Het oppervlak vormt een belangrijke kostenpost

Analyse van de logistieke magazijnkosten

25 jun 2021

Voor een logistiek manager behoren het verlagen van de magazijnkosten en het verhogen van de winst tot de belangrijkste doelstellingen. Om de magazijnstromen te optimaliseren moeten de belangrijkste logistieke kosten in kaart gebracht en verminderd worden, met inbegrip van de vervoers- en opslagkosten van de goederen.

In dit artikel bespreken we allereerst de belangrijkste logistieke kosten van een magazijn en vervolgens concentreren we ons op de opslagkosten.

Hoe zijn de logistieke magazijnkosten opgebouwd?

De logistieke magazijnkosten kunnen in drie categorieën verdeeld worden:

 • De inkoopkosten: deze omvatten alle werkzaamheden van de inkoopafdeling, die de bestellingen samenstelt en bij de leveranciers plaatst. Geleidelijk aan zien wij een verbetering in de onderhandelingen tussen ondernemingen in deze sector, waarbij de beoordelingscriteria verder gaan dan de prijs van de goederen.
 • De opslagkosten: het onderhoud van een magazijn brengt veel verschillende kosten met zich mee. De optimalisatie ervan impliceert een goed management van de activiteiten, een efficiënte integratie van het vervoer en een aanpassing van de voorraden tot een absoluut minimum.
 • De vervoerskosten: dit is een zeer belangrijk aspect, aangezien de transportketen van grondstoffen en goederen een echte uitdaging vormt voor magazijnmanagers die de logistieke kosten trachten te optimaliseren. Deze laatste kosten zijn inderdaad continu onderhevig aan willekeurige factoren die moeilijk te beheren zijn, zoals bijvoorbeeld de prijs van de brandstof. Om schommelingen te beperken, geven de professionals de voorkeur aan groupage of consolidatie, aan het optimaal organiseren van de bezorgroutes en aan het gebruik van efficiëntere en milieuvriendelijkere voertuigen.

Verschillende logistieke kosten

Om de resultaten te verbeteren is het belangrijk de interne en externe factoren te kennen die de logistieke kosten van een distributiecentrum bepalen:

1. De kosten van de opslagruimte

De kosten met betrekking tot de opslagruimte zijn gerelateerd aan de volgende aspecten van het pand:

 • De huur of afschrijving: deze logistieke magazijnkosten variëren naar gelang uw situatie, of u eigenaar bent of de installaties huurt.
 • De financiering: dit betreft de financiële investering die u hebt gedaan in het distributiecentrum.
 • Het onderhoud: zoals bijvoorbeeld het schilderen of isoleren van de muren, het repareren van de oprijlanen en het renoveren van het gebouw.
 • De verzekeringen: deze zijn nodig om uw bedrijf te verzekeren tegen ongevallen of verliezen zoals bijvoorbeeld brand, overstromingen en aardbevingen.
 • De belastingen: zoals bijvoorbeeld onroerendezaakbelasting (OZB), die u betaalt als u eigenaar of gebruiker bent van een bedrijfspand.

2. De installatiekosten

Deze paragraaf heeft betrekking op alle elementen die worden gebruikt om de opslagcapaciteit van het magazijn te optimaliseren en de goederenafhandeling te vergemakkelijken. Over het algemeen hebben logistieke kosten van een magazijn betrekking op:

 • Het gereedschap en de handmatige toestellen (zoals bijvoorbeeld vorkheftrucks en transpallets), of automatische apparatuur voor goederenafhandeling (zoals bijvoorbeeld magazijnkranen en transportbanden). Andere systemen brengen kosten met zich mee voor andere voorzieningen, zoals voor bijvoorbeeld hulpmiddelen bij het orderpicken of bij het automatisch verpakken van de goederen.
 • De opslagoplossingen: de kosten die betrekking hebben op de industriële rekken en die nodig zijn om de capaciteit van het distributiecentrum te verbeteren.
 • Het WMS: hoewel het niet tastbaar is, is het van essentieel belang dat u de investering die dit logistieke hulpmiddel met zich meebrengt voor het functioneren van het distributiecentrum, in overweging neemt.

Hierbij moeten ook de kosten voor reparatie en onderhoud van de apparatuur worden opgeteld. Te denken valt aan bijvoorbeeld: de technische controle van de stellingen, de afschrijving van de machines en de huurkosten.

De investering in automatische opslagoplossingen maakt deel uit van de logistieke kosten van de installaties
De investering in automatische opslagoplossingen maakt deel uit van de logistieke kosten van de installaties

3. De afhandelings- en beheerskosten

Deze kosten betreffen de middelen die aangewend worden om de verschillende stromen in het magazijn op gang houden.

 • De personeelskosten: dit zijn de kosten die verband houden met de werkzaamheden, inclusief administratieve taken, van de magazijnmedewerkers, zoals salarissen, sociale zekerheid, werkkleding, dagelijkse toelagen en bonussen. De personeelskosten stijgen bijvoorbeeld wanneer u tijdens piekperiodes tijdelijke uitzendkrachten inhuurt.
 • De afschrijvingen van de technische uitrustingen en de financieringskosten.
 • De benodigdheden en andere voorzieningen: zoals verpakkingsmateriaal, licht, verwarming, stromend water, internet en de schoonmaakservice. Voor sommige bedrijven, zoals die gebruik maken van vrieshuizen, is het van essentieel belang de energiekosten te beheersen.

4. De kosten van het onderhoud van de voorraad

Een minimale hoeveelheid goederen in opslag houden, kan een strategische beslissing zijn in logistiek beheer. Dankzij het magazijn kan een bedrijf op tijd aan de verwachtingen van zijn klanten voldoen. Niettemin is het belangrijk dat u weet dat deze techniek de volgende logistieke kosten verhoogt:

 • De voorraadkosten: goederenopslag in een distributiecentrum impliceert de blokkering van de investering, en bijgevolg een stijging van de financiële lasten, aangezien het geblokkeerde geld niet in een ander artikel kan worden geïnvesteerd.
 • De verzekeringskosten: het bedrag hiervan hangt af van de aard van de opgeslagen goederen.

5. Verborgen opslagkosten

Het betreft een verzameling van verschillende lasten die gewoonlijk het gevolg zijn van een gebrek aan efficiëntie of van onvoorziene gebeurtenissen in de toeleveringsketen of Supply Chain. Enkele voorbeelden:

 • De voorraadtekorten: een tekort aan producten op voorraad kan leiden tot een verlies van verkopen, merkbekendheid en klantenloyaliteit. Hoewel deze laatste twee elementen moeilijker te kwantificeren zijn.
 • De beschadigde goederen als gevolg van een verkeerde afhandeling: de kosten hiervan hangen af van de staat waarin de producten verkeren. De kosten van het verloren gaan van een artikel zijn hoger dan de kosten van reparatie of hergebruik van het artikel.
 • De voorraadverschillen als gevolg van diefstal of beheersfouten: het is derhalve van essentieel belang dat een strenge en voortdurende voorraadcontrole wordt toegepast.
 • De aanwezigheid van verouderde producten in de opslag: deze kunnen niet meer verkocht worden.

Welke elementen hebben invloed op de opslagkosten?

Om de opslagkosten te bepalen, moet onder meer rekening worden gehouden met de volgende variabelen:

1. Het aantal eenheden dat van elk artikelnummer is opgeslagen

De organisatie van uw magazijn hangt af van:

 • Als u meerdere eenheden van één artikelnummer opslaat: gebruik dan de groeperings- of compacte opslag om de beschikbare opslagruimte te optimaliseren.
 • Als u een groot aantal verschillende artikelnummers opslaat en toegang nodig hebt tot elk van hen.

De trend gaat in de richting van een toename van het aantal Stock Keeping Units in de onderneming, d.w.z. de aanwezigheid van een breed scala van producten die op maat gemaakt kunnen worden.

De opslag van een groot aantal artikelnummers verhoogt de opslag- en beheerskosten van een bedrijf
De opslag van een groot aantal artikelnummers verhoogt de opslag- en beheerskosten van een bedrijf

2. De afmetingen van de opgeslagen goederen

De behoefte aan opslagruimte varieert naargelang het type goederen en laadeenheden: pallets, volumineuze goederen of kleinere eenheden. Bovendien moet de apparatuur voor goederenafhandeling ook geschikt zijn voor het verplaatsen van de producten. Om de bedrijfsactiviteiten te optimaliseren, raden wij aan de laadeenheden zo veel mogelijk te standaardiseren.

3. Seizoensgebondenheid en type vraag

Pieken in de vraag gedurende bepaalde perioden van het jaar kunnen het functioneren van een magazijn bemoeilijken. Om het voorraadbeheer te verbeteren en de goederenstromen efficiënt te organiseren, moeten de voorraadschommelingen in de onderneming nauwkeurig worden geanalyseerd.

De klanten bepalen uiteindelijk de omvang en samenstelling van de bestellingen, en de manier waarop het orderverzamelproces georganiseerd wordt. Wanneer er bijvoorbeeld veel met kleine onderdelen wordt gewerkt, dan zullen de magazijnmedewerkers meer handelingen moeten verrichten en zich vaker moeten verplaatsen.

4. De orderpicking en het klaarzetten van de bestellingen

De orderverzamelmethode bepaalt de magazijnindeling, de apparatuur die nodig is om de ladingen in- en uit te slaan en het type magazijnstellingen dat moet worden geïnstalleerd. Daarom raden wij aan het volgende te analyseren:

 • Uitbreiding van de verticale opslagcapaciteit: deze maatregel wordt in deze sector vaak toegepast, ook al is het in- en uitslaan van ladingen op hoogte duurder en neemt de werktijd daardoor toe.
 • Het gebruik van hulpmiddelen bij het orderverzamelen: zoals bijvoorbeeld verpakkingsmachines, wikkelmachines of palletwikkelaars, en voice-picking- of pick-to-light apparaten. Door het gebruik hiervan, wordt de totale productiviteit van dit proces verhoogd.

5. De geografisch ligging van het magazijn

De geografische ligging van het magazijn heeft uiteraard invloed op de logistieke kosten. Een hoge activiteit in bepaalde geografische gebieden, zoals grote steden, kan de prijs van onroerend goed opdrijven.

Verminderen van logistieke magazijnkosten: een uitdaging van deze tijd

Het terugdringen van de logistieke kosten is een complexe taak die vanuit een globaal perspectief moet worden uitgevoerd. Sommige kosten in de toeleveringsketen of Supply Chain kunnen inderdaad lager lijken, terwijl andere toenemen. Voor de inkoopafdeling kan het bijvoorbeeld rendabeler zijn grote hoeveelheden goederen in te kopen om betere prijzen te krijgen, hoewel dit tot hogere opslag- en onderhoudskosten zal leiden.

Logistieke magazijnkosten spelen een belangrijke rol bij het optimaliseren van de toeleveringsketen of Supply Chain. Om de algemene resultaten te verbeteren is het dus van essentieel belang dat u de externe en interne elementen kent die de kosten doen variëren. Aarzel niet om met ons contact op te nemen, onze experts helpen u graag bij het analyseren van uw logistieke magazijnkosten.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: