Veel factoren beïnvloeden de magazijn lay-out

Magazijn lay-out

09 sep 2021

Magazijn lay-out is één van de meest complexe en uitdagende gebieden voor logistiek managers. Zodra bepaald is waar de faciliteiten moeten komen, begint een testfase waarbij verschillende oplossingen worden gecombineerd om tot een magazijn lay-out te komen die voldoet aan de behoeften van het bedrijf.

Waar op te letten bij de magazijn lay-out

De volgende vier grote takken van de logistiek, die elk uiteenlopende belangen hebben, dwingen managers ertoe om bij de magazijn lay-out te kiezen voor een evenwichtige combinatie tussen verschillende oplossingen.

1. Interne stromen van mensen en goederen

Allereerst moeten de belangrijkste werkzaamheden in het magazijn in detail worden onderzocht en in deelprocessen worden onderverdeeld. De goederenonvangst, de opslag, de orderpicking, de voorbereiding van de bestellingen, de consolidatie en de verzending, het beheer van retourzendingen, en andere taken zoals de assemblage van pakketen moeten er deel van uitmaken. Het doel is om de magazijnzones aan elk proces aan te passen.

Daarnaast is het raadzaam de procesvolgorde van de goederen in het distributiecentrum te handhaven. Deze stap kan gesimuleerd worden aan de hand van speciale software die de verplaatsingen van personen en laadeenheden op een continu en bedrijfszekere manier bestudeert. Op die manier kunnen problemen of knelpunen waar sprake is van overmatig verkeer, worden opgespoord. Het doel is om de verschillende magazijnzones te optimaliseren, zodat de verplaatsingen van de laadeenheden soepel en efficiënt verlopen.

2. Toegang tot de goederen

Het beginsel van «toegang tot de goederen» kan vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Waarvan de belangrijkste:

  • Toegang tot de goederen naar gelang het soort voorraad: het betreft hier de verdeling van de artikelen en de artikelnummers. De lay-out van een magazijn met weinig artikelnummers zal anders zijn dan die van een distributiecentrum dat een groot aantal artikelnummers beheert; hier zullen meer gangpaden nodig zijn om bij elk artikel te komen. Of een bedrijf met veel eenheden per artikelnummer. In het laatste geval kunnen bijvoorbeeld compacte opslagsystemen worden geïnstalleerd om ruimte te besparen.
  • Toegang tot goederen op grond van de laadeenheid: wanneer verschillende laadeenheden gehanteerd moeten worden (zoals pallets, halve pallets, magazijnbakken of dozen), dan is het raadzaam een depalletiseer- en palletiseerzone in te plannen bij de magazijn lay-out. In bepaalde sectoren, zoals de farmaceutische en de voedingsmiddelenindustrie, is het bovendien van essentieel belang dat artikelen die tot dezelfde productiepartij behoren, worden geconsolideerd. Op die manier kunnen de vrijgave van partijen en de traceerbaarheid van producten beter worden gecontroleerd. Om elk van deze situaties te beheren, zal een warehouse management software uitermate nuttig zijn.

3. Beschikbare opslagruimte

De opslagruimte is één van de belangrijkste pijlers in de magazijnlogistiek. Lees het artikel over de optimale indeling van een logistiek distributiecentrum om de meest gebruikelijke strategieën in de sector te leren kennen.

Bij het indelen van de magazijnruimte moet niet alleen gestreefd worden naar het optimaliseren van de beschikbare ruimte door middel van de verschillende soorten industriële rekken en stellingen. Er moet ook rekening worden gehouden met de goederenstromen, de toegang tot de goederen en eventuele toekomstige uitbreidingsplannen.

Maatregelen om de beschikbare opslagruimte optimaal te benutten, zoals het weglaten van gangpaden of de opslag van goederen in de hoogte, zijn vaak van invloed op de flexibiliteit van het distributiecentrum. Automatische oplossingen zoals magazijnkranen of transportbanden zijn uiterst geschikt gebleken in dergelijke omstandigheden.

Verrijdbare magazijnstellingen besparen ruimte doordat het aantal gangpaden wordt verkleind, maar ze beperken de toegang tot de artikelen
Verrijdbare magazijnstellingen besparen ruimte doordat het aantal gangpaden wordt verkleind, maar ze beperken de toegang tot de artikelen

4. Het soort goederen en hun eigenschappen: throughput

Dit deel behandelt de verschillende aspecten met betrekking tot de aard van de opgeslagen producten:

  • Bij de magazijn lay-out moet uiteraard rekening worden gehouden met de kenmerken van de voorraden. Naast de afmetingen moet rekening worden gehouden met de hoeveelheid, het gewicht en alle andere factoren die van invloed kunnen zijn op de afhandeling. Zoals bijvoorbeeld de gevaarlijkheidsgraad, de compatibiliteit met andere producten, de breekbaarheid, of de noodzaak van een strikte temperatuur en/of vochtigheidsregeling.
  • Bij het opstellen van de magazijn lay-out, moet rekening gehouden worden met de omloopsnelheid van de voorraden, omdat het een zeer belangrijke parameter is voor de locatietoewijzing van de goederen. De opslagoplossingen en de manier van goederenafhandeling kunnen worden aangepast aan de omloopsnelheid van de producten.
  • Het seizoensgebonden karakter van bepaalde goederen betekent dat de activiteit in het distributiecentrum door de tijd heen onregelmatig kan zijn. Het is belangrijk hiermee rekening te houden bij het bepalen van de magazijn lay-out.

Elk logistiek centrum moet het juiste evenwicht vinden tussen de stroom van mensen en goederen, de toegang tot goederen, de beschikbare ruimte en de kenmerken van de voorraden. Bent u bezig met de magazijn lay-out, neem dan contact op met onze experts: zij zullen hun bewezen ervaring in de sector tot uw beschikking stellen om oplossingen te vinden die het beste aansluiten bij de behoeften van uw bedrijf.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: