Gebruik van een WMS voor magazijnbeheer en het meten van de KPI’s

De KPI's van het magazijn meten

04 jun 2021

Tegenwoordig maken bedrijven steeds vaker gebruik van de KPI’s van het magazijn oftewel van de «kritieke prestatie indicatoren» om het rendement van de productieprocessen efficiënt te berekenen. Dankzij deze indicatoren kunnen de resultaten over een langere periode met elkaar worden vergeleken en kunnen verbeterpunten voor het distributiecentrum worden vastgesteld. Het belang van het meten van de KPI’s van het magazijn. Welke systemen kunt u daarvoor gebruiken?

De rol van de KPI’s in een magazijn

De KPI’s van het magazijn oftewel de «key performance indicators» vormen de eerste stap in het beheren en optimaliseren van de processen in een distributiecentrum. Ze helpen om:

  • Het verloop van de processen gedurende een bepaalde periode te beheren.
  • Te analyseren of de verkoopprognoses en de vastgestelde gemiddelden ook worden behaald.
  • De juiste beslissingen te nemen, gebaseerd op nauwkeurige metingen en cijfers.

«Kritieke prestatie indicatoren» worden gewoonlijk uitgedrukt in een percentage, een ratio of een waarde met betrekking tot een bepaalde tijdsspanne.

Kies de KPI’s van het magazijn op basis van de prestatiedoelstellingen

Als essentiële schakel in de toeleveringsketen of Supply Chain, moet het magazijn prestatiedoelstellingen hebben die gericht zijn op de verlaging van de kosten, de optimalisering van de doorlooptijden, de verhoging van de productiviteit en de verbetering van de proceskwaliteit.

Hieronder de 4 belangrijkste KPI’s die interessant zijn om te meten:

  • Financiële KPI's: helpen de bedrijfskosten in de hand te houden, met betrekking tot de waarde van de voorraden, de opslagruimte en de omloopsnelheid van de goederen.
  • Productiviteits KPI's: meten de efficiëntie van de processen door de productie af te zetten tegen het aantal middelen dat nodig is om een handeling uit te voeren.
    Om bijvoorbeeld de productiviteit van de goederenontvangst te meten, moet deze afgezet worden tegen de arbeidskosten. En om de rentabiliteit van de apparatuur voor goederenafhandeling te bepalen, moet het aantal laadeenheden geteld worden dat vervoerd wordt.
  • Tijdgerelateerde KPI's, zoals bijvoorbeeld het percentage op tijd geleverde bestellingen en de gemiddelde duur van het goederenontvangstproces.
  • Kwaliteits KPI's: zoals bijvoorbeeld het percentage op tijd geleverde orders, het aantal foutieve leveringen, of de hoeveelheid beschadigde artikelen. Dankzij deze indicatoren kan de kwaliteit van de klantendienstverlening worden bewaakt.
Gebruik van een WMS voor magazijnbeheer en het meten van de KPI’s
Gebruik van een WMS voor magazijnbeheer en het meten van de KPI’s

WMS: het essentiële systeem voor het beheer van de logistieke KPI's van het magazijn

Het is belangrijk dat de gegevens betrouwbaar zijn, zodat de «kritieke prestatie indicatoren» accuraat en geschikt zijn om te gebruiken. Warehouse management software, zoals Easy WMS, centraliseert de beschikbare informatie in een distributiecentrum en bewaakt de belangrijkste KPI's van het magazijn:

Door de KPI's van het magazijn te meten, weet u of de doelstellingen worden behaald en kunt u een actieplan opstellen om de processen te optimaliseren. Easy WMS is speciaal ontworpen om al deze taken dagelijks te vergemakkelijken. Als u meer wilt weten over hoe u de logistieke KPI's kunt meten door middel van oplossingen van Mecalux, neem dan contact met ons op. Wij zullen de beste oplossing vinden voor het logistieke beheer van uw bedrijf.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: