Laadsoftware voor vrachtwagens

Laadsoftware voor vrachtwagens

12 apr 2022

Het correct laden van een vrachtwagen is een complex proces, vooral door de heterogeniteit van de verpakkingen en laadeenheden. Software voor warehouse management en digitale hervormingen zijn de oplossing voor dit probleem, aangezien hiermee een groot deel van het proces kan worden geautomatiseerd, waardoor het sneller en efficiënter verloopt.

In dit artikel bekijken we hoe nieuwe technologieën de efficiëntie en productiviteit van het verzendproces kunnen optimaliseren.

Laadsoftware voor vrachtwagens in het tijdperk van de e-commerce

Het laden van een vrachtwagen betekent dat goederen in de vrachtwagen worden geplaatst om vervolgens naar hun bestemming te worden vervoerd. De goederen worden naar een distributiecentrum, een ander magazijn of rechtstreeks naar de klant gebracht. Het is van essentieel belang dat het gewicht correct over de vrachtwagen wordt verdeeld, en vooral dat er geen fouten worden gemaakt bij de verzending of de toewijzing van de goederen.

De moeilijkheid wordt nog vergroot door de korte leveringstermijnen die worden opgelegd door de e-commerce en het multimodale vervoer. Hierbij worden meerdere transportmiddelen gebruikt alvorens de goederen op de plaats van bestemming aankomen. De beste manier om deze complexiteit duidelijk te maken, is aan de hand van 3PL leveranciers of Third-Party Logistics. De verscheidenheid aan referenties en klanten maakt de expeditie bijzonder ingewikkeld.

Toenemende moeilijkheden en vergissingen leiden tot grotere gevolgen. Indien er sprake is van een vergissing, dan moet het bedrijf ten minste de extra kosten dragen voor de retourzending en het verzenden van een nieuw product.

Daarom is de verzendfase van cruciaal belang voor de kostenbeheersing en het merkimago. Als de goederen eenmaal in de vrachtwagen geladen zijn, is het erg moeilijk om eventuele vergissingen te corrigeren. De integratie van specifieke software is in dit stadium dan ook van essentieel belang voor een soepel verloop van het proces.

Easy WMS wijst de goederen automatisch toe aan een bufferzone en zorgt ervoor dat ze rechtstreeks in de vrachtwagen worden geladen
Easy WMS wijst de goederen automatisch toe aan een bufferzone en zorgt ervoor dat ze rechtstreeks in de vrachtwagen worden geladen

De voordelen van de implementatie van laadsoftware voor vrachtwagens oftewel truck loading software

Het Warehouse Management Systeem (WMS) beheert het laden van vrachtwagens vanuit het magazijn. Easy WMS van Mecalux maakt het mogelijk om aan elk te verzenden artikel een laadperron of een bufferzone voor uitgaande goederen toe te wijzen.

De toepassing van een adequate software in dit proces biedt de volgende voordelen:

  • Het positioneren van de goederen overeenkomstig de bezorgroute. De toepassing stelt criteria en regels vast voor de toewijzing van een locatie die geschikt is voor de behoeften van het product of het bedrijf. Easy WMS bepaalt bijvoorbeeld een bufferzone of laadperron waar de magazijnmedewerker de goederen moet deponeren, zodat ze in de vrachtwagen kunnen worden geladen. Gestreefd wordt naar een op maat gesneden werkwijze, en de goederen te organiseren volgens de bezorgroute van de vrachtwagens.
  • Een betere verdeling van gewicht en volumes in de vrachtwagen. Het laadplan voor dozen, pallets en andere laadeenheden zorgt ervoor dat de capaciteit van de vrachtwagen wordt geoptimaliseerd. De software houdt ook rekening met de juiste verdeling van het gewicht, zodat onbalans of overschrijding van de maximaal toelaatbare massa (MTM) van de vrachtwagen worden voorkomen.
  • Het lossen voorbereiden. In sommige gevallen moet het lossen van de vrachtwagen in een bepaalde volgorde gebeuren. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat niet alle goederen op dezelfde plaats moeten worden gelost, of dat bepaalde producten met spoed als eerste moeten worden uitgeladen. Hiermee moet van tevoren, bij het laden van de vrachtwagen, rekening worden gehouden. Het is de software die aangeeft welke pakketten als eerste en welke als laatste moeten worden geladen. Het biedt ondersteuning en begeleiding. Op deze manier zullen de artikelen die als eerste zullen worden afgeleverd, toegankelijker zijn.
  • Geen bijkomende kosten. Het WMS garandeert een volledige traceerbaarheid van de producten, waardoor laadfouten worden vermeden. De software verdeelt de lading automatisch volgens vooraf bepaalde criteria, zoals de bezorgroute, het referentienummer of de vertrektijd, zodat elk pakket zonder problemen op de eindbestemming aankomt. Door deze fouten te voorkomen, worden de kosten van de retourlogistiek of omgekeerde logistiek verminderd.

Kortom, het gebruik van software versnelt de verzendtaken, voorkomt vergissingen bij de levering en optimaliseert de tijd die wordt besteed aan het laden van elke vrachtwagen.

Easy WMS wijst automatisch een laadperron toe aan de goederen al naargelang het transportbedrijf
Easy WMS wijst automatisch een laadperron toe aan de goederen al naargelang het transportbedrijf

De automatische toewijzing van laadperrons

De Easy WMS software beschikt over een functionaliteit waarmee het laden van vrachtwagens volgens de bezorgroute kan worden beheerd.

Hieronder wordt toegelicht, hoe het functioneert. Wanneer een artikel klaar staat voor verzending, dan krijgt het via Easy WMS een bufferzone, als zijnde een soort tussenzone, of een laadperron toegewezen. Deze beslissing kan zelfstandig door een magazijnmedewerker worden genomen of automatisch door het WMS, op basis van vooraf gedefinieerde criteria.

Tijdens het klaarzetten van de bestellingen, kan Easy WMS aan elk pakket een bufferzone toewijzen, op basis van de vertrektijd of de eerder vastgestelde bezorgroute. Het warehouse management systeem van Mecalux vergemakkelijkt op die manier de verzending van goederen, door ze te organiseren op basis van de toegewezen vervoerder.

Dit kan worden gedaan vanaf een handheld of vanaf een werkstation. De medewerker hoeft slechts de vereiste informatie via het scherm in te voeren. Door een reeks stappen te volgen, kunnen zoveel ladingen worden aangemaakt als nodig. Het toegewezen laadperron wordt aangegeven met eventueel het kenteken van de vrachtwagen.

Het automatisch laden kan dus met behulp van een softwareprogramma worden geconfigureerd, op basis van de eerder in het WMS verzamelde gegevens. Op basis van de verzendopdracht, de vooraf gedefinieerde bezorgroute of het toegewezen transportbedrijf, maakt Easy WMS een taak aan die de medewerker opdracht geeft om de goederen naar de bestemde bufferzone te brengen. Hierdoor wordt gegarandeerd dat geen enkel pakket aan een verkeerde vervoerder wordt meegegeven.

Snelle en foutloze verzending

Het implementeren van een WMS, vermindert niet alleen de werklast van de operatoren bij het verzenden van goederen, maar voorkomt ook vergissingen, versnelt de werkzaamheden en garandeert de traceerbaarheid van de producten in de hele toeleveringsketen of Supply Chain. Wilt u zich onderscheiden van uw concurrenten door vergissingen bij de levering te voorkomen? dan niet om contact op te nemen met Mecalux.

Eén van onze Easy WMS experts, zal u dé oplossing voorstellen die het best op uw bedrijfsbehoeften aansluit. Wij garanderen snelle en foutloze leveringen aan uw klanten en leveranciers.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: