Palletization is key for ensuring the safety of loads in the warehouse

Het belang van palletiseren in de logistiek

03 mei 2022

Palletiseren is het logistieke proces waarbij goederen op één pallet worden gegroepeerd, om de lading te bundelen en de verplaatsing ervan door middel van apparatuur voor goederenafhandeling te vergemakkelijken. Een pallet is een horizontaal plateau bestaande uit planken, dat dient als onderstel voor goederen, zodat de vorken van een elektrische heftruck of handmatige pompwagen de hele lading in één keer kan oppakken en verplaatsen.

Het doel van palletiseren is niet alleen om het verplaatsen of vervoeren te vergemakkelijken, maar ook om de goederen te beschermen vanaf het moment dat ze gepalletiseerd worden, tot ze op de plaats van bestemming aankomen, zodat het product in perfecte staat blijft tot de volgende fase in het logistieke proces, of tot het bij de uiteindelijke klant wordt afgeleverd.

Om de stabiliteit van de goederen te verzekeren is de keuze van het type pallet van fundamenteel belang. Er moet niet alleen rekening gehouden worden met het materiaal waarvan het is gemaakt, zoals bijvoorbeeld hout, kunststof of metaal, maar ook met de afmetingen. Het kan gaan om een Europese, Amerikaanse of halve pallet.

Waarmee rekening mee moet worden gehouden bij het kiezen van de juiste pallet:

  • De verschillende opslagoplossingen in het magazijn.
  • De handmatige of automatische apparatuur voor goederenafhandeling.
  • Het type opgeslagen producten.
  • De verschillende toeleveranciers van de onderneming.

Voordelen van het palettiseren

De invoering van de pallet als standaard laadeenheid in het magazijn heeft het mogelijk gemaakt om:

  • De goederen sneller te laden en te lossen: door het gebruik van pallets kunnen magazijnmedewerkers, of automatische laad- en lossystemen, de vrachtwagens sneller in- en uitladen. Met behulp van de apparatuur voor goederenafhandeling kunnen de pallets met de producten bovendien op elkaar gestapeld worden, waardoor het aantal verplaatsingen wordt verminderd.
  • Snellere goederenstromen vanuit het magazijn: de goederen, gestapeld op pallets, kunnen gemakkelijk door het magazijn worden verplaatst, met inachtneming van de fasen die eigen zijn aan ieder product.
  • Meer veiligheid voor magazijnmedewerkers en de opgeslagen producten: dankzij de pallets hoeft de magazijnmedewerker de ladingen niet één voor één te verplaatsen, wat meer veiligheid biedt voor zowel de goederen als het magazijnpersoneel.
  • Voorraadbeheer: het laden op pallets maakt een betere controle van elke referentie mogelijk. Omdat een ervaren magazijnmanager het volume van de gestapelde producten op elke pallet kan inschatten, kan hij in één oogopslag de voorraad van elk product overzien.
  • Optimaliseren van de opslagzone: één van de sleutelbegrippen bij pallets is «stapelen». De verschillende opslagsystemen, zowel de conventionele als de automatische, maken optimaal gebruik van de opslagruimte. Waarbij elk systeem uiteraard zijn eigen voor- en nadelen heeft.
De pallet werd tijdens de Tweede Wereldoorlog ontworpen, om het transport van de eerste levensbehoeften naar de troepen te versnellen
De pallet werd tijdens de Tweede Wereldoorlog ontworpen, om het transport van de eerste levensbehoeften naar de troepen te versnellen

Wat is de oorsprong van het palletiseren van goederen? De geschiedenis van een logistiek proces

De pallet wordt beschouwd als de grootste logistieke revolutie van de 20e eeuw. Geconfronteerd met steeds zwaardere goederen, begonnen Amerikaanse bedrijven in het begin van de jaren 1920 houten geleiders of skids te gebruiken, de voorloper van het pallet, om de goederenstromen in het magazijn te versnellen.

Maar de pallet zoals wij die tegenwoordig kennen, is ontwikkeld vanuit het militaire domein. Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) hadden de legers een systeem nodig dat grote hoeveelheden wapens en voorraden snel naar de troepen aan het front kon vervoeren. Sinds de Tweede Wereldoorlog tot het begin van de 21e eeuw, zijn pallets uitgegroeid tot het belangrijkste element in de logistiek, waardoor goederen in elke fase, zoals ontvangst, opslag of levering, sneller kunnen worden verplaatst. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zowel conventionele als automatische magazijnen, pallets nodig hebben die in een uitstekende staat verkeren om mee te werken, zodat de faciliteit optimaal kan functioneren.

Door de ontwikkeling van de e-commerce zijn de meeste opslagfaciliteiten echter complexer geworden. Tegenwoordig worden goederen niet alleen op pallets opgeslagen, maar ook in magazijnbakken.

Om deze reden vormen pallets niet langer dé referentie als laadeenheid. Hoewel ze nog steeds gebruikt worden in de industriële sector, de voedingsmiddelen- en de automobielindustrie. Ook worden ze nog toegepast in andere sectoren zoals de detailhandel en de e-commerce, waar het volume van de bestellingen kleiner is en waar meerdere referenties worden opgeslagen. Elders zijn palletstellingen echter bijna overbodig geworden.

De opslagcapaciteit van het magazijn wordt geoptimaliseerd door het palletiseren van goederen
De opslagcapaciteit van het magazijn wordt geoptimaliseerd door het palletiseren van goederen

Hoe moet men op de juiste manier palletiseren?

Het palletiseerproces bestaat uit twee fasen: het laden en fixeren van de goederen. Allereerst moeten alle laadeenheden op uniforme wijze worden gepositioneerd en op de meest optimale manier worden gestapeld. In het algemeen kunnen kleine dozen door hun regelmatige vorm gemakkelijk op elkaar worden gestapeld.

Bovendien moet er bij het palletiseren rekening mee worden gehouden dat het gewicht van de pallet goed moet worden verdeeld, en nooit alleen in het midden of aan de zijkanten mag worden geconcentreerd. De pallet zou dan kunnen vervormen, waardoor de goederen en de magazijnmedewerkers in gevaar kunnen worden gebracht. Uiteraard mag de doos zowel horizontaal als verticaal niet uitsteken, omdat deze tijdens de opslag of het verplaatsen zou kunnen kantelen, hetgeen ernstig lichamelijk letsel en materiële schade zou kunnen veroorzaken.

De structuur van de pallet moet stabiel zijn om de veiligheid van de goederen te garanderen
De structuur van de pallet moet stabiel zijn om de veiligheid van de goederen te garanderen

Zodra de lading op de pallet is gestapeld, is het van essentieel belang een compacte structuur te creëren die de stabiliteit tijdens de verschillende afhandelingen garandeert. Hiervoor wordt gewoonlijk transparante krimpfolie gebruikt. Deze handeling staat bekend als het omwikkelen en heeft tot doel de goederen te beschermen en te consolideren. Terwijl dit proces vroeger handmatig werd uitgevoerd, zijn er nu tientallen automatische oplossingen op de markt.

De toename van het aantal laadeenheden in het magazijn, de nieuwe logistiek

Hoewel de opkomst van de e-commerce heeft geleid tot een toename van het aantal magazijnen dat traditionele pallets heeft vervangen door magazijnbakken, met name in de mode- en detailhandelsector, zijn er nog steeds veel magazijnen die met pallets werken.

Gepalletiseerde opslag maakt voorbelading in accumulatie- of bufferzones mogelijk
Gepalletiseerde opslag maakt voorbelading in accumulatie- of bufferzones mogelijk

Het correct palletiseren van goederen, is van groot belang omdat steeds meer bedrijven overschakelen op de automatisering van hun logistiek. Bij elke automatische of semi-automatische installatie moeten de pallet en de omwikkeling correct zijn, zodat de goederen niet kantelen en het goede verloop van de afhandeling niet hinderen.

Mecalux heeft uitgebreide ervaring met de installatie van logistieke oplossingen die zijn aangepast aan de behoeften van de klant. Wij beschikken over een grote verscheidenheid aan opslagoplossingen voor pallets, zowel conventioneel als automatisch. Neem contact met ons op. Een expert zal u adviseren bij het kiezen van de meest geschikte oplossing voor uw bedrijfsbehoeften.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: