Omnichannel logistiek heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop e-commerce magazijnen werken

Omnichannel logistiek: het magazijn aanpassen aan de vereisten van de e-commerce

16 mrt 2021

Door de onstuitbare opkomst van de e-commerce in Europa worden logistieke dienstverleners ertoe gedwongen de werkprocessen af te stemmen op de wensen van de online consument. Uit deze tendens ontstond het steeds belangrijker wordende concept van de omnichannel logistiek: maar wat houdt dat eigenlijk in? Welke veranderingen brengt dit mee voor de voorraadlogistiek? Maak kennis met de elementen die u zullen helpen uw magazijn aan te passen aan het digitale tijdperk voordat het te laat is.

Kenmerken van omnichannel logistiek

Omnichannel logistiek streeft ernaar consumenten een volledige customer experience te leveren. Het betreft een interdisciplinair concept dat van invloed is op verschillende aspecten van het bedrijf: marketing, reclame en publiciteit, voorraadbeheer, opslagbeheer, beheer van de leveringen, beheer van retourzendingen, enzovoort.

Werken op basis van omnichannel logistiek betekent dat men zich moet aanpassen aan nieuwe consumptiepatronen. De online consument is gewend geraakt aan een onmiddellijke reactie en eist dat er voor hem gezorgd wordt waar en wanneer hij wil, en via de communicatiemiddelen die hij heeft gekozen. Dit impliceert een globale, gecoördineerde real-time integratie van alle informatie die in de verschillende kanalen wordt verwerkt.

Achter de omnichannel logistiek gaat de noodzaak schuil rekening te houden met de customer experience om zo het aantal met succes verwerkte verkooptransacties te verhogen. Dit houdt in dat er hogere eisen worden gesteld aan het belangrijkste element van de bevoorradingsketen of Supply Chain: het magazijn.

Door de opkomst van de omnichannel logistiek zijn magazijnen veranderd en zijn er nieuwe behoeften ontstaan:

  • De toename van het aantal bestellingen dat per dag wordt verwerkt: in het verleden werden de logistieke stromen in traditionele magazijnen vereenvoudigd; goederen werden bijvoorbeeld enkel aan winkels geleverd.
  • Een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid (verschillende) producten per bestelling: bedrijven bereiden niet langer pallets met een groot aantal verschillende goederen voor die naar winkels worden verzonden, maar kleinere bestellingen die direct bij de klant worden afgeleverd. In de praktijk kunnen deze beide vormen van verzending naast elkaar bestaan; de infrastructuur en de logistieke handelingen moeten er alleen op worden afgestemd.
  • De versnelling van alle logistieke processen: vanaf het moment dat de klant een bestelling plaatst, moet er snel geleverd worden. Deze nieuwe norm geldt nu voor alle toeleveringsketens, ook de traditionele.
Omnichannel logistiek heeft geleid tot het ontstaan van nieuwe behoeften in magazijnen
Omnichannel logistiek heeft geleid tot het ontstaan van nieuwe behoeften in magazijnen

De belangrijkste elementen om uw magazijn aan te passen aan de groei van de e-commerce

Met het oog op de huidige situatie, wat zijn de elementen die u moet kennen om het functioneren van uw magazijn aan te passen aan de omnichannel logistiek?

1. Het hebben van een krachtig en aanpasbaar warehouse management systeem (WMS)

Allereerst is het belangrijk dat u over voldoende middelen beschikt om de complexiteit van de omnichannel logistiek nauwgezet te volgen. Door het warehouse management systeem (WMS) worden de logistieke processen geoptimaliseerd: de werkzaamheden worden minder vaak onderbroken en fouten worden vermeden.

De functionaliteiten van de WMS-software helpen u om een efficiënte omnichannel logistiek te voeren, door:

  • Het verbeteren van uw voorraadbeheer: het softwareprogramma reguleert de goederenstromen en beheert de voorraden nauwkeurig.
  • Het optimaliseren van de beschikbare opslagruimte: het WMS optimaliseert de beschikbare ruimte door het bepalen van de opslaglocaties voor de goederen.
  • Het verhogen van de productiviteit van de magazijnmedewerkers: optimalisatie van het toewijzen van de opdrachten, het verminderen van de tijd en handelingen die nodig zijn voor de ordervoorbereiding. Meer veiligheid in uw magazijn en een betere ergonomie van de werkplekken.
Een logistiek medewerker controleert de voorraden met behulp van een wms dat ontworpen is om de omnichannel logistiek te ondersteunen
Een logistiek medewerker controleert de voorraden met behulp van een wms dat ontworpen is om de omnichannel logistiek te ondersteunen

2. Bepaal of het magazijn opnieuw ingericht moet worden of dat er meer ruimte nodig is

De laatste paar jaar hebben we veel traditionele bedrijven zien overschakelen op e-commerce. U kunt kiezen tussen twee opties: een nieuw magazijn bouwen om uw online activiteiten uit te voeren, of uw installaties aanpassen.

Meestal is het nodig een analyse uit te voeren met de hulp van deskundige logistieke consultants. Dankzij hun ervaring kunnen zij u alle laatste technologische oplossingen aanbieden die op de markt beschikbaar zijn, aangepast aan uw behoeften, zodat u met meer zichtbaarheid kunt evolueren.

Bovendien speelt, als onderdeel van deze evolutie, de automatisering van logistieke processen een belangrijke rol omdat dit bijdraagt aan de optimalisering van magazijnstromen. Het automatiseren van uw distributiecentrum betekent niet dat u het moet uitrusten met een overdaad aan robots; kleine veranderingen zoals het automatiseren van de orderpicking en het gebruik van een warehouse management systeem (WMS) kunnen de winstgevendheid van uw bedrijf verhogen.

De organisatie van het magazijn zult u gemakkelijk kunnen aanpassen aan de groei van de e-commerce, rekening houdend met de operationele verschillen tussen de omnichannel logistiek en de traditionele logistiek. Het is inderdaad van essentieel belang dat u een analyse maakt van uw huidige processen om een begin te maken met de reorganisatie van uw distributiecentrum. Neem voor ondersteuning en begeleiding contact met ons op.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: