Vrachtwagens lossen goederen voor cross docking

Cross docking betekenis, functionering en methodes

25 mrt 2021

Wat is cross docking? Het is een methode voor het klaarzetten van bestellingen waarbij goederen rechtstreeks naar de eindgebruiker worden verzonden zonder dat ze tijdelijk opgeslagen worden. Of het nu grondstoffen, eindproducten, of onderdelen voor fabrieken, winkels of eindgebruikers betreft; cross docking kan aan elke situatie aangepast worden.

Bij de cross docking-strategie blijven de goederen na ontvangst slechts korte tijd in het magazijn. Aangezien de goederen niet in de magazijnstellingen worden opgeslagen, is het proces van orderpicken niet nodig: vandaar de term «cross docking».

Laten we eens kijken naar de functie van deze logistieke activiteit en de meest gebruikte vormen van cross docking.

Wat is cross docking: hoe werken de goederenstromen?

Bij traditioneel supply management, vormt het magazijn de schakel tussen leveranciers (aanbod) en klanten (vraag). Het is een onregelmatige goederenstroom omdat vraag en aanbod niet synchroon lopen en de schakel tussen beide wordt gevormd door het logistieke magazijn. Hier worden de goederen opgeslagen tot er vraag naar is.

Model van een traditionele Supply Chain of toeleveringsketen
Model van een traditionele Supply Chain of toeleveringsketen

Dankzij de vooruitgang op het gebied van informatiesystemen en logistieke software is het beheer van de bevoorrading of de Supply Chain flexibeler en ook beter geïntegreerd geworden. Het is in deze context dat cross-docking terrein wint, waarbij het succes afhangt van een perfecte coördinatie tussen alle betrokken partijen: leveranciers, magazijnmedewerkers, vervoerders en klanten.

Om aan de vereisten van cross docking te voldoen, moet u uw magazijn uitrusten met een efficiënt warehouse management systeem.

Supply Chain of toeleveringsketen met cross docking
Supply Chain of toeleveringsketen met cross docking

Cross docking-fases

Over het algemeen zijn de volgende fases in het cross docking-proces de belangrijkste:

1. Het indelen van de bestellingen die bij de leveranciers zijn geplaatst.

2. De goederenontvangst.

3. Het registreren en controleren van de ontvangen vracht als onderdeel van de kwaliteitscontrole.

4. Het opnieuw verpakken, het consolideren (indien nodig) en het verzenden van de bestellingen.

Methodes van cross docking

Cross docking kan worden uitgevoerd met verschillende laadeenheden (pallets, dozen en kisten bijvoorbeeld). Er zijn verschillende manieren om cross docking te organiseren; wanneer we ons aan de hierboven vermelde stappen houden, onderscheiden we drie categorieën:

1. Vooraf ingedeelde cross docking

Vooraf gedistribueerde cross docking, is de meest eenvoudige methode. De laadeenheden zijn al voorbereid door de leverancier op basis van de ontvangen bestellingen. Cross docking is daardoor beperkt tot goederenontvangst en goederenverzending.

2. Geconsolideerde cross docking

Met de geconsolideerde cross docking-methode worden de goederen op zodanige wijze afgehandeld dat aan de behoeften van de eindklant tegemoet wordt gekomen. De laadeenheden worden vervolgens naar de cross docking- of conditioneringszone verzonden, waar ze, afhankelijk van de vraag, gecontroleerd en klaargezet worden voor verzending.

Deze manier van werken vereist dat de goederen op de pallets in kleinere individuele pakketten worden verdeeld of in aparte producteenheden.

Geconsolideerde cross docking houdt in dat nieuwe bestellingen voor verzending klaargezet worden
Geconsolideerde cross docking houdt in dat nieuwe bestellingen voor verzending klaargezet worden

3. Hybride cross docking

Het betreft een methode van cross docking die complexer is en waarbij bestellingen klaargezet worden in de verzendzone, die voor een deel bestaan uit goederen die aangeleverd worden met vrachtwagens en voor een deel uit artikelen die in het magazijn zijn opgeslagen. In dit geval kunnen de ontvangen goederen verplaatst worden naar een tijdelijke opslagzone in plaats van direct naar de cross docking gebracht te worden.

Deze methode van cross docking is flexibeler: het kan in meer situaties gebruikt worden, maar het vereist ook een efficiëntere coördinatie van alle logistieke goederenstromen.

Cross docking is niet nieuw, veel bedrijven gebruiken het om te beantwoorden aan de behoeften van omnichannel logistiek. In ieder geval is het belangrijk dat u de voor- en nadelen kent, alsook de situaties waarin het nuttig kan zijn, voordat u deze techniek aan uw orderverwerkingsproces toevoegt. Alleen dan zult u in staat zijn de relevantie van deze organisatievorm voor uw bedrijf te beoordelen.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: