Stellingbeschermingen zorgen voor de veiligheid van de ladders of jukken

Soorten stellingbescherming: voorkom ongelukken

20 jan 2022

Stellingbescherming speelt een essentiële rol bij het voorkomen van ongelukken in het magazijn. Deze elementen worden aangebracht op de opslagoplossingen, ten einde:

  • De val van laadeenheden in de gangpaden en werkruimtes tegen te gaan.
  • Het omvallen van goederen in de laadniveaus te voorkomen.
  • De gevolgen van de schokken met de apparatuur voor goederenafhandeling tegen de magazijnstellingen tijdens de afhandelingen, te beperken.

Volgens de gegevens die in 2018 door de arbeidsinspectie in Spanje zijn gepubliceerd, was 42% van de ziekmeldingen in de logistieke sector, het gevolg van schokken tegen stellingen en beknelling. Bijgevolg is het verbeteren van de veiligheid van magazijnstellingen absoluut noodzakelijk bij de preventie van beroepsrisico's.

Belangrijkste soorten stellingbescherming

Allereerst moeten botsingen van heftrucks tegen industriële rekken worden vermeden. Om dit te bereiken is een gedetailleerd ontwerp van de inrichting van het magazijn van essentieel belang. Naast de praktische afbakening van ruimten en de vloermarkeringen, moeten de gangpaden en de werkzones op de juiste manier worden afgemeten.

De veiligheid bij het ontwerp en de indeling van opslagoplossingen valt onder de normen EN 15635, EN 58011 en EN 15512, die op Europees niveau van kracht zijn. Stellingbescherming is ontworpen volgens onderstaande specificaties:

1. Stellingbescherming, voor het opvangen van schokken door apparatuur voor goederenafhandeling

De volgende beschermingen zijn bedoeld om de schokken tegen de stellingen op te vangen en de structuur waarin de laadeenheden zijn opgeslagen, intact te houden:

  • Zijbescherming: voor het beschermen van de onderzijde van de palletstellingen. Deze worden geïnstalleerd op de uiteinden van ladders of jukken en op plaatsen waar de kans op schokken het grootst is, zoals kruispunten in de gangpaden, doorgangen of in de verzendzone.
  • Bescherming van staanders, ladders of jukken: deze worden verankerd in de vloer en bedekken de staanders van de stellingen. Aangezien de meeste schokken zich op grondniveau voordoen, zijn deze slechts 40 cm hoog.
Stellingbescherming
Stellingbescherming

Als de gangpaden in het logistiek distributiecentrum smal zijn, dan is er geen stellingbescherming nodig. Door de beperkte bewegingen van de magazijnwagentjes zijn schokken tegen de staanders onmogelijk. Als preventieve veiligheidsmaatregel is het echter verplicht een geleidingssysteem voor heftrucks aan te leggen, dat kan worden uitgevoerd met mechanische profielen (metaal of beton) of via inductiegeleiding (waarbij de heftruck een in de vloer geïntegreerd spoor volgt).

2. Extra veiligheidselementen voor het afhandelen van laadeenheden

De in- en uitslag van laadeenheden uit de magazijnstellingen zijn kritieke processen in termen van logistieke risico's in het magazijn. Twee elementen van stellingbescherming zijn in dit verband van essentieel belang:

  • Beschermingsgaaswanden en veiligheidshekwerken: dit zijn hekken die vergelijkbaar zijn met industriële scheidingswanden. Deze worden aan de achterkant van de stellingen geplaatst, bij de werk- of doorgangszones, om te voorkomen dat goederen uit de rekken vallen. Het is ook belangrijk deze bij de doorgangen te plaatsen.
  • Palletstoppers: houden de pallets tegen bij het plaatsen van de pallets in de stellingen. De palletstoppers weerstaan de stuwkracht van de pallet. De goederen op de pallet vormen het veiligheidsprofiel, en niet de pallet zelf.
De beschermingsgaaswanden zijn bevestigd aan de achterkant van de stellingen of vormen het plafond van de doorgangen
De beschermingsgaaswanden zijn bevestigd aan de achterkant van de stellingen of vormen het plafond van de doorgangen

3. Structurele versterkingssystemen om te voorkomen dat de constructie bezwijkt

Een ander type stellingbescherming betreft elementen die de structurele belasting die ze dragen, versterken. Hoewel deze elementen voor meer stabiliteit zorgen, mag de maximaal toelaatbare belasting niet worden overschreden. Het betreft:

  • Palletversterkingen: staan loodrecht op de liggers. Deze voorkomen dat pallets er vanaf vallen als ze van slechte kwaliteit zijn of wanneer de pallet met de onderplanken parallel aan de liggers, is ingeslagen.
  • Kruisschoren: dit systeem van metalen profielen verhoogt de stabiliteit van de stellingen in de lengterichting. Ze worden horizontaal of verticaal op de ladders of jukken aangebracht. Bovendien zijn deze metalen liggers voorzien van een spanner waarmee de gewenste stijfheid kan worden verkregen.

Technische magazijnkeuring vormt dé sleutel voor veiligheid in een distributiecentrum

Industriële stellingen moeten in optimale omstandigheden worden onderhouden om een 100% veilige opslag te garanderen. Al meer dan 25 jaar voert Mecalux technische keuringen uit voor stellingen, in alle soorten logistieke distributiecentra.

Aan de hand van het inspectieplan wordt de algehele staat van de stellingen, met inbegrip van de stellingbeschermingen, gecontroleerd, wordt de vastgestelde schade gekwalificeerd en worden de uit te voeren reparaties doorgegeven.

Indien u een technische magazijnkeuring voor uw bedrijf wenst aan te vragen, neem dan contact met ons op.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: