De logistieke planning omvat alle activiteiten, van het ontwerpproces tot de levering aan de eindklant

Logistieke planning: de sleutel tot succes

10 dec 2021

Een goed gestructureerde logistieke planning is essentieel om alle activiteiten in het magazijn te optimaliseren. Een ad-hocstrategie verhoogt de efficiëntie en de productiviteit.

Maar hoe wordt deze planning met succes toegepast binnen bedrijven? In dit artikel bekijken we met welke aspecten u rekening moet houden bij het ontwerpen van een logistieke planning en hoe u die planning moet uitvoeren.

Wat is logistieke planning? Definitie en doelstellingen

Logistieke planning is een actieplan dat door alle betrokkenen is afgestemd waarin de logistieke doelstellingen van het bedrijf worden bepaald. Dit gaat van de aankoop van grondstoffen die nodig zijn voor de productie van het product tot het beheer van de leveringen van goederen aan klanten. Zo worden bijvoorbeeld de leveringsvoorwaarden aan de eindklant, de aan een zending toe te wijzen laadperrons, enz. overeengekomen.

Bovendien worden in dit plan de te meten KPI's en hun parameters vastgesteld om de logistieke prestaties van het bedrijf te kunnen meten. Deze gegevens dienen ook om inefficiënties of fouten op te sporen die in de toeleveringsketen van het product moeten worden aangepakt.

Ten slotte bepaalt de logistieke planning ook hoe en hoe vaak de werking wordt geëvalueerd, met het oog op een continu verbeteringsplan waarmee de productiviteit van het magazijn sterk vergroot.

Bij de planning mag men de belangrijkste doelstellingen niet uit het oog verliezen, namelijk:

  • Minder fouten en meer efficiëntie: informatie in alle logistieke fasen is gemakkelijker te controleren, waardoor het aantal fouten in het magazijn drastisch wordt verminderd.
  • Optimalisering van middelen en investeringen: door de logistiek van het bedrijf in real time te volgen, kunnen beslissingen worden genomen over de flow van magazijnbewegingen. Dit maakt het gemakkelijker om de middelen waarover de magazijnbeheerder beschikt optimaal te benutten.
  • Verhoogde productiviteit en efficiëntie: het uiteindelijke doel van elke logistieke planning is de prestaties van het magazijn te verhogen, door de productiviteit en efficiëntie van alle activiteiten te verbeteren.

Alle fasen van de logistieke activiteit plannen

Bij de planning moet rekening worden gehouden met de vier kritieke fasen van elke logistieke activiteit:

  • Aanlevering van grondstoffen
  • Productie
  • Controle van de inventaris
  • Distributie van de goederen
De keuze van de juiste KPI's is doorslaggevend voor een goed functionerende logistieke planning
De keuze van de juiste KPI's is doorslaggevend voor een goed functionerende logistieke planning

De planning omvat echter ook aspecten die aan de logistieke activiteit voorafgaan, zoals het ontwerp van het magazijn of het beheer van locaties in het magazijn, rekening houdend met de workflows van de operatoren en de inkomende en uitgaande producten.

Ook aspecten na de levering aan de klant komen aan bod. Een voorbeeld hiervan is retourlogistiek: het bedrijf moet een strategie hebben om de impact van dit fenomeen, dat volgens een studie van de Reverse Logistics Associationalleen al in de Verenigde Staten goed is voor meer dan 50 miljard dollar per jaar, tot een minimum te beperken.

Hoe komt men tot een goede planning?

Het geheim van een goede planning is een gedetailleerde analyse maken van de toeleveringsketen. Zo kunt u alle obstakels in elke logistieke fase opsporen en de beste manier vinden om ze op te lossen.

Hierbij moeten we rekening houden met zaken als de eindklant is (en diens leveringseisen), leveranciers en hun doorlooptijd alsook de intrinsieke kenmerken van het product.

Bovendien moet elke logistieke planning:

  • Ontworpen zijn voor groei: de strategie van het bedrijf moet rekening houden met de mogelijke uitbreiding van opslagfaciliteiten of groei van productielijnen of de vraag. Een van de belangrijke criteria hierbij is de flexibiliteit in het ontwerp van het magazijn.
  • Meet de juiste informatie: de toeleveringsketen genereert een schat aan informatie die, als dit goed wordt geanalyseerd, zeer nuttig kan zijn, maar ook kan leiden tot inefficiëntie in het magazijn. Inzicht in het product en het bepalen van de juiste prestatie-indicatoren (KPI's) is daarom cruciaal voor een succesvolle logistieke planning.
  • Voortdurende innovatie: hoewel het bedrijf vaste doelstellingen moet hebben, moet het ook voortdurend zoeken naar nieuwe methoden om de efficiëntie van de logistieke operaties te verhogen. Leveringen binnen de 24 uur worden de norm, net als de integratie van nieuwe technologieën in het magazijn. Dit worden doorslaggevende troeven om uitdaging zoals omnichannel leveringen binnen de 24 uur aan te gaan.

De flow van medewerkers en goederen en de organisatie van het magazijn zijn andere belangrijke onderdelen van een goede logistieke planning. Maar dat zijn niet de enige elementen die niet over het hoofd mogen worden gezien. Transportapparatuur zoals magazijnkranen, opslagsystemen zoals de Pallet Shuttle en geautomatiseerde systemen die een efficiënte picking garanderen, zoals pick-to-light, maken het verschil tussen een goede en een slechte planning.

De laatste jaren wint ook de integratie Warehouse Management Systemen terrein. Deze bundelen informatie uit het magazijn en automatiseren complexe processen zoals voorraadbeheer, beheer van inkomende en uitgaande goederen uit het magazijn of orderpicking.

Logistiek en planning: efficiëntie voor het magazijn

Alle bedrijven, ongeacht hun sector, spelen een rol in de toeleveringsketen. Als deze fase in de bedrijfsvoering onderschat wordt, kan dit leiden tot kostenoverschrijdingen, fouten en inefficiëntie in de dienstverlening aan de eindklant.

Een voorbeeld van uitstekende logistieke planning is het Belgische bedrijf dat schoolboeken verhuurt, Rent a Book: Door inefficiënte orderpicking werd 3% van de zendingen uiteindelijk teruggestuurd. Het bedrijf ontwikkelde dan ook een plan om de processen te digitaliseren en orderpicking te automatiseren met RFID-technologie. Een ander voorbeeld is KH Lloreda. Na een grote stijging van de vraag werkte het bedrijf een logistieke strategie uit met een automatisch magazijn om de beste klantenservice te garanderen.

Uiteindelijk moeten in elke organisatie alle afdelingen samenwerken en zich richten op de algemene doelstelling van de logistiek: de goederen op tijd, volgens de afspraken en tegen de laagst mogelijke kosten verzenden.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: