Automatische magazijnen zijn een voorbeeld van digitale transformatie in de logistiek

Digitale transformatie in de logistiek

28 jan 2022

De snelle vooruitgang van logistiek 4.0, drijft de digitale transformatie van steeds meer bedrijven over de hele wereld aan. De digitale transformatie van logistieke processen zal echter niet zonder hindernissen verlopen.

In dit artikel wordt geanalyseerd wat dit nieuwe paradigma inhoudt, en welke veranderingen het met zich meebrengt voor de organisatie van logistieke processen. We zullen het hebben over de technologieën die bijdragen tot de overgang naar een magazijn dat volledig is geconnecteerd met de rest van de toeleveringsketen of Supply Chain.

Wat is digitale transformatie?

Het begrip digitale transformatie verwijst naar de toepassing van nieuwe technologieën bij alle activiteiten van een onderneming, om zo de efficiëntie ervan te verbeteren.

Op die manier staat digitale transformatie in de logistiek, voor de integratie van nieuwe numerieke mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld de opslag, het orderverzamelen of het transport.

De digitalisering van alle onderdelen van een onderneming, is een trend die geleidelijk, zij het in een wisselend tempo, in de belangrijkste economische sectoren doordringt, en die zich in de toekomst zal voortzetten. Volgens een studie van McKinsey, geven bedrijven voorrang aan het gebruik van nieuwe technologieën bij hun marketingstrategie (49%) en bij hun producten en diensten (21%). Slechts 2% van de ondervraagde bedrijven zegt bezig te zijn met het implementeren van strategieën voor de digitale transformatie van de toeleveringsketen.

Dit is overigens niet iets wat door de sector genegeerd wordt. Volgens een onderzoek van Forbes Insights, is 65% van de logistiek managers, zich bewust van de noodzaak om hun bedrijfsmodel te vernieuwen, als ze willen overleven in dit numerieke tijdperk.

Warehouse management software is een voorbeeld van technologie die digitale transformatie in de logistiek vergemakkelijkt
Warehouse management software is een voorbeeld van technologie die digitale transformatie in de logistiek vergemakkelijkt

Technologie die digitale transformatie mogelijk maakt

De technologie maakt onder meer een automatisch en intelligent beheer van de documentatie van een onderneming, en van de organisatie van haar procedures of workflows mogelijk.

Het is echter onmogelijk om de processen van digitale transformatie, te scheiden van de technologieën die de kern vormen van de vierde industriële revolutie of Industrie 4.0. Om dit in de juiste context te kunnen plaatsen, geven we een overzicht van de belangrijkste technologieën, met betrekking tot digitale transformatie op het gebied van warehouse management:

  • Gegevensopslag in de cloud: steeds meer warehouse management software-oplossingen zijn beschikbaar in SaaS-modus (Software as a Service), in de cloud. In plaats van de traditionele on-premise installatie (op de lokale servers van het bedrijf). Deze technologie beperkt de initiële investering die nodig is voor de installatie van magazijnsoftware, aangezien voor de licentie geen volledige technische infrastructuur hoeft te worden aangeschaft. Wel wordt maandelijks een bedrag voor de licentie in rekening gebracht.
  • Internet of Things-apparatuur: IoT-technologie die in magazijnen wordt toegepast, is nauw verbonden met de verschillende sensoren die informatie uit de fysieke wereld verzamelen en doorsturen naar digitale databases. Voorbeelden hiervan zijn RFID-chips en bewegingsdetectoren in automatische systemen zoals bijvoorbeeld magazijnkranen of transportbanden.
  • Robotisering: bij intralogistieke activiteiten, ondersteunen de apparatuur voor goederenafhandeling en de automatische systemen de operators bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Dankzij de Pallet Shuttle hoeven magazijnmedewerkers zich bijvoorbeeld niet te verplaatsen, en door de slimme robots, in combinatie met pick-to-light, beschikken ze over nauwkeurigere orderpickkarren.
  • Kunstmatige intelligentie in de logistiek: KI heeft het mogelijk gemaakt om enorme hoeveelheden gegevens, op verschillende gebieden van de toeleveringsketen of Supply Chain, te analyseren. Deze interpretatie van gegevens maakt het bijvoorbeeld mogelijk geavanceerde vraagprognoses op te stellen, en tegelijkertijd het beheer van de opslaglocaties in het magazijn of de logistiek van de last mile te vergemakkelijken.
  • Simulatie van omgevingen met digital twins: dit is een zeer nuttige technologie, waarbij een virtuele weergave van een fysiek object of systeem, helpt bij het ontwerpen van een magazijn of bij het aanpassen van de indeling ervan. Het is immers mogelijk de werking van de nieuwe organisatie in een virtuele omgeving te testen, alvorens de nieuwe werkwijze in werkelijkheid toe te passen. Reeds geïmplementeerd in sommige warehouse management systemen, zoals Easy WMS van Mecalux, vermindert de toepassing van digitale twins de foutmarge en maakt het een continu procesverbetering mogelijk.

Hier volgen enkele van de belangrijkste trends die een revolutie teweeg zullen brengen in de manier waarop een magazijn in de nabije toekomst zal functioneren. Dit is echter geen definitieve lijst, aangezien er regelmatig nieuwe technologieën en inzichten beschikbaar komen, die de efficiëntie van logistieke processen kunnen verbeteren.

Orderpickkarren zijn efficiënter dankzij de implementatie van een WMS
Orderpickkarren zijn efficiënter dankzij de implementatie van een WMS

Strategieën voor digitale transformatie: hoe deze toe te passen in een logistiek bedrijf?

Bij alle voorstellen voor digitale transformatie in de logistiek, moet rekening worden gehouden met de specifieke situatie van elke onderneming, zowel wat betreft de uitdagingen waarmee zij wordt geconfronteerd, de kansen die de sector biedt, als de doelen die het bedrijf zich heeft gesteld. Daarom is het verstandig om stap voor stap te werk te gaan:

1. Een uitgangspunt vaststellen en doelstellingen bepalen: de eerste analyse moet gericht zijn op de huidige stand van zaken, betreffende de gebieden die het meest te maken krijgen met de digitale transformatie: bijvoorbeeld documentbeheer (definitief afstappen van het gebruik van papier), de bestaande hard- en software en de organisatie van de processen. Deze studie zal de noodzakelijke basis vormen voor het bepalen van de doelstellingen van het digitale transformatieproject.

2. Zorg voor een snelle goedkeuring van offertes: met een duidelijke prioriteitsstelling, kan interne bedrijfsbureaucratie geen belemmering vormen voor het realiseren van de investeringen in technologie, die nodig zijn voor de digitale transformatie.

3. Vertrouw op talent 4.0: het bedrijf moet een beroep doen op werknemers met een gespecialiseerde opleiding in Supply Chain Management en met vergevorderde kennis van software en digitalisering.

4. Voortdurende verbetering: in logistieke processen is het van essentieel belang elke stap te analyseren en de resultaten ervan te meten (KPI's), zodat beslissingen kunnen worden genomen die de efficiëntie verhogen.

In dit opzicht hebben bedrijven hun projecten voor logistieke digitalisering in het magazijn reeds met succes geïmplementeerd. Twee voorbeelden van digitale transformatie in de logistiek op verschillende vlakken: Smart Warehousing bij Rent a Book, dankzij de implementatie van een WMS, en de automatisering van het logistiek distributiecentrum van BH Bikes, met een Miniload en magazijnkranen.

Vandaag een voorsprong op de concurrentie en in de toekomst een noodzaak voor magazijnen

Een veelgemaakte fout is digitalisering te zien als een doel op zich, terwijl het slechts een middel is om tot een efficiëntere bedrijfsvoering en logistiek te komen. Volgens de enquête inzake investeringen in Industrie 4.0 van Deloitte, is de drijvende kracht achter digitale transformatie bij de helft van de bedrijven, de verbetering van de productiviteit, op de voet gevolgd door de druk van de concurrentie en de eisen van de klant.

Het geheim bestaat er niet in, te investeren in meer spectaculaire of revolutionaire systemen, maar in een grondige studie van de bedrijfsbehoeften en in een evaluatie van het rendement dat elke vernieuwing zal opleveren.

Bij Mecalux, beschikken we over een team van specialisten die opgeleid zijn om de technologie te implementeren, die nodig is om uw bedrijf te laten voldoen aan de Industrie 4.0 normen. Indien u wenst dat wij u adviseren over de digitale transformatie van uw faciliteiten en processen, neem dan contact op met ons team van experts.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: