Magazijn dat transportbanden gebruikt voor goederenafhandeling of material handling

Hoe wordt geautomatiseerde material handling of goederenafhandeling gedefinieerd?

15 feb 2021

Als u dit artikel leest, dan bent u, net als veel andere logistieke en supply chain-professionals, geïnteresseerd in de ontwikkelingen in de sector die ons helpen onze productiviteit te verhogen. Geautomatiseerde material handling of goederenafhandeling, is een element dat het werk in uw logistieke distributiecentrum zal verlichten, uw rendement zal verhogen en u in staat zal stellen te voldoen aan de toenemende eisen en verlangens van de moderne klant.

Wat is material handeling oftewel goederenafhandeling?

Goederenafhandeling betreft het manipuleren en verplaatsen van goederen, pakketten of pallets, in een magazijn, distributiecentrum, fabriek of winkel. Het kan handmatig, semi-automatisch of automatisch zijn, wat betekent dat het gebruik van computerprogramma's vereist is.

Zoals u weet, worden er tegenwoordig veel verschillende apparatuur voor goederenafhandeling gebruikt in magazijnen, zoals pompwagens, heftrucks, stapelaars en andere automatische hulpmiddelen zoals magazijnkranen, transportbanden of magazijnwagentjes. Wat is het verschil tussen traditionele en geautomatiseerde goederenafhandeling?

Wat is geautomatiseerde material handling of goederenafhandeling?

Bij geautomatiseerde goederenafhandeling worden de routes die moeten worden afgelegd om de goederenstromen weg te werken vastgelegd. Dit is een vooruitgang in de traditionele goederenafhandeling zoals we die gewend zijn toe te passen in logistieke magazijnen. Hiermee kunnen verschillende handelingen uitgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld opslag, productie, ontvangst en ordervoorbereiding.

Om een systeem van geautomatiseerde goederenafhandeling te implementeren, heeft u softwareprogramma’s nodig zoals een warehouse management syteem (WMS) en automatische opslagoplossingen.

De belangrijkste redenen voor ondernemingen om oplossingen met geautomatiseerde goederenafhandeling te gebruiken, zijn het verminderen van de afgelegde afstanden in een magazijn, het verhogen van de productiviteit en het verbeteren van de geleverde kwaliteit.

Verschillen tussen geautomatiseerde en traditionele material handling of goederenafhandeling

. .
TRADITIONELE
/ SEMI-AUTOMATISCHE GOEDERENAFHANDELING
GEAUTOMATISEERDE MATERIAL HANDLING OF GOEDERENAFHANDELING
Man to Goods of Man naar Goederen: de magazijnmedewerkers veplaatsen zich om de goederen in- of uit te slaan. Deze taken vereisen meer middelen en inspanning: de magazijnmedewerkers leggen vrijere en minder geoptimaliseerde routes af. Goods to Man of Goederen naar Man: de magazijnmedewerker verplaatst zich niet, de goederen worden per transportband verplaatst en leggen een door het warehouse management syteem (WMS) geoptimaliseerde route af.
Handmatig of semi-automatisch. Geautomatiseerd.
Gebruik van traditionele apparatuur voor goederenafhandeling: pompwagens, stapelaars, heftrucks, enzovoort. Gebruik van transportbanden die worden aangestuurd door een warehouse management syteem (WMS), een warehouse control system (WCS) of een warehouse execution system (WES).
De productiviteit hangt af van de competenties van de magazijnmedewerker, zijn ervaring met het besturen van apparatuur voor goederenafhandeling en de afgelegde routes.De productiviteit van de logistieke medewerkers wordt verhoogd: zij kunnen een groter aantal orderregels afhandelen in kortere tijd.
Er worden meer fouten gemaakt bij het klaarzetten van bestellingen, aangezien deze te wijten zijn aan de menselijke factor. De ordervoorbereiding is efficiënter: de fasen van het orderverzamelen, sorteren en verpakken zijn geperfectioneerd.
De operationele kosten en de leveringstermijnen nemen toe: traditionele goederenafhandeling vereist meer middelen dan geautomatiseerde material handling of goederenafhandeling. De operationele kosten en de leveringstermijnen zijn lager dankzij de optimalisatie van het ordervoorbereidingsproces en de middelen.
De ergonomie van de werkplekken en de beveiliging van de goederen zijn slechter: de werknemers zijn gedwongen bepaalde houdingen aan te nemen waardoor zij zich vaker bezeren. Daarnaast bestaat het risico dat de laadeenheden beschadigd raken tijdens de goederenafhandeling. De ergonomie van de werkplekken en de beveiliging van de goederen zijn verbeterd: de magazijnmedewerkers verplaatsen zich niet meer, de laadeenheden en artikelen zijn aan geen enkel risico onderhevig.
Assemblage- en productielijn: onmogelijk. Assemblage- en productielijn: wordt ook gebruikt om de verschillende onderdelen van een product te monteren.

In welke sectoren maakt men gebruik van transportbanden?

Zoals u inmiddels uit dit artikel zult hebben begrepen, is geautomatiseerde goederenafhandeling vooral verbonden met het gebruik van industriële transportbanden. Wat zijn de toepassingsgebieden? Hieronder een lijst van sectoren die er vaak gebruik van maken:

  • De pharmaceutische industrie.
  • De automobielindustrie.
  • De luchtvaart.
  • De detailhandel en distributiesector.
  • De levensmiddelenindustrie.
  • De scheepsbouw.
  • De spoorwegbouw.
  • Enzovoort.

De opkomst van de geautomatiseerde material handling of goederenafhandeling heeft bijgedragen aan een hogere productiviteit van de interne logistiek van veel bedrijven. Als u ook het aantal verplaatsingen in uw magazijn en de inspanning die uw magazijnmedewerkers moeten leveren bij het uitvoeren van werkzaamheden zoals orderpicking of goederenontvangst, wilt verminderen, informeer dan naar de verschillende typen transportbanden die in deze behoefte kunnen voorzien.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: