Warehouse Control System WCS: het systeem dat een automatisch magazijn aanstuurt

Warehouse Control System WCS: het systeem dat een automatisch magazijn aanstuurt

30 mrt 2022

Warehouse control systems spelen een cruciale rol in logistiek 4.0. De noodzaak om efficiënter te werken en de beschikbare middelen te optimaliseren, heeft veel bedrijven ertoe gebracht nieuwe technologieën in hun logistieke processen toe te passen.

Hoewel de automatisering van magazijnactiviteiten steeds gebruikelijker wordt, is de implementatie van automatische opslagsystemen onmogelijk zonder een systeem dat de verplaatsingen van de machines aanstuurt. Dat is het warehouse control system (WCS).

In dit artikel wordt uiteengezet welke toepassingen deze software heeft en hoe deze applicatie met andere systemen kan worden geïntegreerd. Daarnaast worden de vele voordelen, van het gebruik van een warehouse control system WCS in uw magazijn uiteengezet.

Wat is een warehouse control system?

Een warehouse control system beheert alle automatische elementen in een magazijn, met als doel de handelingen en verplaatsingen ervan aan te sturen. Concreet betekent dit, dat dit systeem de automatische apparatuur voor goederenafhandeling beheert, zoals Miniloads, magazijnkranen voor pallets, sorteermachines of transportbanen.

De belangrijkste functie van een warehouse controle system WCS, is het synchroniseren van de werking van de verschillende besturingssoftware, die specifiek is voor ieder automatisch onderdeel. De applicatie wordt ook gekoppeld aan systemen van een hoger niveau, die geavanceerder zijn, zoals het WMS en de ERP, om tot een volledige automatisering van de installatie te komen.

Voordelen van een WCS

In het algemeen zijn de belangrijkste voordelen van het automatiseren van een magazijn, een verhoogde efficiëntie en het voorkomen van vergissingen in complexe processen. Wat voegt een warehouse controle systeem WCS toe aan een reeds geautomatiseerde installatie? Hieronder volgen enkele van de belangrijkste voordelen:

  • Operationele efficiëntie: de software coördineert de verplaatsingen van alle automatische apparatuur in de installatie om de efficiëntie te waarborgen.
  • Optimale productiviteit: Het warehouse control system, maakt een gecombineerde in- en uitslag van goederen mogelijk, waardoor de productiviteit wordt geoptimaliseerd.
  • Integratie van apparatuur met software: een warehouse control system maakt het mogelijk meer geavanceerde software, zoals een WMS, te koppelen aan de besturing van de machines. Hierdoor kunnen de criteria en voorschriften met betrekking tot de werking van de apparatuur voor goederenafhandeling worden aangepast aan de werkzaamheden in het magazijn.

De koppeling tussen WCS en WMS

Een warehouse control system alleen kan de doelmatigheid van een installatie niet vertienvoudigen. Het WCS heeft andere software nodig om magazijninformatie door te kunnen geven. Het besturingssysteem zorgt er dus voor dat een machine voor goederenafhandeling een pallet naar de toegewezen opslaglocatie brengt. Hoe wordt die opslaglocatie toegewezen? Hoe wordt rekening gehouden met de bijzonderheden van elke installatie, zoals de omloopsnelheid van de goederen of het aantal benodigde magazijnmedewerkers in elke shift?

Vandaar dat een warehouse control system (WCS), gekoppeld moet worden aan een warehouse management systeem (WMS). Dit systeem optimaliseert op zijn beurt de handelingen van de operators, de looproutes, de opdrachten voor de in- en uitslag van de goederen, en vele andere processen.

Laten we eens kijken naar een voorbeeld dat de relatie tussen een WCS en een WMS illustreert. Stel dat er een pallet geleverd wordt. De eerste stap zal bestaan uit het verifiëren van de goederen. Dit gebeurt bij het controlepunt van binnenkomende goederen of pallets. Enerzijds controleert het warehouse controle system WCS, met behulp van een weegschaal en een automatisch meetinstrument, of de pallet de juiste afmetingen heeft. Anderzijds analyseert het WMS de informatie op het etiket, en gaat daarbij na, of de inhoud overeenkomt met hetgeen dat is ingevoerd in systeem. Ten slotte zal het WMS, het warehouse control system de opdracht geven, ervoor te zorgen dat de transportbanden en magazijnkranen de goederen naar de juiste locatie brengen.

Easy WCS: de besturingssoftware van Mecalux

Easy WCS, het warehouse control system van Mecalux. Easy WCS, het warehouse control system, fungeert als link tussen de besturingssoftware van de apparatuur die minder geavanceerd is, en de WMS. Als dit software van Mecalux is, dan betreft dit Easy WMS. Elk automatisch onderdeel in een magazijn heeft een eigen besturingsprogramma om de handelingen en verplaatsingen uit te voeren. Wanneer de installaties van Mecalux zijn, wordt deze software die minder geavanceerd is, afhankelijk van het product, PLC of Galileo genoemd.

Bij Galileo- en PLC-systemen moet de operator elke handeling van de desbetreffende apparatuur voor goederenafhandeling programmeren. Om zich van deze lastige en complexe taak te bevrijden, maken magazijnen gewoonlijk gebruik van een WCS, dat deze instructies automatiseert door de aanwijzingen van het WMS te volgen. Dit betekent dat, hoewel Easy WCS, het warehouse control system, in principe niet noodzakelijk is, het in de praktijk sterk aanbevolen wordt, daar het de installatie helpt om probleemloos te functioneren.

Door de implementatie van het Easy Warehouse Control System, kan Easy WMS de installatie automatisch aansturen, op basis van de criteria die vooraf zijn gedefinieerd door de logistiek manager. Zo zal de software onder meer de omloopsnelheid van de producten, de opslaglocatie van elke referentie en de manier van orderverzamelen binnen de installatie beheren.

Easy WCS se charge d'assurer la liaison entre les logiciels de commande des appareils de niveau inférieur (Galileo ou API) et le WMS
Het warehouse control system Easy WCS, maakt de koppeling tussen de besturingssoftware van de minder geavanceerde machines Galileo of PLC, en het WMS mogelijk

Automatisering en digitalisering vormen de pijlers van logistiek 4.0.

Bedrijven kiezen er steeds vaker voor hun magazijnprocessen te automatiseren. In een automatische installatie is het warehouse control system van fundamenteel belang, om een optimale productiviteit en een hoog aantal opslagcycli te realiseren, wat het bedrijf meer winst zal opleveren.

In een context waarin de producten zeer uiteenlopend zijn, moeten bedrijven oplossingen zoeken om de logistieke opslagoplossingen te optimaliseren. Dat is een realiteit die duidelijk aan het licht is gekomen. De invoering van een warehouse control system optimaliseert de werkzaamheden van de automatische systemen.

Door de koppeling met een WMS functioneert het magazijn bovendien volledig autonoom: van de in- en uitslag van de meest uiteenlopende referenties, tot het orderpicken zonder tussenkomst van operators, in het geval van de meest geavanceerde systemen.

Mecalux, gespecialiseerd in intralogistieke opslagoplossingen, biedt haar klanten op maat gemaakte installaties aan. De digitalisering van de logistiek is een realiteit geworden, en de verschillende softwareproducten van Mecalux garanderen een aanzienlijke verhoging van uw productiviteit en de efficiëntie van uw installaties. Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Onze experts helpen u graag bij het kiezen van de beste oplossing, aangepast aan de behoeften en uw activiteit.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: