Usar um WMS é a melhor solução para otimizar a picking list e obter sucesso na preparação de pedidos

De orderpicklijst en hoe die moet worden opgesteld

24 jun 2022

De orderpicklijst, ook wel picklijst of orderverzamellijst genoemd, is een essentieel document voor het optimaliseren van het orderpicken.

Orderpicking is ongetwijfeld één van de logistieke handelingen die de meeste organisatie en zorgvuldigheid vergen. Optimalisering ervan is essentieel om de bevoorradingsketen concurrerend te maken en te zorgen voor een foutloze en tijdige levering van de bestellingen.

Om dit te doen, gebruiken de operators een bepaalde volgorde van picking. Maar wat moet een orderpicklijst precies bevatten? Is het mogelijk om dit te optimaliseren met software zodat het efficiënter verloopt? Dat wordt in dit artikel uiteengezet.

Wat is een orderpicklijst?

De orderpicklijst is een intern document dat alle instructies bevat die een magazijnmedewerker moet uitvoeren om bestellingen klaar te zetten.

Een typische orderpicklijst bevat gewoonlijk informatie over de zending, de opslaglocatie van de goederen en alle andere elementen die verband houden met het klaarzetten van de bestelling, zoals de looproute die door de operator moet worden afgelegd. Door het gebruik van warehouse management software kan de orderpicklijst automatisch in digitale vorm worden gegenereerd of zelfs via spraakopdrachten worden verzonden, zoals hieronder wordt toegelicht.

Kortom, de orderpicklijst heeft tot doel de magazijnmedewerker alle informatie te verstrekken die nodig is om de goederen op een georganiseerde en veilige manier voor te bereiden en te verzenden, zodat de gebruikelijke vergissingen bij het klaarzetten van de bestellingen worden vermeden.

De inhoud van de orderpicklijst

Een klassieke orderpicklijst kan worden onderverdeeld in drie delen, afhankelijk van de informatie die erin staat. In grote lijnen bevat het de volgende informatie:

  • Informatie op de orderpicklijst. In het bovenste deel van de orderpicklijst staat de naam van het bedrijf dat de bestelling klaarzet, het bestelnummer dat aan het orderverzamelproces is toegewezen, de datum, de code van of informatie over de medewerker die verantwoordelijk is voor het orderpicken, de zone van het magazijn waar de goederen zich bevinden, het type zending (normaal, spoed, breekbaar, enz.) en het track & trace nummer.
  • Informatie over de te verzamelen producten. Het centrale deel van het document bevat het gangpadnummer, het legbord waar elk artikel zich bevindt en het opslagniveau, alsmede de omschrijving van de goederen met de interne code, de benodigde hoeveelheid en de voorraad die overblijft na de uitvoering van de pickopdracht.
  • Opmerkingen en validatie van de orderpicklijst. Onderaan is er ruimte voor eventuele opmerkingen (goederen in slechte staat, kapotte verpakkingen, enz.) en drie vakjes voor de handtekeningen van de medewerker die de bestelling heeft verzameld, van de operator die de verzamelde artikelen in ontvangst neemt en de verzending voorbereidt, en van de persoon die de bestelling daadwerkelijk verstuurt.
Onderneming Orderpicklijst
Datum: 16/10/20 Magazijnmedewerker: Nr. 24 Magazijn: 2 Soort verzending: Normaal Bestelnummer: 23
Gangpad Magazijnstelling Opslagniveau Omschrijving Artikelnummer Hoeveelheid Voorraad
5 D 1 Chocoladekoekjes Artikel 12 1 24
5 G 1 Tomatensaus Artikel 02 1 17
5 D 4 Aftershave lotion Artikel 01 1 22
2 G 2 Spaghetti 500 g Artikel 23 1 15
1 G 1 Witte bonen in tomatensaus 500 g Artikel 24 1 29
Opmerkingen: Kapotte magazijnbak gangpad 5, magazijnstelling I, niveau 1 Ingediend door (handtekening):
______
Ontvangen door (handtekening):
______
Eindverantwoordelijke verzending (handtekening):

______

Dit model voor orderpicking kan worden aangepast aan de behoeften van elke onderneming. Digitale versies van een orderpicklijst die met behulp van software zijn opgesteld, kunnen namelijk veel eenvoudiger zijn qua weergegeven informatie, zodat de productiviteit van de operator toeneemt.

Soorten orderpicklijsten

De orderpickvolgorde kan enigszins variëren afhankelijk van bepaalde elementen, zoals bijvoorbeeld de orderpickmethode, het volume van de producten in de bestelling, of de goederenstromen. Laten we eens kijken naar de meest voorkomende soorten pickopdrachten:

  • De individuele orderpicklijst. Het bevat de producten die samen één bestelling vormen. De magazijnmedewerker verzamelt de producten die tot dezelfde bestelling behoren en brengt ze vervolgens naar de verzendzone.
  • Het batch-bestelformulier. Via batch picking worden artikelen van meerdere bestellingen door de operator, tijdens één looproute gegroepeerd. In dit geval is een consolidatiezone nodig om de bestelling af te ronden en de overige artikelen toe te voegen.

Het type orderpicklijst houdt rechtstreeks verband met de verschillende pickmethoden.

Operators verplaatsen zich door het magazijn volgens de instructies zoals aangegeven op de orderpicklijst
Operators verplaatsen zich door het magazijn volgens de instructies zoals aangegeven op de orderpicklijst

Het belang van het WMS met betrekking tot de orderpicklijst

De pickopdracht kan op papier of digitaal worden aangeleverd. Om een automatische orderpicklijst te creëren, is een Warehouse Management Systeem (WMS) nodig.

Het WMS genereert de orderpicklijst op papier, via gebruikersinterfaces of aan de hand van andere hulpmiddelen voor orderpicking, zoals RFID-readers of voice-picking, waarmee de magazijnmedewerkers de bestellingen snel en foutloos kunnen klaarzetten.

Easy WMS van Mecalux, genereert automatisch de orderpicklijst na ontvangst van de bestelling van de klant. Door de opslaglocatie van elk product te traceren, kan de software de magazijnmedewerker het gangpad- en legbordnummer doorgeven, evenals het opslagniveau, en de hoeveelheid die moet worden opgehaald. Wanneer gebruikersinterfaces of tablets worden gebruikt in plaats van papier, dan verschijnt de bestelling rechtstreeks op het scherm en wordt de operator stap voor stap begeleid door hem te laten weten waar hij elk product moet afhalen en in welke hoeveelheid. Elke bestelling wordt afgehandeld door het uitlezen van de streepjescodes van de artikelen en van de magazijnstellingen, waardoor een foutloze uitvoering van elke handeling wordt gegarandeerd.

Vervolgens wordt een nummer toegekend aan de laadeenheid waarin de goederen voor verzending zullen worden gedeponeerd. Het WMS biedt ook de mogelijkheid om handmatig wijzigingen of activiteiten in verband met de taak aan te brengen, en om relevante toelichtingen in te voeren.

De software organiseert en stuurt het klaarzetten van de bestellingen aan, waarbij rekening wordt gehouden met elementen zoals de indeling van het magazijn, de prioriteit van de zending, de gebruikte pickmethode, en het aantal magazijnmedewerkers.

De voorbereidde bestellingen worden voltooid in de consolidatie- en verpakkingszone alvorens te worden overgebracht naar de verzendzone
De voorbereidde bestellingen worden voltooid in de consolidatie- en verpakkingszone alvorens te worden overgebracht naar de verzendzone

Voorbeeld van een orderpicklijst

Hoewel het principe hetzelfde is, kunnen de structuur en de creatie van de orderpicklijst verschillen al naargelang de bestelling handmatig of via een WMS wordt afgehandeld. Laten we eens kijken naar een individuele orderpicklijst van een distributiebedrijf:

Indien de orderpicking handmatig wordt uitgevoerd, moet de persoon die verantwoordelijk is voor de ontvangst van de bestellingen alle bijbehorende informatie op het document invullen, zodat de magazijnmedewerker de bestelling kan klaarzetten. Bij gebrek aan een WMS is het noodzakelijk de indeling van het magazijn en de exacte opslaglocatie van elk artikel te kennen en, indien mogelijk, de lijst van artikelen te ordenen op basis van de optimale looproute die de magazijnmedewerker zal moeten volgen.

Voorbeeld van een orderpicklijst gegenereerd door het Warehouse Management Systeem Easy WMS
Voorbeeld van een orderpicklijst gegenereerd door het Warehouse Management Systeem Easy WMS

Met al deze informatie kan de operator beginnen met het klaarzetten van de bestellingen met behulp van een orderpicktruck. Hierbij worden de artikelen in de laadeenheid geplaatst die zal worden gebruikt voor de verdere distributie en wordt het aantal eenheden gespecificeerd dat op het legbord beschikbaar blijft. Wanneer de looproute is voltooid en alle artikelen gereed zijn, noteert de operator zijn bevindingen en overhandigt hij de ondertekende bon aan de persoon die verantwoordelijk is voor de voorbereiding van de lading voor verdere verzending.

Wanneer er een WMS wordt gebruikt, dan wordt het proces van het aanmaken en uitvoeren van de orderpicklijst aanzienlijk vereenvoudigd en verloopt het orderverzamelen sneller en met minder vergissingen.

Zodra de door de klant gevraagde inkooporder wordt ingevoerd, genereert het systeem automatisch de orderpicklijst. Vervolgens informeert het systeem de operator dat er een bestelling moet worden klaargezet en volgt de magazijnmedewerker, met behulp van een RFID-reader, of een gebruikersinterface en een orderpickkar met een specifieke laadeenheid, de instructies van de software op.

Bij het verzamelen van de artikelen scant de operator de streepjescode van het artikel en bevestigt hij de handeling met de RFID-terminal. Hoe werkt een orderpicklijst met een RFID-terminal en een WMS?

In het geval van Easy WMS biedt de software ook de mogelijkheid om de orderpicklijst af te drukken indien de magazijnmedewerker deze wenst te gebruiken bij het klaarzetten van de bestelling.

De orderpicklijst: de sleutel tot efficiënte opslag

Voor een optimale en volledig functionele toeleveringsketen is het van essentieel belang dat het orderverzamelen zonder vergissingen en zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. Daartoe is het nodig te beschikken over een picking volgorde die het werk van de magazijnmedewerkers vergemakkelijkt

Als u nog steeds gebruik maakt van de handmatige methode van orderpicking en u denkt dat het tijd is om uw magazijn te upgraden, neem dan contact op met Mecalux zodat we u kunnen laten zien hoe een WMS u kan helpen de orderpicking te verbeteren door het genereren van efficiënte orderpicklijsten.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: