De verschillende soorten magazijnen worden ingedeeld op grond van hun functie

Verschillende soorten magazijnen

18 jun 2021

Er bestaan vele manieren om de verschillende soorten magazijnen in te delen: op basis van hun functie, de locatie, het bouwtype, de gebruikte opslagmethode, of de mate van automatisering.

In dit artikel geven we een overzicht van de verschillende soorten magazijnen op basis van hun functie: bevoorrading en productie, orderpicking, consolidatie of groupage, distributie en transit.

Transitmagazijn

De belangrijkste functie van een transitmagazijn is de tijdelijke opslag van goederen. De goederen worden hier opgeslagen, in afwachting van de volgende fase: het verpakken ervan of de levering aan de klant. In dit stadium worden er echter geen handelingen met het product uitgevoerd.

Transitmagazijnen (ook wel tijdelijke buffers of bufferzones genoemd) bevinden zich tussen het distributiecentrum en de eindklant en verkorten de wachttijd tussen de verschillende schakels van de toeleveringsketen of Supply Chain.

Een van de voornaamste kenmerken van dit type magazijn is de grote goederenstroom. De goederen worden maar heel kort bewaard. Daarom worden deze logistieke faciliteiten veel gebruikt door bedrijven die een grote verscheidenheid aan producten beheren, zoals de e-commerce bijvoorbeeld.

Logistieke magazijnen komen ook veel voor in de voedingsmiddelenindustrie en de detailhandel. De leveranciers van supermarktketens bijvoorbeeld verzenden over het algemeen producten uit een enkele categorie (vis, groenten, hygiënische producten, enz.). In het geval van een transitmagazijn kunnen alle producten op één locatie opslagen worden. Waarna de goederen gegroepeerd naar elke winkel verzonden kunnen worden (zogenaamde goederenconsolidatie of groupage).

Distributiemagazijn

Distributiemagazijnen, ook wel bevoorradingsmagazijnen genoemd, worden strategisch, zo dicht mogelijk bij de eindklant gevestigd. Deze logistieke distributiecentra zijn verantwoordelijk voor het voorraadniveau van bepaalde producten in een specifieke regio. Deze faciliteiten ontvangen goederen vanuit de productiecentra en slaan ze op voor toekomstige verzending naar de klant.

De belangrijkste functies van distributiecentra zijn: de leveringstermijnen zo kort mogelijk houden, onderbrekingen in de bevoorrading voorkomen en een goede klantenservice leveren.

Over het algemeen worden er in een distributiemagazijn alleen producten opgeslagen waarnaar veel vraag is in de regio waar het distributiecentrum zich bevindt. Daardoor worden deze faciliteiten gekenmerkt door de opslag van veel pallets met één enkel artikelnummer en een hoge omloopsnelheid.

Dankzij distributiecentra worden de leveringstermijnen zo kort mogelijk gehouden

Bevoorradings- of productiemagazijn

De functie van een bevoorradings- of productiemagazijn is het opslaan van de goederen die nodig zijn voor de productie van een artikel: grondstoffen, onderdelen, componenten en halffabricaten.

Daarnaast bevoorraadt dit magazijn de productielijnen van een bedrijf, waardoor constante productiestromen kunnen worden gegarandeerd. Om die reden zijn bevoorradings- of productiemagazijnen, dicht bij de fabrieken gevestigd. Vaak zijn deze magazijnen zelfs aan de productiecentra gekoppeld, zodat de rollenbanen de pallets met de goederen automatisch naar de productielijnen kunnen verplaatsen.

Het transportbandensysteem verbindt het bevoorradingsmagazijn met het productiecentrum
Het transportsysteem verbindt het bevoorradingsmagazijn met de productiezone.

Orderpickingmagazijn

Het orderpickingmagazijn is een ander soort magazijn. Het doel van deze oplossing is te zorgen voor een snelle en foutloze orderpicking.

In een orderpickingmagazijn gebruikt men opslagoplossingen die rechtstreeks toegang bieden tot de goederen, zoals grootvakstellingen. Hierdoor hebben de magazijnmedewerkers op elk moment moeiteloos toegang tot de opgeslagen artikelen.

De efficiëntie van een orderpickingmagazijn wordt gemeten aan de hand van de optimalisatie van zowel tijd als ruimte, en waarbij de kosten zo laag mogelijk worden gehouden. Vandaar dat deze installaties beschikken over handmatige en/of automatische opslagoplossingen. Deze laatste zijn ontworpen om de orderpicking te versnellen. Ideale oplossingen voor deze logistieke distributiecentra zijn efficiënte pickingstations of picklocaties en doorrolstellingen voor dozen.

Groupage- of consolidatiemagazijn

Dankzij een groupage- of consolidatiemagazijn kunnen, wanneer het aantal te verwerken bestellingen groot is, de verzendingen sneller afgehandeld worden en kunnen met name fouten in dit stadium vermeden worden.

In deze faciliteiten worden bestellingen per artikelnummer, per bezorgroute of per klant opgeslagen, om het verzendingsproces te vergemakkelijken. De toepassing van automatische systemen, zoals mechanische transportbanden of sorteersystemen, maakt het mogelijk de zendingen van de bestellingen te organiseren overeenkomstig de logistieke strategie van het distributiecentrum. Hierdoor worden de extra kosten in verband met vervoer vermeden of aanzienlijk verminderd.

Dit soort magazijnen omvat ook distributiecentra met een tegenovergestelde functie: een grote bestelling wordt verdeeld in verschillende laadeenheden om de verzending en levering ervan te vergemakkelijken. Het betreft hier zogenaamde «breakbulk-magazijnen».

Vergelijkend overzicht van de verschillende soorten magazijnen

Soorten Kenmerkende elementen
Bevoorradings- of productiemagazijn Functie: het productiecentrum voorzien van grondstoffen en materiaal.
Kenmerk: opslag van goederen per artikelnummer, bezorgroute, vervoerder of klant.
Orderpickingmagazijn Functie: de efficiëntie van het orderverzamelproces optimaliseren.
Kenmerk: vereist een directe toegang tot alle artikelen.
Groupage- of consolidatiemagazijn Functie: de zendingen sneller uitvoeren, fouten bij de groupage of consolidatie van de goederen voorkomen.
Kenmerk: weinig artikelnummers, lage omloopsnelheid.
Distributiemagazijn Functie: de vereiste leveringstermijnen in een zone garanderen.
Kenmerk: weinig artikelnummers, hoge omloopsnelheid.
Transitmagazijn Functie: de wachttijd verminderen van goederen in transit.
Kenmerk: grote verscheidenheid aan producten, doorlopende goederenstroom.

Een opslagsysteem kiezen voor het magazijn

De implementatie van een opslagoplossing hangt niet zozeer af van de functie ervan als wel van de karakteristieken van de faciliteit (de oppervlakte en het aantal afgesloten ruimtes bijvoorbeeld) en de logistieke aspecten van het bedrijf (soort produkt, omloopsnelheid, beschikbare apparatuur voor goederenafhandeling, opslagmethoden, enz.). Groeperings- of compacte opslagsystemen, zoals inrijstellingen, zijn bijvoorbeeld moeilijk te implementeren in orderpickingmagazijnen, omdat daar directe toegang tot elk artikelnummer vereist is om het handmatige orderpicken te versnellen.

Elke oplossing heeft voor- en nadelen en kan meer of minder geschikt zijn voor bepaalde soorten magazijnen. Hebt u hulp nodig bij het kiezen van de juiste oplossing voor uw magazijn? Neem dan contact met ons op. Wij zullen u graag vrijblijvend adviseren. Mecalux heeft een uitgebreide ervaring met de implementatie van opslagoplossingen in alle soorten magazijnen.

 

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: