Een medewerker controleert de artikelen met behulp van een handscanner

Talent 4.0 in de logistiek en hun belangrijkste vaardigheden

06 jul 2021

Digitale technologie is niet alleen ons dagelijks leven binnengedrongen, maar heeft ook zijn intrede gedaan in de wereld van de logistiek. De invoering van nieuwe technologieën in de produktieprocessen en de informatisering van de taken vereisen enerzijds een aanpassing van de medewerkers en anderzijds de aanwerving van geschoolde krachten die bereid zijn uitdagingen aan te gaan. Het concept «Talent 4.0» is ontstaan uit de opkomst van «Industrie 4.0», ook bekend als de "Vierde Industriële Revolutie".

Nieuwe uitdagingen in de logistiek: waarom talent 4.0 aannemen?

Nieuwe technologieën hebben de poort geopend naar tal van verschillende mogelijkheden om de productie-, opslag- en distributieprocessen te organiseren. Deze digitale transformatie stelt magazijnmanagers voor nieuwe uitdagingen:

 • Analyse en interpretatie van de door de verschillende hulpmiddelen verzamelde gegevens. Om beter beslissingen te kunnen nemen, moet de informatie van de ERP-, WMS- en fleet management-software gecombineerd worden.
 • Succesvolle installatie van het WMS: de stappen in de implementatie van het project moeten overeenstemmen met die van de leverancier. Het is uiterst belangrijk dat de medewerkers betrokken zijn bij deze herstructurering.
 • Robotisering en automatisering van bepaalde intralogistieke processen van het bedrijf om de productiviteit te verhogen
 • Het bereiken van de «last mile»-doelstellingen is bijzonder complex in het tijdperk van de e-commerce. Naast de verkeersbeperkingen in de grote steden zijn bedrijven gedwongen zich aan te passen aan de tijdschema's van hun klanten om te kunnen leveren.

Al deze elementen vereisen een gespecialiseerde opleiding en persoonlijke vaardigheden die specifiek zijn voor logistiek talent 4.0: aanpassingsvermogen, analytisch inzicht en teamwork.

Het profiel van de meest gekwalificeerde talenten 4.0 in de logistiek

Uit een studie van het Europees Parlement over digitalisering ter bevordering van productiviteit en groei blijkt, dat er rond 2020 in de informatie- en communicatietechnologie-sector (ICT) ongeveer 875.000 banen zullen zijn die moeilijk kunnen worden opgevuld in de Europese Unie. Zoals bijvoorbeeld traffic manager, logistiek ingenieur of operations manager.

Gezien de uitdagingen waarmee de logistieke sector wordt geconfronteerd, is het herkennen, aantrekken en behouden van «talent 4.0» van het allergrootste belang. Maar hoe kan men weten of de persoon die voor u staat de beste persoon is om met al deze veranderingen om te gaan? Wij raden u aan te controleren of de betreffende persoon voldoet aan de volgende punten:

 • Heeft een hogere opleiding genoten, bij voorkeur in de ingenieurssector.
 • Heeft een goede talenkennis.
 • Heeft veel kennis van processen en automatiseringssoftware.
 • Beschikt over een natuurlijk leiderschap: een talent 4.0 moet proactief zijn en problemen vlot kunnen oplossen.
 • Is analytisch.
 • Beschikt over het vermogen om een team te organiseren, te plannen en te leiden.
 • Beschikt over goede sociale vaardigheden.

Talent 4.0 op lager geschoolde logistieke functies

Ook zijn talenten 4.0 nodig op uitvoerende posities en in het middelmanagement. Om concurrerend te blijven, zal minder geschoold personeel moeten worden opgeleid en worden voorzien van de benodigde middelen om van handmatige werkzaamheden over te stappen op automatische en gedigitaliseerde handelingen.

Een magazijnmedewerker haalt de artikelen uit de magazijnbakken
Een magazijnmedewerker haalt de artikelen uit de magazijnbakken

Medewerkers moeten vertrouwd raken met informatica en betrokken worden bij de door de managers geleide projecten voor een inwijding in logistiek 4.0.

Wanneer initiatieven zoals de implementatie van een WMS worden genomen, is het gebruikelijk dat medewerkers enige weerstand tegen de verandering tonen. Om deze immobiliteit te overwinnen en van medewerkers echte talenten 4.0 te maken, is het raadzaam het advies van onze experts op te volgen:

 • Betrek medewerkers bij de herstructurering van het bedrijf door hen een rol te geven die aansluit bij hun vaardigheden.
 • Nodig hen op vrijwillige basis uit voor bijeenkomsten die hen zullen helpen veelzijdiger te worden en nieuwe vaardigheden te leren.
 • Geef ze een praktijkgerichte, op maat gemaakte training.

Het komt erop aan de vaardigheden van huidige logistieke medewerkers te verbeteren en tegelijk nieuwe werknemers aan te trekken die over de technologische capaciteiten beschikken van de «digital natives» van Industrie 4.0. Met deze werknemers en de automatische opslagoplossingen van Mecalux, zult u er klaar voor zijn en de concurrentie voor blijven. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: