Veel logistieke dienstverleners kiezen ervoor om hun magazijnen te automatiseren

Logistiek dienstverlener: functies en uitdagingen

26 jan 2022

Gedreven door de sterke groei van de e-commerce en de steeds complexere processen in de toeleveringsketen of Supply Chain, neemt de omzet van de logistieke dienstverleners jaarlijks toe, aangezien steeds meer bedrijven het beheer van hun logistiek aan deze dienstverleners toevertrouwen.

In dit artikel bespreken we eerst wat een logistieke dienstverlener is, wat zijn functies zijn, en welke voor- en nadelen deze kan opleveren voor een klant. Vervolgens bespreken we de trends die deze sector momenteel transformeren en gaan we in detail in op enkele van de meest geavanceerde oplossingen.

Wat is een logistiek dienstverlener?

Laten we beginnen met een definitie: logistieke dienstverleners zijn bedrijven die zich bevinden op een intermediair niveau tussen een productleverancier (aanbiedend bedrijf) en de eindgebruikers. Deze laatsten kopen de producten, die door de logistieke dienstverleners worden vervoerd en/of opgeslagen.

De infrastructuur zal verschillen naargelang het type dienstverlening. Een dienstverlener die nationaal actief is, verschilt van een exploitant die internationale bevoorradingsketens controleert. De wijze van functioneren is ook afhankelijk van de omvang, die wordt geraamd aan de hand van het aantal distributiecentra dat het bedrijf beheert.

De functies van een logistiek dienstverlener

Logistieke dienstverleners vervullen verschillende functies in de Supply Chain, zoals:

 • Magazijnbeheer: het afhandelen van de goederen in het magazijn.
 • Het klaarzetten van de bestellingen: ze verzorgen alle fasen, van de orderverwerking, tot het verpakken en het consolideren.
 • Opslagbeheer: het verhuren van opslaglocaties in het magazijn. Dit kan op veel verschillende manieren worden aangeboden: per kubieke meter, per eenheid, per kilo voorraad, of per percentage van de aangegeven waarderingen van de goederen.
 • Vervoer en distributie: het beheren van het wagenpark dat het volledige distributienetwerk bestrijkt, van het magazijn tot de «last mile delivery». Ook kunnen ze in slechts één onderdeel van het transport gespecialiseerd zijn.
 • Voorraadbeheer: het volledig beheren van de voorraadniveaus van het bedrijf dat hen inhuurt.
Het vervoer is één van de diensten die het meest door logistieke dienstverleners wordt uitgevoerd
Het vervoer is één van de diensten die het meest door logistieke dienstverleners wordt uitgevoerd

Soorten logistieke dienstverleners: van 1PL tot 5PL

Er bestaan verschillende soorten logistieke dienstverleners, afhankelijk van het gebied in de toeleveringsketen of Supply Chain waarin ze gespecialiseerd zijn. Voor hun classificatie wordt gebruik gemaakt van de Engelse referentie «Party Logistics», die in de volgende vijf klassen is onderverdeeld:

 • 1PL (First Party Logistics): de logistieke afhandeling wordt gedaan door het bedrijf dat ook zelf de goederen produceert. Het bedrijf beheert zelf het transport, de wagenparken en de bestuurders. In dit geval beschikt de onderneming over haar eigen magazijnen en apparatuur voor goederenafhandeling.
 • 2PL (Second Party Logistics): zijn vooral gericht op de overname van de klassieke logistieke taken zoals transport en goederenopslag. Deze bedrijven bieden standaard opslag- en transportdiensten aan. Maar de apparatuur voor goederenafhandeling en de materiaalstromen worden aangestuurd door de uitbesteder. Het betreft hier over het algemeen nationale logistieke dienstverleners.
 • 3PL (Third Party Logistics): Dit type logistieke dienstverlener is verantwoordelijk voor een geïntegreerde werking en dienstverlening. De opslag- en transportdiensten kunnen worden geschaald op basis van marktomstandigheden. 3PL-operatoren bieden diensten aan die zijn afgestemd op de behoeften van het bedrijf dat hen inhuurt. Vandaar dat er meestal langlopende overeenkomsten worden gesloten.
 • 4PL (Fourth Party Logistics): deze dienstverleners fungeren als intermediairs die de bevoorradingsketen optimaliseren, maar ze beschikken niet over eigen transport of warehouse materieel. Doorgaans wordt het beheer van deze middelen overgedragen aan een derde partij (3PL). De 4PL houdt zich vooral bezig met consultancy, waardoor er tussen meerdere partijen een nauwe band ontstaat, en er lange termijncontracten worden afgesloten.
 • 5PL (Fifth Party Logistics): deze dienstverlener ontwikkelt, organiseert en implementeert logistieke oplossingen in opdracht van en in nauw overleg met een opdrachtgever of contractant met een focus op gebruikmaking van de laatste technologie. Ze bestrijken het volledige beheer van de toeleveringsketen of Supply Chain, en zijn gewoonlijk gespecialiseerd in het optimaliseren van complexe activiteiten zoals goederenstromen in de e-commerce.

De voordelen, en enkele nadelen, van een logistiek dienstverlener

Wanneer een bedrijf besluit zijn logistiek beheer uit te besteden, dan moet het de voordelen van logistieke dienstverleners evalueren, maar ook de nadelen die deze beslissing met zich mee kan brengen:

Voordelen van logistieke dienstverleners voor de uitbesteder of opdrachtgever

 • Standaardisatie van logistieke kosten door meer efficiëntie en flexibiliteit.
 • Vermindering van het volume van de voorraden, verbetering van de nauwkeurigheid en de logistieke traceerbaarheid.
 • Beter in staat om zich aan te passen aan een zeer uiteenlopende vraag.
 • Hogere kwaliteit van de logistieke dienstverlening, door uitbesteding aan specialisten.

Nadelen van het uitbesteden van de logistiek

 • Verlies van het beheer over de logistieke processen, wat van cruciaal belang is voor een goede bedrijfsvoering.
 • Risico van het ontstaan van een sterk afhankelijke relatie tussen de logistieke dienstverlener en het bedrijf dat uitbesteedt (de opdrachtgever).

Deze beslissing heeft een belangrijke invloed op het management van de onderneming. Een gedetailleerde analyse van de voor- en nadelen van de service van elke logistieke dienstverlener is derhalve noodzakelijk, evenals de invoering van een strikt selectieproces.

Trends die de manier van werken van logistieke dienstverleners veranderen

De belangrijkste trends op dit moment zijn:

Trend: het concept «aanpasbaarheid», als strategische waarde voor de toeleveringsketen of Supply Chain

Uitbesteders en logistieke dienstverleners streven ernaar de exploitatiekosten van het beheer van de toeleveringsketen of Supply Chain binnen de perken te houden. De kostendruk mag echter het vermogen om op veranderingen in de markt te reageren niet afremmen. Dit is zeer relevant wanneer u de voorraden tot een minimum probeert te beperken en tegelijkertijd te maken krijgt met steeds kortere leveringstermijnen.

Oplossing: een nauwere samenwerking tussen de dienstverlener en de uitbesteder of opdrachtgever

Dit komt tot uiting in twee elementen:

 • De integratie van computersystemen en data tussen de klant en de provider is van essentieel belang. Volgens de gegevens die zijn verzameld in de Third-Party Logistics Study 2019, zegt 30% van de klanten het contract met de logistieke dienstverlener uiteindelijk op, als zich op dit punt moeilijkheden voordoen.
 • De dienstverleners hebben behoefte aan voorzieningen die multifunctioneel en flexibel zijn, en die aan de eisen van de klant kunnen worden aangepast. Daarom combineren zij vaak conventionele palletstellingen, rekken voor orderpicking en installaties voor compacte opslag. Het idee is om de beschikbare opslagcapaciteit te optimaliseren, met behoud van de toegankelijkheid.
Loopbruggen helpen de ruimte te optimaliseren in magazijnen van logistieke dienstverleners, gespecialiseerd in de e-commerce sector
Loopbruggen helpen de ruimte te optimaliseren in magazijnen van logistieke dienstverleners, gespecialiseerd in de e-commerce sector

Trend: de voortdurende uitdaging van e-commerce voor logistieke dienstverleners

Eén van de grootste pieken in de logistieke activiteit is na Black Friday, die de kerstperiode bestrijkt en doorgaat tot eind januari, in verband met het beheer van retourzendingen.

Alleen al in Spanje bijvoorbeeld, schat de UNO (Organización Empresarial de Logística y Transporte) dat logistieke bedrijven in de week na «Black Friday» 2,5 miljoen pakjes per dag transporteren. Met Kerstmis loopt dit cijfer op tot 80 miljoen leveringen.

De logistiek van de e-commerce, met name in de detailhandel, heeft niet alleen een opleving aan het einde van het jaar, maar kent ook een zeer uitgesproken seizoensgebondenheid, als gevolg van bijvoorbeeld Valentijnsdag, Moederdag, back-to-school, uitverkoop en flitsverkopen. Logistieke dienstverleners moeten hun dienstverlening dus aanpassen aan deze onstabiele vraag.

Oplossing: automatisering om een complexe goederenstroom te beheren

De toename van het aantal SKU's of artikelnummers en de afhandeling van heterogene vrachteenheden, hebben de logistieke dienstverleners ertoe gedwongen hun opslagoplossingen te moderniseren. De bekende logistieke dienstverlener Luís Simões is een goed praktijkvoorbeeld.

Deze logistieke dienstverlener heeft zowel in zijn distributiecentrum in Guadalajara (Spanje), als in zijn magazijn in Loures (Portugal), opslagoplossingen geïnstalleerd die de snelheid van zijn activiteiten verhogen. Luís Simões heeft zijn distributiecentra uitgerust met systemen om de goederenafhandeling te versnellen: het Pallet Shuttle-systeem, het Elektrische Monorailsysteem (EMS) en rollenbanen. Bovendien zijn alle zones van het magazijn verbonden met een transportbandensysteem voor cross docking activiteiten.

Indeling van het magazijn van logistiek dienstverlener Luís Simões
Indeling van het magazijn van logistiek dienstverlener Luís Simões

Logistieke dienstverleners staan aan de top van logistiek beheer

Zoals we hebben gezien, worden logistieke dienstverleners gewoonlijk als eerste geconfronteerd met allerlei veranderingen die van invloed zijn op de sector. Daarom moeten zij zich voortdurend aanpassen aan de marktontwikkelingen. Logistieke dienstverleners blijven een goede optie om het logistiek beheer van bedrijven te verbeteren, en zo meer efficiëntie te bereiken in processen die verband houden met de opslag en het vervoer van goederen.

Vanwege hun specialisatie in de toeleveringsketen, zijn logistieke dienstverleners op zoek naar toeleveranciers van technologieën en apparatuur, die helpen de huidige processen te optimaliseren. Tientallen logistieke dienstverleners hebben reeds hun vertrouwen gesteld in Mecalux vanwege onze ervaring in de sector: neem voor meer informatie contact met ons op, en ontdek hier onze casestudy’s met bekende 3PL dienstverleners.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: