Goederenopslag in industriële rekken

Wat zijn de verschillende soorten voorraden?

04 feb 2021

Voor een logistiek bedrijf, vormt het voorraadbeheer in het magazijn een echte uitdaging, en dit niet alleen met betrekking tot de financiële rentabiliteit, maar ook om de klanttevredenheid te waarborgen. Er zijn verschillende manieren om de verschillende soorten voorraden te classificeren afhankelijk van de sector waarin u actief bent.

Goedvoorraadbeheer is tegenwoordig absoluut noodzakelijk. Vooral nu de concurrentie steeds harder wordt, is het uiterst belangrijk het imago van het bedrijf hoog te houden, door producten op tijd en in perfecte staat te leveren.

Om uw voorraden nauwkeurig te analyseren, is het mogelijk deze in verscheidene categorieën in te delen, al naargelang de gebruikte indelingscriteria. 3 mogelijke soorten voorraden:

1) Voorraadsoort volgens functie

Veiligheidsvoorraad

Om onverwachte omstandigheden aan te kunnen, zoals een piek in de bestellingen of een vertraging in de levering door één van uw leveranciers, is het belangrijk over een veiligheidsvoorraad te beschikken.

Waarschuwingsvoorraad

Zoals u wellicht vermoedt is deze «voorraad» in feite een indicator die u waarschuwt wanneer u de voorraad aan moet vullen. U moet de triggerdrempel van deze voorraad bepalen, die hoger moet zijn dan de veiligheidsvoorraad aangezien het doel anders is.

Seizoensvoorraad

Deze voorraad maakt het mogelijk te anticiperen op perioden in het jaar waarin uw activiteit toeneemt en u meer bestellingen moet afhandelen dan gewoonlijk.

Slapende voorraad of restant partijen

In deze categorie, moet u alle restant partijen registreren die u niet meer kunt verkopen of kunt integreren in klantbestellingen (door een gewijzigde verpakking, nieuwe normen enzovoort).

Voorraad in transit

Betreft alle goederen die nog aanwezig zijn in het productie- of verkoopproces: in het verzend-, verpakkings- of fabricatieproces, enzovoort.

Speculatieve voorraad

U bouwt deze voorraad op wanneer u meer producten inkoopt dan u werkelijk nodig heeft, om te profiteren van kortingen of lagere prijzen. Het kan ook nodig zijn deze voorraad aan te leggen wanneer uw leveranciers overwegen de prijzen van bepaalde producten te verhogen.

2) Soorten voorraden volgens vervaldatum

Bederfelijke voorraad

In deze voorraadcategorie bevinden zich alle producten en goederen die in de loop der tijd bederven.

Onbederfelijke voorraad

In tegenstelling tot de bederfelijke voorraad, heeft de tijd amper impact op de goederen van dit voorraadtype.

Voorraad met vervaldatum

Deze goederen mogen nadat de vervaldatum verstreken is, niet meer verkocht worden.

Opslag van bederfelijke goederen
Opslag van bederfelijke goederen

3) Soorten voorraden volgens operationele organisatie

Om de voorraden in te delen volgens de operationele organisatie, proberen logistieke dienstverleners hun voorraden op een andere manier te benaderen, daarbij rekening houdend met hun dagelijkse bezigheden.

Optimale voorraad

Het juiste evenwicht dat elke onderneming nastreeft. Waarbij een optimale rentabiliteit wordt verkregen door alle onderhoudskosten tot een minimum te beperken. In het laagseizoen kunt u dankzij deze voorraad aan de vraag van uw klanten tegemoetkomen, alsmede aan de interne behoefte aan materialen van uw eigen onderneming.

De optimale voorraad maakt het mogelijk bepaalde situaties te vermijden zoals voorraadtekorten of overtollige voorraden. Alles wordt zo berekend dat u precies over het aantal producten beschikt dat u nodig heeft.

Fysieke of technische voorraad

Zoals zijn naam aangeeft, gaat het hier om alle artikelnummers die werkelijk aanwezig zijn in het magazijn.

Netto voorraad

Betreft de fysieke of technische voorraad min de bestellingen die nog niet afgehandeld zijn (gereserveerde voorraad).

Beschikbare of effectieve voorraad

Deze voorraad komt overeen met de som van de netto voorraad plus de bestellingen die u bij uw toeleveranciers heeft geplaatst maar die u nog niet ontvangen heeft.

Minimale voorraad

Dit is de minimale voorraad die altijd in uw magazijn aanwezig moet zijn. Wanneer de minimale voorraad bereikt is dan moet u opnieuw goederen bestellen om de voorraad aan te vullen.

Maximale voorraad

Dit is de maximale voorraad die niet overschreden mag worden. U moet de maximale voorraad bepalen voor al uw artikelen, volgens de behoeften van uw bedrijf.

Het ordenen van uw voorraden per categorie is in de logistiek uiterst belangrijk. Zoals u heeft kunnen zien, bestaan er verschillende manieren om de voorraden in te delen: per functie, vervaldatum en operationele organisatie. Het is ook mogelijk de voorraden in te delen volgens hun economische waarden (ABC-systeem) en hun nut voor de onderneming (commercieel of industrieel).

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: