperkt aantal goederenstromen, die veel minder complex waren dan die van vandaag
De traditionele last mile omvatte het beheer van een beperkt aantal goederenstromen, die veel minder complex waren dan die van vandaag
Dit schema toont de complexiteit van het beheer van de huidige «last mile»
Dit schema toont de complexiteit van het beheer van de huidige «last mile»

Waarom is het nu belangrijker dan ooit om de last mile goed te beheren?

Het beheer van de logistiek van de last mile is om twee redenen belangrijk:

 • De last mile vormt een zeer hoge kostenpost in de distributieketen, in vergelijking met de kosten van vrachtvervoer over lange afstand. Daarom speelt het meestal een centrale rol bij het voorkomen van tekortkomingen in het bedrijf en het verhogen van de winstgevendheid.
 • Last mile delivery management heeft invloed op de klanttevredenheid. Fouten, vertragingen en complicaties in dit stadium kunnen al het logistieke werk dat tot nu toe is verricht, tenietdoen. Daarom is het belangrijk de last mile in breder verband te zien, als een concept dat verder gaat dan alleen het leveren van het product aan de klant.

De last mile vanuit een globaal perspectief: strategieën om deze te optimaliseren.

Men zou kunnen denken dat het beheer van de last mile logistiek alleen vanuit het oogpunt van het vervoer kan worden verbeterd, maar in werkelijkheid is het mogelijk dit vanuit een meer globaal oogpunt te doen. Volg het advies van onze experts op:

1. Houd rekening met de last mile bij het kiezen van een locatie voor uw magazijn

Hoewel de kosten van stedelijke opslagruimte hoog zijn, is dit niet de enige factor waarmee rekening moet worden gehouden bij de keuze van de locatie van logistieke distributiecentra. Het is inderdaad van essentieel belang rekening te houden met de grootte en de aard van de bestellingen.

Als uw magazijn bijvoorbeeld via internet verkoopt en aan een 24-uurs levering moet voldoen, dan moeten de afstanden worden geoptimaliseerd. De last mile neemt een groot deel van de tijd in beslag die aan het vervoer van de goederen wordt besteed.

Deze doelstelling, om altijd de leveringstermijnen te respecteren om de klanten tevreden te stellen, heeft geleid tot het ontstaan van stedelijke logistieke platforms die eigendom zijn van bedrijven en logistieke dienstverleners. Deze zones maken het mogelijk goederen die gewoonlijk in grotere voertuigen worden aangevoerd, te consolideren en de last mile beter te organiseren.

2. Plan de werkzaamheden op een efficiënte manier en probeer de lead time tot een minimum te beperken

Het verkorten van de lead time en de doorlooptijden betekent een grotere flexibiliteit in de logistieke activiteiten en een besparing van kostbare tijd in elke fase van de bestelling. Op die manier is de marge tijdens de last mile delivery groter, waardoor de onderneming meer kans heeft om de deadlines te halen. Welke maatregelen kunnen worden genomen om de last mile planning en uitvoering te verbeteren?

 • Gebruik een WMS om de orderpicklijsten te rangschikken en aan elke zending de juiste prioriteit toe te kennen. Op die manier wordt de organisatie van de verzameltaken afgestemd op het transport en wordt het verzendingsproces van de goederen versneld.
 • Stem de werking van het distributiecentrum af op het vervoer: in de last mile delivery logistiek is het gebruikelijk om te werken met één of meer vervoerders of logistieke dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan. Dergelijke bedrijven gebruiken vaak transportsoftware die de routeplanning en de traceerbaarheid van producten vergemakkelijkt. Als een magazijn dezelfde regels toepast als de leverancier, wordt de afhandeling van pakketten eenvoudiger, worden deze sneller verwerkt en worden de gegevens en informatie beter beheerd. De software voor het klaarmaken en beheren van zendingen met multi-carrier vervoerders werkt met gestandaardiseerde verpakkingen en etikettering van de goederen, waarbij de belangrijkste normen van transporteurs worden gehanteerd.
Automatische oplossingen en een warehouse management systeem verhogen de snelheid van processen en verbeteren de nauwkeurigheid van de last mile
Automatische oplossingen en een warehouse management systeem verhogen de snelheid van processen en verbeteren de nauwkeurigheid van de last mile

3. Meet en analyseer in detail de KPI's met betrekking tot het leveringsproces

Analyse van last mile-gegevens is van cruciaal belang als men verbeterpunten in de processen wil blootleggen. De transportsoftware verzamelt deze informatie en vergemakkelijkt de verwerking ervan. Voor het WMS zijn sommige KPI's met betrekking tot de kwaliteit gekoppeld aan het magazijn, zoals bijvoorbeeld het percentage correcte leveringen.

Enkele KPI's voor last mile delivery logistiek:

 • Het percentage afleveringen dat op tijd wordt gerealiseerd.
 • Het brandstofverbruik.
 • Het percentage in gebruik zijnde voertuigen ten opzichte van het aantal beschikbare exemplaren.
 • De geplande versus de effectief afgelegde kilometers.
 • De bezorgkosten per pakket, per kilometer en per vervoermiddel.
 • Het aantal tussenstops.
 • De reclamaties van klanten.
 • Het percentage pakketten dat tijdens het vervoer is beschadigd.

4. Houdt rekening met uw klant

De last mile is vaak het eerste fysieke contact tussen het product en de klant, vooral wanneer de bestelling online is gedaan. Deze fase is van doorslaggevend belang: het bepaalt de mate van tevredenheid van de klant en verhoogt de kans dat deze loyaal zal zijn aan een bedrijf.

Vanuit logistiek oogpunt is het raadzaam de klant een groot aantal opties aan te bieden, zodat hij zijn ervaring binnen vooraf vastgestelde parameters kan personaliseren. Sommige mensen geven er bijvoorbeeld de voorkeur aan zich niet bezig te hoeven houden met de bezorging van hun bestelling en deze te laten bezorgen bij een afhaalpunt, in een daarvoor bestemde kluis of zelfs, indien mogelijk, in een winkel. Hetzelfde geldt voor het beheer van retourzendingen: coördinatie tussen vervoerders en het magazijn is essentieel.

Vandaag de dag is het beheer van de last mile een belangrijk thema als gevolg van de toenemende complexiteit van de Supply Chain, en de dynamiek van het logistieke ecosysteem. Door de opkomst van de e-commerce is dit zwakke punt in de logistiek nog belangrijker geworden. Het negeren van dit aspect kan het concurrentievermogen en het voortbestaan van een onderneming in gevaar brengen.

Als u van mening bent dat uw magazijn nog de nodige vooruitgang kan boeken door de snelheid en efficiëntie van de last mile delivery logistiek te verbeteren, neem dan contact met ons op. Onze experts helpen u graag bij het verbeteren van uw orderverzamel- en verzendprocessen

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: