Automation has established itself as the most appropriate solution for improving e-commerce logistics

Ecommerce automation

09 mei 2022

E-commerce magazijnen zijn over het algemeen geautomatiseerd. Aangezien er steeds meer producten en complexere bestellingen komen, die bestaan uit één of meerdere artikelen, vormen automatische systemen de enige oplossing waarmee vergissingen kunnen worden vermeden en de omgekeerde logistiek oftewel retourzendingen, beperkt kunnen worden.

Automatisering is de meest geschikte oplossing gebleken om de logistiek van de e-commerce te verbeteren. De belangrijkste voordelen:

 • Cyclussen met een hoge frequentie aan inkomende en uitgaande producten.
 • Flexibeler beheer van bestellingen.
 • Foutloos beheer van complexe processen zoals de goederenontvangst, de opslag, de orderpicking en de verzending van bestellingen.
 • Verhoogde veiligheid bij het verplaatsen van de magazijnbakken. En ook genieten de magazijnmedewerkers van een safere werkomgeving voor het uitvoeren van hun taken.
 • Optimalisering van de beschikbare opslagruimte.
 • Optimale flexibiliteit bij de organisatie van de voorraad in het magazijn.
 • Totaal beheer van de magazijnvoorraden, dé sleutel tot de e-commerce business.

Aan de andere kant heeft automatisering ook nadelen:

 • Hoge initiële investeringen in automatische opslagoplossingen en software.
 • Het is noodzakelijk om de laadeenheden in het magazijn te uniformiseren.
 • Een goede netwerkverbinding in het magazijn is noodzakelijk, om ervoor te zorgen dat tablets of gebruikersinterfaces en werkstations gesynchroniseerd zijn met het WMS.

Hoewel dit proces zijn nadelen heeft, verhoogt het automatiseren van een e-commerce magazijn (ecommerce automation) niet alleen de productiviteit, maar verbetert het ook de dienstverlening aan de klant. Dit alles zal leiden tot het uiteindelijke doel: voldoen aan de klantverwachtingen.

Oplossingen voor ecommerce automation

De magazijnbak is de standaard laadeenheid geworden in e-commerce magazijnen. Als gevolg daarvan hebben bedrijven in de e-commerce de opslagsystemen, de apparatuur voor goederenafhandeling en de orderpickprocessen, moeten aanpassen aan deze laadeenheden, die lastiger te hanteren zijn dan de traditionele pallet.

E-commerce bedrijven installeren transportbanen voor dozen en magazijnbakken om activiteiten zoals opslag te versnellen
E-commerce bedrijven installeren transportbanen voor dozen en magazijnbakken om activiteiten zoals opslag te versnellen

Tegenwoordig zijn er op de markt verschillende oplossingen verkrijgbaar om het in- en uitslaan van magazijnbakken bij magazijnstellingen te automatiseren. Ook zijn er automatische oplossingen om de goederenstromen in en uit het magazijn te versnellen. Tot slot zijn er ook nog automatische elementen die de efficiëntie van complexe processen zoals het orderverzamelen verhogen. De meest voorkomende opties:

 • Miniload: automatisch opslagsysteem voor magazijnbakken, dat één of meer magazijnkranen omvat voor het in- en uitslaan van goederen. Deze oplossing is ideaal voor e-commerce magazijnen, omdat het orderpicken voldoet aan de criteria van het «goods to man»-principe. De magazijnmedewerkers blijven op hun werkstation en wachten totdat ze automatisch de goederen ontvangen die ze nodig hebben voor de bestelling.
 • Transportbanen: Door hun grootte is het moeilijker om magazijnbakken met heftrucks of pompwagens te verplaatsen dan pallets. Daarom installeren e-commerce bedrijven transportbanen tussen de verschillende zones in het magazijn. Hierdoor verlopen activiteiten zoals de goederenopslag, de consolidatie of het verzenden van bestellingen sneller.
 • Robotisering: Deze categorie omvat zowel Autonome Mobiele Robots (AMR's), cobots, robotarmen, drones of robots voor het sorteren van bestellingen, en hebben als doel het werk van de magazijnmedewerkers gemakkelijker te maken.

Naast deze volledig automatische oplossingen kiezen sommige e-commerce warehouses voor semi-automatische methoden die processen zoals picking of de goederenstromen optimaliseren. Zo zijn er de pick-to-light en voice picking apparaten, die de magazijnmedewerker door het orderverzamelproces leiden, de werkzaamheden vergemakkelijken en het percentage vergissingen bij deze activiteit tot een minimum beperken.

WMS, de pijler van de ecommerce automation

Een automatiseringsproces van een logistieke faciliteit kan niet zonder een warehouse management systeem, dat als het brein fungeert en de verschillende activiteiten in het magazijn coördineert.

De e-commerce sector heeft meer dan ooit behoefte aan een automatisch systeem om de uitdagingen van de sector en van de omnichannel-strategie aan te gaan. Deze tendens, die bepalend is voor de nieuwe consumptiegewoonten, is gericht op een verveelvoudiging van het aantal kanalen in de relatie tussen de klant en de leverancier.

Door deze exponentiële toename van het aantal orders zijn bedrijven op zoek naar software, die hen volledige controle geeft over het ordermanagement. Easy WMS van Mecalux biedt, zonder verder op de details in te gaan, specifieke oplossingen om met de complexiteit van de omnichannel-strategie om te gaan.

Easy WMS beschikt over verschillende modules om de logistiek van de e-commerce te optimaliseren
Easy WMS beschikt over verschillende modules om de logistiek van de e-commerce te optimaliseren

Met de WMS-module voor de e-commerce kunnen de verschillende logistieke fasen die een bestelling doorloopt, worden geoptimaliseerd, waardoor het proces van het ontvangst en het klaarzetten van de bestellingen tot aan het verpakken ervan, wordt versneld. Dankzij de software verlagen bedrijven het percentage vergissingen bij de leveringen en vereenvoudigen ze het werk van de magazijnmedewerkers.

Wanneer een e-commerce met meerdere vervoerders werkt, is de kans op vergissingen groter. De oplossing bestaat uit een softwareprogramma dat dit proces, in samenwerking met de vervoerders, automatiseert. Waardoor bestellingen sneller bezorgd worden, en de klanttevredenheid toeneemt. Mecalux beschikt over de module: voorbereiding en beheer van multi-carrier shipping.

In een digitale omgeving, doet zich nog een andere moeilijkheid voor, wanneer artikelen via verschillende webshops of marktplaatsen worden aangeboden of verkocht. Ervoor zorgen dat de voorraad van elke website volledig is bijgewerkt, kan een ingewikkelde taak zijn, wanneer dit handmatig gebeurt. Om backorders, dit zijn bestellingen waarvan de producten niet op voorraad zijn, te vermijden, moet software worden geïnstalleerd om de synchronisatie van de voorraden op de verschillende internetplatforms te automatiseren.

 

Efficiëntie als garantie voor competitiviteit

De e-commerce heeft het paradigma van de traditionele logistiek doorbroken, door nieuwe trends en dus nieuwe uitdagingen, zoals het beheer van de last mile of 24-uursleveringen. Deze uitdagingen waren weliswaar complex, maar hebben ook een hele reeks mogelijkheden geopend voor bedrijven die erin geslaagd zijn de bestellingen efficiënt te beheren en aan de klant te bezorgen.

Om een flexibele en foutloze logistiek te bewerkstelligen, moeten de e-commerce bedrijven de nieuwste technologieën in de magazijnen implementeren. Dit is het geval bij automatische opslagsystemen, die een optimale in- en uitslag van de producten garanderen, of bij warehouse management systemen, die complexe processen, zoals het klaarzetten en de verzending van bestellingen, of het totale voorraadbeheer efficiënter maken.

Met meer en meer referenties en complexe werkzaamheden staat de automatisering van de logistiek ongetwijfeld synoniem aan efficiëntie. Als u de prestaties van uw e-commerce site wilt verbeteren, neem dan contact met ons op. Een expert zal u graag adviseren met betrekking tot de beste oplossing voor uw bedrijf.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: