KPI-monitoring in de logistiek, maakt het mogelijk de processen die in het magazijn plaatsvinden, te verbeteren

Logistieke KPI’s: het meten van de resultaten van de toeleveringsketen of Supply Chain

17 feb 2022

Logistieke KPI's zijn belangrijke indicatoren om de evolutie van de processen te meten, en acties voor continu verbetering uit te voeren. Dit geheel van gegevens, ratio's en percentages, vormt een solide basis voor de besluitvorming bij het streven naar logistieke excellentie.

De logistiek vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de kosten voor de vervaardiging of de afzet van elk artikel. Daarom geven bedrijven de voorkeur aan de analyse van processen in verband met de aankoop, opslag en het vervoer of de distributie van goederen. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste soorten logistieke KPI's, en worden enkele voorbeelden besproken van indicatoren, die worden gebruikt om het beheer van de toeleveringsketen of Supply Chain te evalueren.

Logistieke KPI’s: de definitie

Logistieke Key Performance Indicators of Kritieke Prestatie-Indicatoren (KPI's), zijn waarden die de prestaties van een proces weergeven, door ze te vergelijken met een bepaald referentiepunt in de geschiedenis van het bedrijf of met een andere prestatie-indicator, zoals bijvoorbeeld bij logistieke benchmarking. Op deze manier is het mogelijk positieve of negatieve ontwikkelingen te identificeren en dienovereenkomstig te handelen.

Logistieke KPI's meten de resultaten van een groot aantal processen: goederenontvangst, opslag, orderpicking, voorraadbeheer, verzending, levering, vervoer en retourmanagement, om er maar enkele te noemen. De verwachte doelstelling van het gebruik van logistieke KPI's, is de productiviteit te verhogen, de kosten te optimaliseren en tegelijkertijd de kwaliteit van de dienstverlening te handhaven of te verbeteren.

De bevoorradingsketen of Supply Chain, bestaat uit een groot aantal processen die kunnen worden gemeten aan de hand van logistieke KPI's
De bevoorradingsketen of Supply Chain, bestaat uit een groot aantal processen die kunnen worden gemeten aan de hand van logistieke KPI's

KPI's en doelstellingen: instrumenten om logistieke prestaties te meten

KPI's alléén zijn niet voldoende om een besluit te nemen: er moeten prestatiedoelstellingen worden vastgesteld om voor een bredere context te zorgen, alsmede een concreet doel dat binnen een bepaald tijdsbestek moet worden behaald.

Zoals eerder aangegeven bij de rol van indicatoren in het magazijn, worden logistieke KPI's meestal afgemeten aan vier criteria: tijd, kosten, productiviteit en de kwaliteit van de dienstverlening. Elke logistieke KPI kan dus betrekking hebben op een specifiek onderdeel van de toeleveringsketen, maar zal eveneens gekoppeld zijn aan één van deze vier logistieke prestatie-indicatoren.

Bij de magazijn-KPI's die betrekking hebben op het verzendproces bijvoorbeeld, is het aantal correct verzonden bestellingen, een indicator voor de kwaliteit van de dienstverlening, terwijl de KPI betreffende het aantal verzonden bestellingen per uur, de productiviteit van de magazijnmedewerkers weergeeft.

Soorten KPI’s of indicatoren al naargelang de logistieke fase

De meest gebruikelijke sleutelindicatoren in de logistiek, zijn die indicatoren welke zijn bepaald op basis van de deelgebieden, die samen de bevoorradingsketen of Supply Chain vormen. Voorbeelden van logistieke KPI’s:

Bevoorradings- of inkoop-KPI's

De logistieke KPI's met betrekking tot de bevoorrading, hebben tot doel de procedures voor de aankoop van nieuwe voorraden en de onderhandelingen met leveranciers te controleren.

Voorbeelden van inkoop-KPI's:

 • Naleving van de leveranciersbestellingen: het berekent het percentage mislukte bestellingen wegens niet-naleving van de overeenkomst met de leverancier op het gebied van dienstverlening of productkwaliteit. Naleving leveranciersbestelling = afgewezen bestellingen / totaal ontvangen orders x 100
 • Niet-naleving door leveranciers: dit geeft de efficiëntie van de leveranciers aan en geeft de mate van vertraging bij de levering van gekochte producten aan het magazijn weer. Niet-naleving leverancier = te laat ontvangen bestellingen / totaal ontvangen orders x 100
 • Doorlooptijd of «Lead-Time» van de inkooporder: de tijd die verstrijkt tussen het moment dat de inkoopafdeling een bestelling plaatst bij de leverancier en het moment dat het magazijn de bestelling ontvangt. Doorlooptijd van de inkooporder = datum van ontvangst van de bestelling - datum van afgifte

Logistieke transport KPI’s

Transport KPI's maken het mogelijk de logistieke impact van goederenstromen op elk onderdeel van de bevoorradingsketen of Supply Chain te analyseren. In dit verband is de controle van de uiteindelijke levering of «last mile delivery» bijzonder belangrijk, gezien de complexiteit en de hoge kosten ervan.

Voorbeelden Transport KPI’s:

 • Transportkosten ten opzichte van de verkoop: deze logistieke KPI toont de verhouding tussen de transportkosten en de gerealiseerde verkoop. Kosten van transport over de verkoop = totale kosten van transport / verkoop
 • On-time delivery: deze KPI laat de flexibiliteit van het vervoer gedurende de last mile zien, in de vorm van een percentage. Tijdige levering of On-time Delivery = aantal tijdige leveringen / aantal totale leveringen x 100
 • Benuttingsgraad van het transport: dit bepaalt de capaciteit van het gebruikte transport in verhouding tot de totale capaciteit ervan in volume (m3) of gewicht (kg). Benuttingsgraad van het transport = werkelijk benutte capaciteit / totale capaciteit in kg of m3

Bezettingsgraad KPI

KPI's in het magazijn worden gebruikt om de processen die hier plaatsvinden te controleren. We hebben de meest relevante KPI's voor magazijnlogistiek uitvoerig besproken in ons artikel over essentiële prestatie-indicatoren voor magazijnbeheer. Enkele voorbeelden.

Voorbeelden van logistieke KPI’s:

 • Opslagkosten per eenheid: de opslagkosten worden gerelateerd aan het aantal referenties dat gedurende een bepaalde periode aanwezig is. Eenheidskosten opslag = totale opslagkosten / nominale capaciteit x bezettingsindex
 • Interne orderverwerkingstijd: dit is de tijd die nodig is om een bestelling te voltooien vanaf het moment dat de bestelling in het magazijn binnenkomt, tot het moment dat de bestelling de verzendzone verlaat. Interne orderverwerkingstijd = datum orderinvoer - verzenddatum
 • Percentage volledige en op tijd geleverde bestellingen: geeft het aantal bestellingen aan die reeds klaar zijn om te worden verzonden. Dit geeft een beeld van de productiviteit en het niveau van de klantenservice. Volledige en tijdige levering = aantal bestellingen die volledig en op tijd geleverd zijn / totaal aantal bestellingen x 100
De visualisatie van de logistieke prestatie indicatoren, gebeurt via het logistieke KPI dashboard
De visualisatie van de logistieke prestatie indicatoren, gebeurt via het logistieke KPI dashboard

Voorraad KPI’s

Met behulp van deze KPI's, kan de verplaatsing van de voorraden in de gehele bevoorradingsketen of Supply Chain worden geanalyseerd. Dit is een groep prestatie indicatoren, die van essentieel belang is voor alle gebieden in de logistiek, want dankzij de informatie die hiermee wordt verkregen, is het mogelijk de bevoorrading van producten nauwkeurig te organiseren, met inachtneming van de kosten en de behoeften van de commerciële afdeling.

Voorbeelden van voorraad KPI's:

 • Omloopsnelheid van de voorraad: toont het aantal nieuwe voorraden, over een vastgestelde periode. Wanneer het om jaarlijkse gegevens gaat, zal dit een heel jaar beslaan. Hoe hoger de omloopsnelheid, hoe beter, want dit betekent dat de verkoop winst genereert voor de onderneming. Percentage omloopsnelheid = omzet / gemiddelde verkoopprijs
 • Voorraadtekort: deze KPI geeft het aantal keren aan, dat het bedrijf niet aan de vraag kon voldoen, als gevolg van een voorraadtekort. Index voorraadtekort = niet-uitgevoerde bestellingen / totaal aantal bestellingen x 100
 • Inkrimping van de voorraad: geeft in procenten de nauwkeurigheid van de voorraad aan. Het geeft de verhouding weer, tussen de voorraad die theoretisch in het magazijn aanwezig is, en de werkelijke fysieke voorraad. Inkrimping van de voorraad = (voorraad die er zou moeten zijn - voorraad die er werkelijk is) / voorraad die er zou moeten zijn

Logistieke software: de ruggengraat van de Supply Chain data-analyse

De afgelopen jaren is de constante stijging van de logistieke kosten, een grote uitdaging gebleken voor de winstgevendheid van bedrijven. In 2019 onthulde de Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) in zijn State of Logistics Report, dat de logistieke kosten in de Amerikaanse markt met 11,4% waren gestegen.

In dit verband, is het niet verwonderlijk dat datamining voor de formulering van logistieke KPI's wordt gebruikt, en één van de prioriteiten vormt bij de uitvoering van geavanceerde analytische projecten. Dat blijkt uit het Supply Chain Analytics Survey Report van het Amerikaanse adviesbureau APQC. Uit de enquête blijkt dat de belangrijkste beweegredenen voor het verzamelen van gegevens, de optimalisering van de toeleveringsketen of Supply Chain, en de kostenbeheersing zijn (voor 88% van de respondenten), op de voet gevolgd door de verbetering van de klanttevredenheid (87% van de respondenten).

De digitalisering van de logistiek heeft de registratie, verwerking en weergave van gegevens aanzienlijk vergemakkelijkt, met name door de invoering van gespecialiseerde software in elke schakel van de Supply Chain. De Supply Chain Analytics Software module van Mecalux berekent de logistieke KPI's die de werking van het magazijn bewaken, die vervolgens worden geanalyseerd.

Logistieke KPI's voor efficiëntie

In dit artikel hebben we de belangrijkste logistieke KPI's of kritieke prestatie indicatoren de revue laten passeren, waarbij de nadruk lag op enkele voorbeelden. Afgezien van het feit dat de lijst eindeloos is, heeft elke onderneming andere kenmerken en behoeften, hetgeen betekent dat de analyse van de kritieke prestatie indicatoren op maat moet worden gemaakt.

Als u de mogelijkheden van Easy WMS op het gebied van analyse, steekproeven en gegevensinterpretatie wilt ontdekken, neem dan contact met ons op, onze experts geven u graag een persoonlijke demo waarbij een gedetailleerde checklist voorgesteld zal worden.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: