Intralogistics 4.0 represents the implementation of technology in the various warehouse processes

Intralogiek, een concurrentievoordeel

10 mei 2022

Intralogistiek is een effectieve manier om zich te onderscheiden van concurrenten. De implementatie van intralogistiek waarin alle middelen en processen worden geoptimaliseerd, resulteert in een meer flexibele dienstverlening.

Een begrip dat verwijst naar alle processen en verplaatsingen van producten die binnen een bedrijf plaatsvinden, vanaf het moment dat goederen de productielijnen verlaten tot het moment dat ze worden gedistribueerd voor levering aan klanten.

Nieuwe technologieën en logistiek 4.0 hebben de opkomst van intralogistiek 4.0 bevorderd. Deze verandering houdt niet alleen de automatisering van werkzaamheden zoals de opslag of het orderpicken in, maar ook de automatisering van het efficiënt beheren van grote hoeveelheden data betreffende de artikelen.

In dit artikel worden de bijzonderheden van intralogistiek en intralogistiek 4.0, alsmede de voordelen van een optimale interne logistiek toegelicht.

Intralogistiek: de definitie

Intralogistiek is het onderdeel van de toeleveringsketen of Supply Chain, dat alle interne processen en verplaatsingen van goederen omvat, van de ontvangst van grondstoffen en de verzending ervan naar de productielijnen, tot de opslag en de levering van eindproducten aan de klanten.

Als we het over intralogistiek hebben, denken we meestal aan opslagactiviteiten en het verzenden van bestellingen naar klanten. Dit concept gaat echter veel verder, aangezien het ook andere werkzaamheden omvat, zoals bijvoorbeeld het traceren of het beheren van grondstoffen, en de levering ervan aan de productielijnen op het juiste moment.

Hoewel de intralogistiek alleen rekening houdt met de processen die zich intern in het magazijn afspelen, wordt het ook beïnvloed door externe factoren zoals vraag en aanbod, zowel van grondstoffen als van eindproducten. Tijdens periodes van extra verkopen, zoals Black Friday, moeten bedrijven al hun processen opvoeren, en in het bijzonder het orderpicken.

Intralogistiek heeft het vermogen om de handel te stimuleren. Een adequate intralogistieke strategie, waarbij de beschikbare opslagruimte intelligent wordt gebruikt om meer capaciteit te verkrijgen, waarbij kwaliteitscontroles worden uitgevoerd en de artikelen in de juiste volgorde worden afgenomen, biedt ongetwijfeld een betere klantenservice.

Dankzij intralogistiek kunnen de goederenstromen correct worden beheerd en kunnen de bestellingen op een efficiënte manier worden klaargezet
Dankzij intralogistiek kunnen de goederenstromen correct worden beheerd en kunnen de bestellingen op een efficiënte manier worden klaargezet

Technologie in de intralogistiek 4.0

Intralogistiek 4.0 omvat de implementatie van automatisering, kunstmatige intelligentie en communicatiesystemen tussen verschillende processen in het magazijn, waarbij duidelijke doelstellingen worden nagestreefd: handelingen nauwkeuriger, sneller en goedkoper uitvoeren.

Intralogistiek 4.0 is het resultaat van de onderstaande ontwikkelingen:

  • Automatisering. Volledig automatische opslagoplossingen en apparatuur voor goederenafhandeling die de ruimte en het volume van het magazijn optimaal benutten, en tegelijkertijd een hogere productiviteit en bruikbaarheid bieden.
  • Meewerkende robots. Deze technologie heeft efficiëntie aangebracht in alle processen van de toeleveringsketen of Supply Chain, van het verplaatsen van goederen tot het orderverzamelen.
  • Data intelligence. Big data is een zeer doeltreffend instrument om de prestaties van magazijnen in real time te begrijpen en te analyseren. Op deze manier kunnen situaties en gedragingen worden voorspeld en kunnen bijgevolg verbeterpunten worden bepaald.

Technologie vereenvoudigt processen en zorgt ervoor dat bedrijven veel flexibeler kunnen inspelen op veranderingen op de markt en nieuwe consumentenbehoeften.

Intralogistiek optimaliseren

Efficiënte intralogistiek vereist de coördinatie van alle elementen die in een magazijn een rol spelen: de opslag-, transport- en managementsystemen, alsmede de producten en de magazijnmedewerkers.

Om te beginnen moeten de opslagsystemen een optimale opslagcapaciteit bieden en specifiek zijn ontworpen om het werk van de operatoren te vergemakkelijken. Hun functie is om de goederen te organiseren op basis van de opslaglocaties. Bestellingen beïnvloeden rechtstreeks alle activiteiten, zoals bijvoorbeeld het voorraadbeheer en het beheer van de goederenstromen, alsmede de werkzaamheden van de magazijnmedewerkers. Door een goede organisatie van de goederenopslag wordt niet alleen de beschikbare opslagruimte optimaal benut, maar wordt ook het aantal verplaatsingen van de magazijnmedewerkers of operators tot een minimum beperkt.

In een goed georganiseerd magazijn worden de goederen naar behoren gecodeerd en correct geïdentificeerd in het warehouse management systeem, zodat te allen tijde hun exacte locatie bekend is en eventuele verliezen worden voorkomen.

Voorts moet het magazijn zo worden opgezet dat het werk van de operators vlot en eenvoudig verloopt. Het verplaatsen en de circulatie van goederen vertegenwoordigen een zeer hoog percentage van de magazijnkosten. Automatisering wordt dan ook toegepast vanwege de goede resultaten die het oplevert, met name wat betreft snelheid en veiligheid.

Bovendien moet het magazijn beschikken over al het materiaal dat nodig is voor een goede uitvoering van de verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld computers, RFID-readers, printers, etiketteringsmachines, omsnoeringsmachines of foliewikkelaars. De werkzones moeten duidelijk worden afgebakend en de magazijnmedewerkers moeten zodanig te werk gaan dat zoveel mogelijk bestellingen kunnen worden afgehandeld.

Ten slotte is het van essentieel belang dat het magazijn beschikt over een warehouse management systeem zoals Easy WMS, om alle middelen in het magazijn en de verschillende werkzaamheden strikt onder controle te hebben. Dit systeem stuurt alles aan wat er in het magazijn gebeurt en begeleidt tegelijkertijd de magazijnmedewerkers, zodat ze betere resultaten behalen.

Voordelen van intralogistiek

Intralogistiek en intralogistiek 4.0 bieden grote voordelen voor de onderneming. Om een voor de hand liggende reden: een goede magazijnorganisatie helpt bedrijven hun bedrijfsstrategieën te ontwikkelen en de kosten te drukken.

Het beheer van alles wat er in het magazijn gebeurt, is van fundamenteel belang om de goederen in de best mogelijke staat te houden, en ervoor te zorgen dat de kwaliteit optimaal blijft zodat aan de behoeften van de klanten tegemoet kan worden gekomen.

Enkele sterke punten die hieruit voortvloeien:

  • Vlotte doorstroming en verplaatsing van goederen.
  • Minder voorraden.
  • Kostenbesparingen.
  • Optimalisering van het medewerkersbestand.
  • Opwaardering van de opslagruimte.
  • Snelheid in opslag en orderpicking.
  • Een snellere, meer efficiënte en meer klantgerichte service.
Technologie verbetert de efficiëntie en productiviteit in de intralogistiek
Technologie verbetert de efficiëntie en productiviteit in de intralogistiek

De intralogistiek van de toekomst

Organisaties beseffen dat een goed georganiseerde en efficiënte intralogistiek een concurrentievoordeel vormt voor hun bedrijf. Bedrijven kunnen zich van hun concurrenten onderscheiden door een reactieve dienstverlening die in staat is in te spelen op de wensen van de klant.

Technologische vooruitgang zoals robotisering of automatisering maken het mogelijk de intralogistiek te optimaliseren, het werk van de operatoren of magazijnmedewerkers te vergemakkelijken en de producten te beheren. Om de logistiek te verbeteren, is uiteindelijk alleen een grondige analyse van het magazijn nodig. Weten hoe de activiteiten verlopen en hoe de producten worden beheerd, is essentieel voor het nemen van beslissingen met betrekking tot het moderniseren van het magazijn.

De experts van Mecalux kunnen u adviseren met betrekking tot het moderniseren van de intralogistiek in uw onderneming. Onder onze oplossingen vindt u automatische magazijnen, transportsystemen en ons warehouse management systeem. Allemaal ontworpen om de best mogelijke resultaten te leveren. Neem contact met ons op, onze experts zullen uw logistiek analyseren en u de beste oplossing voorstellen.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: