Logistiek magazijn uitgerust met opslagoplossingen van Mecalux

De rol van magazijn logistiek in de Supply Chain

09 mrt 2021

Magazijn logistiek vormt een sleutelfunctie binnen de Supply Chain. Door de technologische vooruitgang en de steeds specifieker wordende vereisten van de moderne klant, is de optimalisering van de toeleveringsketen tegenwoordig complexer en gedetailleerder geworden. Om uw concurrenten voor te blijven en uw bedrijfsdoelstellingen te behalen, zult u zich bewust moeten zijn van de sleutelrol die uw magazijn vervult:

De functies die vervuld worden door het logistieke magazijn binnen de Supply Chain of toeleveringsketen

Het is veel meer dan een eenvoudige opslagruimte, u kunt hier bestellingen klaarzetten en binnen een bepaald tijdsbestek verzenden, waardoor u aan de verwachtingen van uw klanten voldoet.

Besef dat, om u van de concurrentie te onderscheiden, uw opslagmethoden en -oplossingen, uw bedrijfsvolume en uw magazijnbeheer het verschil zullen maken.

Enkele functies die uw magazijn zou moeten vervullen:

  • Opslag: een elementaire functie van een magazijn. De beschikbare ruimte wordt gebruikt om artikelen op te slaan voor ze te verzenden.
  • Prijsstabilisatie: door produkten op te slaan wordt de marktprijs gestabiliseerd en is deze niet onderhevig aan seizoensschommelingen; in alle sectoren heeft de prijs de neiging te verminderen als de vraag afneemt, of te stijgen wanneer de vraag toeneemt. Magazijnen stellen bedrijven in staat goederen van tevoren in te kopen om mogelijke pieken in de vraag op te vangen.
  • Beheer van goederen: professionals herinneren u er voortdurend aan dat het in uw eigen belang is om uw voorraden te beperken. Deze aanbeveling lijkt noodzakelijk gezien het kwaliteitsverlies en de risico's waaraan de opgeslagen goederen kunnen worden blootgesteld. Het is dus van essentieel belang de nodige maatregelen te nemen, om de goederen die in de magazijnstellingen worden opgeslagen in goede staat te houden.
  • Verpakken: tegenwoordig verzorgen veel magazijnen de verpakking van de goederen en nemen ze het ordervoorbereidingsproces op zich.
Magazijnstellingen van Mecalux in een magazijn met gepalletiseerde goederen
Magazijnstellingen van Mecalux in een magazijn met gepalletiseerde goederen

Belangrijkste voordelen

De belangrijkste voordelen van opslag:

  • Hoger rendement: een logistiek dienstverlener laat u niet beslissen over het ontwerp van het bedrijfspand of de gebruikte opslagoplossingen.
  • Voorraadbeheer: als u over een eigen magazijn beschikt, dan kunt u uw voorraden op peil houden, voorraadtekorten vermijden en meer nauwkeurige ramingen doen.
  • Goedkopere distributie: het vinden van een dienstverlener wiens faciliteiten zich in de buurt van uw bedrijf bevinden, kan ingewikkeld zijn en extra kosten met zich meebrengen.
  • Betere service: door uw goederen zelf op te slaan, kunt u de ordervoorbereidingsprocessen beheersen, evenals alle elementen die van invloed zijn op de klanttevredenheid.
  • Optimale logistiek: door zelf uw producten op te slaan, houdt u controle over de kosten, de medewerkers en de bedrijfsprocessen.

Het hebben van ultamoderne opslagoplossingen zal niet genoeg zijn om uw concurrenten voor te blijven; het is ook essentieel dat u weet hoe u uw magazijn efficiënt moet beheren. Uw magazijnbeheer heeft rechtstreeks invloed op uw toeleveringsketen, en dus op de service die u uw klanten biedt.

Door een optimaal beheer kunt u de bedrijfsprocessen vlotter laten verlopen en zo uw voorraadniveaus, risico's en kosten onder controle houden.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: